Lietuvos alpinistai

Iš Alpinizmo vikis.

Peršokti į: navigaciją, paiešką

Alfabetinės nuorodos

Vardas, pavardė, gim. metai,

Turinys

A

 1. Giedrė Abraitytė (1964-1997)
 2. Raimundas Abramavičius
 3. Erdvilas Adomaitis (1940 - 2016)
 4. Liudvikas Aksamitauskas (1937-2003)
 5. Gediminas Akstinas (1926-1959)
 6. Ramūnas Ališauskas
 7. Liucijus Ambraška (1955)
 8. Česlovas Ambraziūnas (1932-1969)
 9. Juozas Antanavičius (1940)
 10. Alfonsas Armonavičius (1949)
 11. Aleksandras Asavkinas (1958)
 12. Algimantas Asevičius (1945)
 13. Steponas Ašmontas (1945)
 14. Romualdas Kęstutis Augūnas (1938)
 15. Audra Augustinavičiūtė (1958)
 16. Arvydas Avulis (1955)

B

 1. Eugenijus Bajoras (1953-1982)
 2. Romualdas Bajoras (1954-1980)
 3. Aida Bajorienė (1968)
 4. Algis Bakanas (1942)
 5. Roma Baleišienė (1956)
 6. Kęstutis Baleišis (1955)
 7. Šarūnas Baleišis (1981)
 8. Saulius Baltuška (1961-2014)
 9. Aldas Baltutis
 10. Vladas Bangaitis (1935)
 11. Antanas Banys (1950)
 12. Saulius Barauskas
 13. Rimvydas Bardauskas
 14. Vaidas Barkevičius
 15. Algimantas Baublys (1951-)
 16. Živilė Bazienė (1961)
 17. Artūras Bazys (1963)
 18. Giedrius Bernatonis (1940)
 19. E.Bernotas
 20. Alexandras Arvydas Bertulis (1939)
 21. Piotr Bessonov (1949)
 22. Danguolė Bičkūnienė
 23. Aleksandras Bidneris (1949)
 24. Arvidas Bieliūnas (1929- )
 25. Benediktas Bikmanas (1946)
 26. Boleslovas Binkauskas (1939)
 27. Valentinas Bitinas (1938-01-24)
 28. Vida Bitytė
 29. Zigmas Blažaitis (1942-1991)
 30. Audrius Bloškys (1962-08-08)
 31. Romualdas Ignas Bloškys (1936-2013)
 32. Rimvydas Brazauskas
 33. Romanas Brejevas
 34. Algis Briedis (1939)
 35. Lina Bruzgaitė (1957)
 36. Alfredas Buika (1947)
 37. Laimutis Buika (1953-1999)
 38. Vytautas Bukauskas (1962)
 39. Antanas Buožius
 40. Algirdas Burlėga (1952)
 41. Judita Burokaitė (1960-10-08)
 42. Petras Burakovas (1948)
 43. Borisas Butkus (1954)
 44. Regina Butkutė Radžiūnienė (1942)

C

 1. Rimas Cicėnas (1948)
 2. Viskontas Cicėnas (1950-08-05)
 3. Lidija Chmieliauskaitė (1927)

Č

 1. Viktoras Čapkevičius (1924-2004)
 2. Gintaras Čepas
 3. Antanas Čergelis (1939 - (2011)
 4. Eugenija Čerkesaitė (1959)
 5. R.Černius
 6. Elvyra Čijunskienė (193 )
 7. Jonas Čijunskis (1938 - 2015)
 8. Gražina Čižauskaitė Jucienė (1941-07-21)
 9. Vitalija Čižinauskaitė Simutienė (1964)

D

 1. Vaidotas Dabulskis (1957)
 2. Saulius Damulevičius (1982-09-25)
 3. Algimantas Danielius
 4. Jurgita Dapkevičienė (1975)
 5. Vytenis Dapkevičius (1976)
 6. Rimantas Dapkus (1952)
 7. Juozas Daugėla (1973)
 8. Juozas Daugvila (1950-10-19)
 9. Algis Dembinskas (1939-07-06-2016-07-23)
 10. Romas Devinduonis (1938)
 11. Vytautas Dominas (1963-2009)
 12. Edgaras Donėla (1973)
 13. Virgilijus Dudėnas
 14. Ina Dudėnienė
 15. Viktoras Dulskas (1957)
 16. Tadas Dumbravas (1982)
 17. Vytautas Dumbravas (1953)
 18. Vytautas Dundzys (1928)

