Pro Memoria

Iš Alpinizmo vikis.

(Skirtumai tarp versijų)
Peršokti į: navigaciją, paiešką
(Nijolė Volungaitytė)
(Nijolė Volungaitytė)
Eilutė 1: Eilutė 1:
==Nijolė Volungaitytė==
==Nijolė Volungaitytė==
-
Šiandien mus paliko pirmosios kartos alpinistė Nijolė Volungaitytė. Atsisveikinti galėsime rytoj, sausio 8 dieną nuo 14 iki 20 val. šarvojimo salėje prie šv. Antano bažnyčios. Po kremavimo, sausio 9 dieną 8 val., mišios šv. Antano bažnyčioje. Urna išnešama iš šarvojimo salės 12 val. Laidotuvės Petrašiūnų kapinėse. Reiškiame gilią užuojautą dukrai Agnai, artimiesiems ir kartu liūdime.
+
Šiandien mus paliko pirmosios kartos alpinistė [[Nijolė Volungaitytė]]. Atsisveikinti galėsime rytoj, sausio 8 dieną nuo 14 iki 20 val. šarvojimo salėje prie šv. Antano bažnyčios. Po kremavimo, sausio 9 dieną 8 val., mišios šv. Antano bažnyčioje. Urna išnešama iš šarvojimo salės 12 val. Laidotuvės Petrašiūnų kapinėse. Reiškiame gilią užuojautą dukrai Agnai, artimiesiems ir kartu liūdime.
==Mindaugas Skučas==
==Mindaugas Skučas==

2020-01-09T21:19:26 versija

Turinys

Nijolė Volungaitytė

Šiandien mus paliko pirmosios kartos alpinistė Nijolė Volungaitytė. Atsisveikinti galėsime rytoj, sausio 8 dieną nuo 14 iki 20 val. šarvojimo salėje prie šv. Antano bažnyčios. Po kremavimo, sausio 9 dieną 8 val., mišios šv. Antano bažnyčioje. Urna išnešama iš šarvojimo salės 12 val. Laidotuvės Petrašiūnų kapinėse. Reiškiame gilią užuojautą dukrai Agnai, artimiesiems ir kartu liūdime.

Mindaugas Skučas

Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2019 m sausio 16 dieną JAV Hiustone mirė alpinistas Mindaugas Skučas. Reiškiame nuoširdžią užuojautą jo vaikams Gražinai ir Viliui, anūkams, visiems artimiesiems ir kartu liūdime.

Virginija Kriščiūnaitė Žebrauskienė

Netikėtai mus paliko Virginija Kriščiūnaitė Žebrauskienė. Savo laiku ji įkopė į daug aukštų kalnų. Viena iš pirmųjų alpinistų kopė Pamyro kalnuose. 1967 m įkopė į Lenino (dabar Avicenos) viršūnę ir tapo antra moterimi Pabaltyje, viršijusi 7000 mvjl. aukštį. Sukūrė darnią šeimą, užaugino šaunuolius sūnų ir dukrą ir būrį anūkų. Baigusi Kauno politechnikos institutą, daugelį metų dirbo kelių projektavimo institute kur suprojektavo tūkstančius kilometrų Lietuvos kelių. Važiuodami pagrindiniu Lietuvos keliu iš Kauno į Vilnių prisiminkime jį projektavusią Virginiją. Iki paskutinių dienų ji buvo aktyvi keliautoja, visiems dalino savo gerumą. Reiškiame gilią užuojautą vyrui Stasiui, vaikams Tadui ir Elinai, jų vaikams ir visiems artimiesiems ir kartu liūdime.