G

 1. Antanas Gadeikis (1977)
 2. Gerimantas Gadeikis
 3. Raimonda Gaižauskaitė (1951)
 4. Dovilė Garlaitė (1982)
 5. Vytautas Gaučys (1952)
 6. Tamara Gavrilova (1930-2001)
 7. Rūta Gedvilaitė (1940)
 8. Ramūnas Aloyzas Alis Geibūnas (1934-2014)
 9. Darius Gelažius 1967
 10. Vidūnas Gelumbauskas (1955)
 11. Zita Gelžinytė Lašienė (1944)
 12. Danutė Gendrolytė Raudienė (1942)
 13. Vaclovas Ginevičius (1947)
 14. Rimantas Gogelis (1939)
 15. Robertas Grickevičius (1959)
 16. Gražina Grigalionytė Bitinienė (1942)
 17. Audronė Grigaliūnaitė (1952)
 18. Zenonas Grigas (1957)
 19. Roma Griniūtė Grinbergienė (1939-2003)
 20. Boguslavas Gruževskis (1962)
 21. Birutė Gučaitė (1944)
 22. Giedrė Gučaitė (1948-2014)
 23. Augis Gučas (1940)
 24. Algis Gudelis (1953 - 1989)
 25. Andrius Guobys (1963)
 26. Vladimir Gurli (1955)
 27. Jonas Guzaitis

I

 1. Mindaugas Ivanauskas
 2. Tomas Ivanauskas (1978)
 3. Aldona Indriulionytė Klovienė (1936-1982)

J

 1. Irena Jagminaitė (1942)
 2. E.Jakimavičiūtė
 3. Vladimir Jakovlev (1960)
 4. Regina Jakučiūnaitė Kubertavičienė
 5. Paulius Jakutavičius (1978)
 6. Alfonsas Jakštas (1938-2012)
 7. Juozas Jakštys (1938)
 8. Jolanda Janonytė Petkuvienė (1947-2014)
 9. Rasius Janukaitis
 10. Jovita Janušauskaitė Valevičienė (1937)
 11. Kęstutis Jonas Janušauskas (1945)
 12. Elvyra Jarašienė
 13. Tadas Jaršovas
 14. Vladimiras Jarmolenko (1948)
 15. Milda Jasaitytė (1981 - 2016)
 16. Juozas Jasinevičius (1952)
 17. Salomėja Jasinskaitė
 18. Vita Jasinskaitė Šukienė (1945)
 19. Ingė Jaskėnaitė Talmantienė (1948)
 20. V.Jaskonis
 21. Arvydas Jonaitis
 22. Edmundas Jonikas
 23. Romualdas Jonys
 24. Juras Jorudas (1983-08-11)
 25. Algimantas Jucevičius (1942)
 26. Algirdas Jukavičius (1957)
 27. Saulius Jurevičius (1970)
 28. Aleksandras Jurgelionis (1937)
 29. Julius Jurgelionis (1937)
 30. Justinas Juselis (1947-09-02)
 31. Dalia Jusevičiūtė

K

 1. Alfonsas Kairys (1954)
 2. Regina Kalmatavičiūtė Gelumbauskienė (1950)
 3. Liudas Kalnikas(1955)
 4. Vladas Kalvaitis
 5. Eimutis Karčiauskas (1949)
 6. Kęstutis Karčiauskas (1950)
 7. Valdemaras Karpavičius (1955)
 8. Aleksejus Karpovas (1954)
 9. V.Kasparaitytė
 10. Irmantas Kašalynas
 11. Sigitas Kazakevičius, (1958)
 12. Remigijus Kemešis (1956)
 13. Algimantas Kepežėnas (1938)
 14. Egidijus Kipurys
 15. Genovaitė Kisieliūtė Dambrauskienė (1940)
 16. Eglė Kirvelytė (1942)
 17. Vytautas Kyga
 18. Leonas Kytra
 19. Sergiejus Kiunovas (1955)
 20. Eugenijus Klikūnas (1960)
 21. Libertas Klimka (1940)
 22. Edvardas Kliokys (1953)
 23. Irena Klionauskaitė Vaitkuvienė (1945-06-15)
 24. Arvydas Kliukas (1962)
 25. Ksavera Klumbytė (1948)
 26. Asta Komkaitė (1965)
 27. Kęstutis Koncevičius (1951)
 28. Rimas Koncevičius
 29. Paulius Koncė (1947-05-20)
 30. Jefrosinija Kondrašova Augūnienė (1936)
 31. E.Korolkovaitė
 32. Nikolajus Korolkovas (1952)
 33. Šarūnas Kosas (1951)
 34. Bronė Koženiauskaitė
 35. Vidas Kriaučiūnas
 36. Juozapas Algimantas Krikštopaitis (1931)
 37. Rūta Kripaitytė (1968-02-09)
 38. Virginija Kriščiūnaitė Žebrauskienė (1937)
 39. Rimantas Krupickas (1943-2009)
 40. Augustas Kubilius (1933-2014)
 41. Ričardas Kulikauskas (1939)
 42. Algirdas Kumža (1957)
 43. Algimantas Kuras (1980-06-12)
 44. Tatjana Kutyrova (1974)
 45. Algimantas Kuzinkovas (1940)
 46. Aušra Kuzmaitytė Gučienė (1948)
 47. Henrikas Kuzmickas

L

 1. Jūratė Landsbergytė (1955)
 2. Šarūnas Lapėnas
 3. Ramusis Lapinskas (1948)
 4. Viktoras Laucius (1945-2002)
 5. Eugenijus Lašovas (1928- 2008)
 6. Eugenija Lelytė (1949-2002)
 7. Mindaugas Leonavičius (1959)
 8. Kęstutis Lesevičius
 9. Mindaugas Leskauskas (1974)
 10. Adomas Lukauskas (1949)
 11. Alfridas Lukšas (1960 - 1997)

M

 1. J.Mackevičus
 2. Vidmantas Mačernis
 3. Aleksandras Mačiūnas (1902-1954)
 4. Dainius Makauskas (1939-1990)
 5. Dalia Maldutytė Lukšienė (1937)
 6. Andrius Marazas (1970 - 1998)
 7. Vytautas Marazas (1938-2015)
 8. Valentas Marcinkevičius
 9. Lijana Marcinkevičiūtė, (1958)
 10. Laurynas Marcinkus
 11. V.Marčenko
 12. Vaidotas Marčėnas (1930-2007}
 13. Jadvyga Mardosevič
 14. Ernestas Markšaitis (1969-2013)
 15. Birutė Mataitytė
 16. Bronislovas Matelis (1961)
 17. Agnė Matonytė (1982)
 18. Arūnas Matukas
 19. Vytautas Mažeika (1981)
 20. Vida Marija Matulevičiūtė Bareikienė (1949)
 21. Mečislovas Mažonas
 22. Marija Melinskaitė (1931-2013)
 23. Vytautas Merkys (1951)
 24. K.Mieldažis
 25. Feliksas Mieliauskas (1929-1959)
 26. Gražina Miglinaitė Zdanavičienė (1953)
 27. Stasys Miglinas (1930)
 28. Algirdas Mikulionis (1958)
 29. Gražina Mikušauskaitė Liniauskienė (1940)
 30. Darius Milašius (1968)
 31. Matas Milius
 32. Artūras Minalga (1963-09-13)
 33. Žygintas Minelga (1966)
 34. Irena Minevičiūtė Mėdžiuvienė (1947)
 35. Aldutis Misevičius (1940)
 36. Kristina Misevičiūtė Katinienė (1944)
 37. Romaldas Misiukevičius (1947)
 38. Algirdas Mišinis (1938)
 39. Kęstutis Mockeliūnas (1940 - 2017)
 40. Egidijus Mockus
 41. Rimvydas Mockus
 42. Sergej Moisenko (1951-1990)
 43. Kazys Monstvilas (1934)
 44. Aurelija Mozūraitytė (1942-2011)
 45. Juozas Muliuolis (1950)
 46. Vytautas Murėnas

N

 1. Vida Nacickaitė (1945)
 2. Aleksandra Nakvosaitė (1947)
 3. Marius Navickas (1942-1993)
 4. Stanislovas Navickas (1951)
 5. Vytautas Navickas (1953)
 6. Kęstutis Navikas (1953-1982)
 7. Eduardas Nedobežkinas(1976)
 8. Aleksandras Neupokojevas (1952)
 9. Rimantas Neverauskas (1952-2016)
 10. Edita Nichols Uksaitė(1973)
 11. Rimvydas Nogis (1936)
 12. Nijolė Norkūnaitė (1957)
 13. Algirdas Norkus (1940-2013)
 14. Paulius Normantas
 15. Aleksandras Norvilas (1951)

O

 1. Šarūnas Oberauskas (1981-09-23)
 2. Jaroslavas Okulič-Kazarinas (1931)
 3. Igoris Osotovas (1961)
 4. Algis Oškinis (1949)