Petras Tulevičius

2018 rugsėjo 05 d. mirė vienas pirmųjų Lietuvos alpinistų, įkopimų dalyvių ir organizatorių Petras Tulevičius. 1960 m Petras dalyvavo pirmoje Lietuvos alpinistų savarankiškoje alpinistų ekspedicijoje Tian Šanėje. Karakolo tarpeklyje kopė į pirmąsias Lietuviškas viršūnes. Tai buvo antras kopimas į Lietuvos alpinistų ir Gedimino Akstino viršūnes. Ekspedicijoje atliko svarbų gydytojo darbą ir savo profesionalumą parodė teikdamas pagalbą vietiniams kirgizams, ganiusiems kalnuose savo kaimenes. Aktyviai bendravo su savo kartos alpinistais ir po sportinių įkopimų pabaigos. Liūdime netekę puikaus gydytojo ir draugo. Reiškiame gilią užuojautą žmonai Jūratei, sūnui Sauliui, anūkams ir artimiesiems.

Stasys Miglinas

2018 sausio 28 d. mirė žinomas alpinistas, daugkartinis Lietuvos ir Baltijos šalių alpinizmo čempionas bei prizininkas, vienos iš pirmųjų lietuvių aukštuminių ekspedicijų į Avicenos v. Pamyre dalyvis, pirmųjų įkopimų į Lietuvos, Čiurlionio ir Donelaičio v. komandų narys Stasys Miglinas. Reiškiame gilią užuojautą Jo žmonai Aldonai, sūnums Mariui ir Gediminui, visiems artimiesiems.

Atsisveikinimas su Velioniu 2018 m. sausio 30 d.(antradienį) nuo 17 val Antakalnio laidojimo rūmų už šv. Petro ir Povilo bažnyčios trečiojoje salėje.

Urna palydima sausio 31 d. 13 val.

Nekrologas Stasiui Miglinui.

Donatas Vasiliauskas

2017 m. rugpjūčio mėn. 02 d. mirė garsus gydytojas kardiologas, habilituotas daktaras, profesorius Donatas Vasiliauskas. Nuo 1970 m. dirbo Širdies ir kraujagyslių sistemos fiziologijos ir patologijos institute (dabar Kauno medicinos akademijos Kardiologijos institutas). Nuo 1979 m. vadovavo Kauno medicinos akademijos Kardiologijos instituto Kardiologinės reabilitacijos laboratorijai. 1984 m. už sergančiųjų ischemine širdies liga atkuriamojo gydymo sistemą jam kartu su kitais mokslininkais buvo paskirta Lietuvos valstybinė premija. Bendros Lietuvos ir Prancūzijos uždarosios akcinės bendrovės, teikiančios privačias medicinos paslaugas ir vykdančios pirminę ir antrinę ischeminės širdies ligos profilaktiką, vadovas. Nuo 1995 m. vadovavo Lietuvos širdies asociacijos Kauno skyriui. Alpinistų bendruomenė reiškia nuoširdžią užuojautą Donato Vasiliausko artimiesiems ir kartu liūdi.

Vytautas Viršilas

Su giliu liūdesiu pranešame, 2016 metų birželio mėn. 20 dieną mirė žinomas alpinistas, ilgametis Lietuvos alpinizmo federacijos prezidentas, Vytautas Viršilas. Reiškiame gilią užuojautą žmonai Zitai, dukrai Kristinai, sūnui Gediminui, anūkams ir kartu liūdime. Nekrologas Vytautui Viršilui.

Erdvilas Adomaitis

Su giliu liūdesiu pranešame, 2016 metų balandžio 21 dieną mirė daugkartinis alpinizmo čempionas Erdvilas Adomaitis. Reiškiame užuojautą Rūtai Adomaitienei, vaikams, anūkams ir artimiesiems.

Danutė Skučienė

2016 m. kovo mėn. 02 d. mirė žinoma Lietuvos alpinistė, pirma moteris Pabaltyje įkopusi į 7000 mvj viršijantį kalną Danutė Šukytė Skučienė. Nuoširdžiai užjaučiame vyrą Mindaugą, sūnų Vilių, dukrą Gražiną, visus artimuosius ir kartu liūdime. Kovo mėn. 04 d. 08 val. ryto už velionę bus aukojamos mišios Kauno šv.Antano bažnyčioje. Atsisveikinimas nuo 09 val. šarvojimo pirmoje salėje prie šv.Antano bažnyčios. Išlydėjimas į Romainių kapines 15 val.