P

 1. Arvydas Pačkauskas (1966)
 2. Justė Pačkauskaitė (1982)
 3. Valdemaras Padaiga (1958)
 4. Juozas Pakeltis (1952)
 5. Vydas Pakštas
 6. Alma Paldavičiūtė (1947)
 7. Vaidotas Palys (1940)
 8. Svetlana Panova (1957)
 9. G.Paplauskas
 10. Vaclovas Paplauskas (1952-10-02)
 11. Danutė Paplauskienė (1952)
 12. Ina Paršeliūnaitė (1934)
 13. Lionė Paskačiūtė Bitinienė (1947)
 14. Kalikstas Paulauskas (1930)
 15. Vidmantas Paulikas (1963-09-22)
 16. Alvydas Paunksnis (1943-07-11)
 17. Kęstutis Pečkaitis (1937)
 18. Vaidotas Pečkys (1978)
 19. Alvydas Peištaras (1953-06-03)
 20. Audrius Peseckas (1964)
 21. Leonora Peslekaitė Aksamitauskienė (1937)
 22. Tomas Petraitis(1971)
 23. Algimantas Petrauskas (1943)
 24. Vilnius Petrauskas
 25. Aleksandras Petrovas (1930)
 26. Jonas Pleskus (1955-03-20)
 27. Aleksandras Podolinskas (1950)
 28. Viktoras Povelauskas (1952 - 2004)
 29. Irena Poškutė Gaidamavičienė (1937)
 30. Vytenis Pranculis
 31. V.Pranevičius
 32. Darius Pranys
 33. Pavel Pročiuchanov
 34. Alfonsas Puidokas (1942)
 35. Marius Pulkauninkas (1978)
 36. Edvardas Pundzius (1957)
 37. Medardas Purys (1937)

R

 1. Indrė Racevičiūtė Misevičienė (1940)
 2. Kristina Racevičiūtė (1936-2016)
 3. Edmundas Rakštys (1941)
 4. Rimantas Rauleckas (1976)
 5. Vytautas Rėklaitis (1940)
 6. Audra Ropytė
 7. Danielius Rudavičius (1960)
 8. Saulius Rudnickas (1960)
 9. Marius Rumpis(1976)
 10. Imantas Ruškys (1941)
 11. Vanda Rutkevič (1943-1992)
 12. Algimantas Rutkauskas (1956)

S

 1. Pranas Sabaliauskas (1932)
 2. Ramunas Sabaliauskas (1963)
 3. Povilas Sabonis (1955)
 4. E.Sadauskas
 5. Jonas Sakalauskas (1936)
 6. Sigitas Sadūnas (1949)
 7. Z.Samuolis
 8. Kęstutis Samaška (1956)
 9. Laima Siaurukaitė Gylienė (1942)
 10. Laima Sidaraitė Zubovienė (1941)
 11. Rimvydas Sidaravičius (1953)
 12. Gediminas Simutis (1988)
 13. Rimvydas Simutis (1953-12-12)
 14. Vytautas Simutis (1957)
 15. Aldona Skėraitytė (1951)
 16. Rimantas Skirmantas (1951)
 17. Saulius Skomskis (19... 1967)
 18. Mindaugas Skučas (1936)
 19. Andrej Slavuckij (1958)
 20. Andrius Smirnovas
 21. Remigijus Songaila (1947)
 22. Virgis Stančikas
 23. Tomas Stanislauskas
 24. Elena Stankevičiūtė Šaduikienė (1940 - 2012)
 25. Tomaš Stankevič
 26. Darata Stankutė Puidokienė (1938)
 27. Zigmas Staponkus (1958)
 28. J.Stasiukaitytė
 29. Kristina Statauskaitė (1962)
 30. Gerimantas Statinis (1960)
 31. R.Steponavičius (1952)
 32. Irena Steponavičiūtė Gedminienė (1938)
 33. Vitalis Stepulis (1938)
 34. Darius Styra (1979)
 35. Saulius Stonys (1937-1998)
 36. Stasys Strelčiūnas
 37. Stasys Vidmantas Stryla (1945)
 38. Algirdas Subata (1942)
 39. Galina Sulivonskaja Petrova (1942)
 40. Gražina Suraučiūtė Tamošiūnienė (1939)
 41. Mindaugas Strumskis (1963)
 42. V.Svecova
 43. Albinas Svirskis (1951)

Š

 1. Vilius Šaduikis (1940)
 2. Jurga Šaduikytė Baikauskienė (1970)
 3. Alfonsas Šarkauskas(1932-1999)
 4. Liudvik Šekštalo (1959)
 5. Janina Šilinskaitė (1949)
 6. Ona Šimaitytė Račkauskienė (1943-09-10 - 2014-11-28)
 7. Eugenijus Šimanauskas
 8. Henrikas R. Šimkus
 9. Valerija Šimonytė Pundziuvienė (1955)
 10. Remigijus Šiškauskas
 11. Linas Šlepetys
 12. Laisvė Šliožytė (1963)
 13. Gintaras Šnioka (1961)
 14. Aleksandras Šteinas (1927)
 15. Arūnas Šukys (1943)
 16. Danutė Šukytė Skučienė (1935-2016)
 17. Kęstutis Šulija (1936-1975)

T

 1. Raimundas Tamošiūnas (1934)
 2. Olga Tamulėnaitė (1938)
 3. Laimonas Tapinas (1944)
 4. Edmundas Tilvikas (1961)
 5. Ruta Tolpežninkaitė
 6. Audrė Tornau (1946-1988)
 7. Petras Treščenkinas (1953)
 8. Laima Tučiūtė Vološkevičienė (1955)
 9. Petras Tulevičius (1928)
 10. Vilma Tūbutytė (1983)

U

 1. Algimantas Uginčius (1938)
 2. Vytenis Umbrasas (1970-04-03)
 3. Evaldas Urbonas (1978)

Ū

 1. Valdas Ūsas (1958)
 2. Olegas Ūsikas (1966)

V

 1. Darius Vaičiulis(1971)
 2. Bronius Vaičiulis (1944-2002)
 3. Birutė Vainiūnaitė
 4. Vitalis Valatka (1940)
 5. Rūta Valentaitė Adomaitienė (1941)
 6. Albertas Valikonis (1935)
 7. Jaga Valionytė Kovienė
 8. Jūratė Valiukaitė Bajorienė (1955-10-05)
 9. Henrikas Valys
 10. Anatolijus Vanagickas (1954)
 11. Antanas Varanka (1937)
 12. Mindaugas Varnas
 13. Rustenis Varneckas (1960-1989)
 14. Bronius Varsackis (1958-03-21)
 15. Donatas Vasiliauskas (1940 - 2017)
 16. Vladimiras Vasiljevas (1933)
 17. Algimantas Venskevičius
 18. Valdemaras Venskus (1951)
 19. Irma Vėjalytė (1972-11-27)
 20. Angelė Vidugirytė
 21. Julija Vidugirytė (1950)
 22. Saulius Vilius (1971)
 23. Edvardas Vinogradskis([[]])
 24. Kęstutis Virbalis (1951)
 25. Vytautas Viršilas (1930-02-16 - 2016-06-20)
 26. Miroslav Visockij
 27. Stanislovas Vyšniauskas(1977)
 28. Vladas Vitkauskas (1953)
 29. Vilius Vogulis (1956)
 30. Albinas Vološkevičius
 31. Lukas Vološkevičius
 32. Akvilė Vološkevičiūtė
 33. Nijolė Volungaitytė (1936)
 34. Gintautas Volungevičius (1955)
 35. Aldona Vosyliūtė Juozapavičienė (1945)
 36. Rūta Vosyliūtė Makauskienė (1941)
 37. Vytautas Vosylius (1932-1959)

Z

 1. Linas Zakarevičius (1947)
 2. Greta Zakarkaitė (2000)
 3. Agnė Šaduikytė - Zakarkienė (1976)
 4. Jurgis Zamulaitis (1932-1998)
 5. Alfredas Zorys (1946)
 6. Gintaras Zavadskis (1964)
 7. Izolina Zdanavičienė
 8. Rimas Zdanavčius (1937)
 9. Donatas Zigmantas (1974-05-27)
 10. Šarūnas Zigmantas (1972-04-21)
 11. Vytautas Zinkevičius (1956)
 12. Tamara Zubkevič Jukkel (1936)
 13. Kastis Zubovas (1940-1971)

Ž

 1. Gintarė Žalkauskaitė (1979-11-02)
 2. Danguolė Žemaitaitytė (1942)
 3. Saulius Žiauka
 4. Gaila Žinkaitė Neverauskienė (1954)
 5. Rolandas Žygas (1969)
 6. Aldona Žitkutė Kreivienė (1931)
 7. Saulė Žukauskaitė (1988)

Latvijos alpinistai, kartu kopę kalnuose

 1. Aivars Bojars (1959)
 2. Egberts Imants (1927)
 3. Valdis Kikans (1929)
 4. Peteris Kūlis (1941)
 5. Marks Kiuzans (1943)
 6. Aldis Migla (1942)
 7. Ina Migla (1935)
 8. Juris Osis (1944-2009)
 9. Uldis Rasa

Nuorodos

Asmeniniai įrankiai
Google AdSense