Jonas Čijunskis

Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2015 m. vasario 24 d. mirė žinomas alpinistas, "Nemuno" draugijos alpinistų sekcijos Jonavoje įkūrėjas Jonas Čijunskis. Laidotuvės - jo tėviškėje, Viekšnių kapinėse.

Reiškiame gilią užuojautą žmonai Elvyrai ir artimiesiems.

Stasė Subatienė

Reiškiame gilią užuojautą Algirdui Subatai netekusiam mylimos žmonos Stasės Subatienės.

Laidotuvės įvyks 2015 m. sausio 25 d. Elektrėnų kapinėse.

Giedrė Gučaitė

Staigiai ir netikėtai 2014 m. rugsėjo 29 d. mus paliko, ir iš šeimos ir alpinistų senjorų tarpo į Amžinybę išėjo dailininkė Giedrė Gučaitė. Po kremacijos Ji bus pašarvota senelio Antano Žmuidzinavičiaus name - muziejuje (Putvinsko g.64, Kaunas). Atsisveikinimas su velione: spalio 1 d.(trečiadienį) nuo 11 iki 20 val., spalio 2 d. (ketvirtadienį) nuo 11 val. Po atsisveikinimo 13 val. urna bus vežama laidoti į Eigulių kapines.

Nuoširdžiai užjaučiame vyrą ir bendražygį Jaroslavą Okulič-Kazariną, visą šeimą ir artimuosius.

Augustas Kubilius

Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2014 vasario mėnesio septintą dieną mirė daug metų kalnams atidavęs, alpinistinių ekspedicijų į Kaukazo, Tian-Šanio, Pamyro ir Altajaus dalyvis ir vadovas Augustas Kubilius.

Reiškiame gilią užuojautą Augusto šeimai ir kartu liūdime.

Pašarvojamas prie Petro ir Povilo bažnyčios (salė kairėje pusėje).

Atsisveikinimas vasario 9 d. (sekmadienį) nuo 15 iki 20 val.

Šv. mišios - 18 val.

Laidotuvės - vasario 10 d. (pirmadienį) 13 val. Biržų senose kapinėse (Kęstučio g.). Iš Vilniaus išvežama 10 val.

Marija Melinskaitė

Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2013 m. spalio mėnesio 28 dieną mirė viena pirmųjų Lietuvos alpinisčių, 1960 metų alpinistinės ekspedicijos į Tian Šanę vadovė, Marija Melinskaitė.

Reiškiame gilią užuojautą artimiesiems.

Marija pašarvota laidojimo namuose prie Šv.Antano bažnyčios.

Lankymas šiandien (trečiadienį) nuo 14 val. Bendražygiai lankys 17 val.

Karstas išnešamas ketvirtadienį 13 val.

Laidotuvės Romainių kapinėse.

Algirdas Norkus

Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2013 m. rugsėjo 24 d. netikėtai mirė Algirdas Norkus.

Algirdas gimė Šiauliuose 1940 m. vasario 15 d., 1958 m. baigė Šiaulių Juliaus Janonio vidurinę mokyklą (dabar – gimnaziją), 1963 m. baigė Kauno politechnikos instituto (dabar – technologijos universiteto) pramonės šiluminės energetikos inžinieriaus specialybę. Dirbo šiluminės energetikos įmonėse inžinieriumi, santechnikos įmonės vadovu, tiesė šilumines trasas Panevėžyje, Radviliškyje, Vilniuje. Nepriklausomos Lietuvos metais perėjo į privatų verslą, jo įkurtos ir vadovaujamos baldų įmonės produkcija buvo realizuojama daugelyje Lietuvos miestų, Rusijoje, Ukrainoje.

Algirdas Norkus Kaukazo ir Tian Šanio kalnuose įveikė daug sudėtingų maršrutų: dalyvavo Pirmoje Lietuvos alpinistų ekspedicijoje į kalnus, kurios metu įkopė į pirmąsias lietuviškais pavadinimais Gedimino Akstino ir Lietuvos alpinistų viršūnes (1960 m.), vėliau kopė į Teke Toro 3b (1961 m., Lietuvos pirmenybėse pirma vieta), Karabaši, Koštan Tau (1963 m., Lietuvos pirmenybėse pirma vieta), Kundium Mižirgi, Džangi Tau, Mises Tau, Uralas (1964 m., Lietuvos pirmenybėse antra vieta), Ukiu, Uluauzbaši, Dych Tau (1965 m., Lietuvos pirmenybėse pirma vieta) ir kitas viršūnes. Meilė kalnams išliko visą laiką, ir vyresniame amžiuje jis dažnai atostogaudavo pas draugus Alpėse. Šviesus Algirdo Norkaus – gabaus inžinieriaus, sumanaus verslininko, įžymaus alpinisto – atminimas visada išliks mūsų širdyse.

Reiškiame gilią užuojautą Algirdo artimiesiems.

Elena Šaduikienė

Staigiai ir netikėtai Likimas pasiglemžė, mus paliko ir iš šeimos ir alpinistų senjorų tarpo į Amžinybę 2012-10-01 išėjo Elena Stankevičiūtė Šaduikienė. Ji bus pašarvota Olandų gatvės Laidojimo rūmuose (didžioji salė Nr.6) Atsisveikinimas su velione: spalio 3 d.(trečiadienį) nuo 14 iki 19 val. spalio 4 d. (ketvirtadienį) nuo 10 iki 20 val. Penktadienį anksti ryte iškeliaus kremavimui. Spalio 6 d. (šeštadienį) 9.30 val. bus aukojamos šv. Mišios Mikalojaus bažnyčioje (senamiestyje). Po Mišių urna bus vežama laidoti į Karveliškių kapines.

Nuoširdžiai užjaučiame vyrą ir bendražygį Vilių Šaduikį, jų dukras, artimuosius.


Alfonsas Jakštas

NETEKOME NUOSTABAUS ŽMOGAUS IR ALPINISTO ALFONSO JAKŠTO (1938-05-20 - 2012-01-02)

Aurelija Mozūraitytė

2011-11-11 penktadienį 19:45 auto įvykyje Vilniuje žuvo Aurelija Mozūraitytė - alpinistų aplinkoje plačiai žinoma, daug įkopimų ir slidinėjimo draugų turėjusi, eilę metų organizavusi sportinę veiklą, o vėliau pasišventusi alpinistų senjorų bendruomenei. Užjaučiame skaudžią netektį patyrusią Jos seserį, artimuosius ir visus bendražygius alpinistus.

Šv. Mišios bus aukojamos Vilniaus Katedroje 2011-11-13 17:30.

Atsisveikinimas su Aurelija Mozūraityte įvyks penktadienį, lapkričio 18 d 13-20 val.Šarvojimo patalpose Antakalnio 124A (įvažiavimas nuo degalinės)

Laidotuvės Jurbarko raj. Eržvilke šeštadienį lapkričio 19 d. 12:00 Eržvilko bažnyčioje aukojamos šv. Mišios.

Antanas Čergelis

2011-05-24 mirė alpinistas Antanas Čergelis. Reiškiame artimiesiems gilią užuojautą.

Eugenijus Lašovas

Su giliu liūdesiu pranešame apie alpinisto Eugenijaus Lašovo mirtį. Velionis pašarvotas Partizanų gatvėje prie baldų parduotuvės. Karstas išnešamas šeštadienį (2008-09-06) 14:00.

Asmeniniai įrankiai
Google AdSense