Sveikiname

Iš Alpinizmo vikis.

Peršokti į: navigaciją, paiešką

ALPINIZMO VETERANŲ KLUBAS SVEIKINA !


2018-12-19 Nuoširdžiai sveikiname Aušrą Gučienę, viduriniosios kartos alpinistę, ištikimąją Augio bendražygę. Linkime geros sveikatos, sėkmės gyvenime ir įspūdingų kelionių.


2018.12.01 švenčia 80 metų jubiliejų Vitalius Stepulis. Sveikiname, linkėdami geros sveikatos ir sėkmės gyvenime. Kad vešliai augtų pasodinti ąžuolai.


Sveikiname Aleksandrą Šteiną su 90-ties metų jubiliejumi ir personaline paroda. Plačiau apie Aleksandrą: http://alpinizmo.vikis.lt/wiki/index.php/Aleksandras_Šteinas


2018-06-22 Nuoširdžiai sveikiname Daratą Puidokienę, Klubo valdybos narę, visur suspėjančią, tariančią gerą žodį, padedančią, ilgus metus neabejingą alpinizmo renginiams ir kelionėms. Linkime geros sveikatos, sėkmės gyvenime ir naujų įspūdžių.


2018-06-14 Sveikiname Algimantą Uginčių - alpinistą, geologą, keliautoją. Geriausiuose prisiminimuose sutinkant 80-metį tegul iškyla gražuolė Ušba ir kitos įkoptos viršūnės. Ilgiausių metų, tvirtos sveikatos !!!


2018-05-06 Sveikiname Algimantą Petrauską, pasitinkantį gražų 75 pavasarį. Linkime tvirtos sveikatos ir kartais prisiminti kalnų senjorus.


2018-04-13 Nepaprasti sveikinimai Romualdui Kęstučiui Augūnui, švenčiančiam gražų 80-metį. Reikšmingi įkopimai, darbai instruktoriaujant, organizuojant alpinistų sekciją ir senjorų klubą, pasiekimai fotomene ir tapyboje tegul ir toliau kelia visų pasigėrėjimą. Ilgiausių metų !!!


2018-04-08 Sveikiname Algirdą Kepežėną šiais metais pakylėtą į garbingą jubiliejų. Linkime dar ilgai neprarasti energijos, organizuoti keliones, slidinėjimo varžybas, dalyvauti senjorų veikloje.


2018-01-24 Nuoširdžiai sveikiname Valentiną Bitiną su garbingu 80 m. jubiliejumi. Linkime geros sveikatos, sėkmės gyvenime ir nepamiršti kalnų draugų.


2018-01-19 Pakylėtai sveikiname Juozą Jakštį. 80 dar nėra riba keliauti, pažinti, nenurimti  !!!


2018-01-02 Nuoširdžiai sveikiname Olgą Tamulėnaitę su gražiu jubiliejumi. Linkime sveikatos, sėkmės darbuose, gražių kelionių.


2017-12-23 Sveikiname mielą Alfredą Buiką su 70-ties metų jubiliejumi. Linkime geros sveikatos, sėkmės darbuose ir malonaus bendravimo su kalnų bičiuliais.


2017-10-2 Nuoširdžiai sveikiname Eglę Kirvelytę su gražiu jubiliejumi. Linkime kelionių džiaugsmų, gražių susitikimų su kalnų bičiuliais ir tvirtos sveikatos.


2017-08-30 Karštai sveikiname Reginą Nijolę Radžiūnienę - Butkutę su nuostabiu jubiliejumi. Linkime sveikatos ir noro susitikti su kalnų ir senjorų sambūrių draugais.


2017-05-20 Nuoširdžiai sveikiname Paulių Koncę su 70-mečiu. Linkime geros sveikatos, gražių kelionių, sėkmingo darbo teikiant džiaugsmą muzikos klausytojams.


2017-05-20 Nuoširdžiai sveikiname Liną Zakarevičių su garbingu 70 m. jubiliejumi. Linkime geros sveikatos, sėkmės gyvenime ir nepamiršti kalnų draugų.


2017-05-18 Nuoširdžiai sveikiname su gražiu jubiliejumi Virginiją Žebrauskienę, vieną iš pirmųjų Lietuvoje viršijusią 7000 m aukštį. Linkime gražių kelionių, geros sveikatas, džiaugsmo bendraujant su artimaisiais ir alpinizmo bendražygiais.


2017-04-30 nuoširdžiai sveikiname su 75 m. jubiliejum Algimantą Jucevičių, iki šiol nepraradusiam meilės kalnams ir kalnų bendražygiams! Linkime geros sveikatos ir energijos ! Interviu su jubiliatu
http://www.sportas.info/naujienos/37339-geriausias_medalis_zmoniu_padeka.html. Plačiau apie Algimantą: http://alpinizmo.vikis.lt/wiki/index.php/Algimantas_Jucevi%C4%8Dius


2017-04-23 Nuoširdūs sveikinimai Algirdui Subatai, žyminčiam savo 75-metį. Linkime sveikatos ir noro žavėtis gamtos nuostabumais!!!


2017-04-07 Nepaprasti sveikinimai Leonorai Aksamitauskienei - Pesliakaitei brandaus jubiliejaus pasiekusiai. Linkime sveikatos, noro ir galimybių keliauti, pažinti, žavėtis.


2017-04-05 Šiltai sveikiname Zenoną Grigą pagaliau sulaukusį senjoro-veterano 60 m. amžiaus. Linkime entuziazmo ir sveikatos įveikti jaunystės kalnus ir grožėtis viso pasaulio priekalnėmis.


2017-03-26 Nuoširdžiai sveikiname garbingo jubiliejaus proga nenuilstančią keliautoją Almą Paldavičiūtę. Linkime geros sveikatos ir neišsenkančios energijos, kurios reikia vedant į kalnus įkopimų ir kelionių draugus.


2017-03-26 Nuoširdžiai sveikiname Romalda Misiukevičių su garbingu jubiliejumi. Linkime geros sveikatos ir sėkmės darbuojantis muzikinio pasaulio erdvėse kartu nepamirštant kalnų draugų. Ilgiausių metų ilgiausių!


2017-03-25 Su gražiu 75-mečiu sveikiname Alfonsą Puidoką, visur suspėjantį ir maloniai bendraujantį su visais alpinistais.


2017-03-24 Gražiausi sveikinimai Irenai Jagminaitei, suburiančiai Kauno alpinistų senjorus.


2017-02-03 Karštai sveikiname Klubo valdybos vienintelę ir pačią pareigingiausią moterį Danutę Gendrolytę Raudienę.


2017-02-03 Sveikiname su gražia data Galiną Sulinovskają Petrovą!


2017-02-01 Sveikiname aktyviąją Klubo dalyvę Ireną Minevičiūtę Mėdžiuvienę. Linkime tvirtos sveikatos, vėl atgauti entuziazmą ir pasitikėjimą savo jėgomis.


2017-01-22 nuoširdžiai sveikiname su gražiu jubiliejumi abu šaunius brolius Aleksandrą ir Julių Jurgelionius pradėjusius pažintį su kalnais 1958 metais Pirmojoje Pabaltijo alpinijadoje Kaukaze ir iki šiol nepraradusius meilės kalnams ir kalnų bendražygiams!


2017-01-14 Džiaugiamės gražiu 85 Prano Sabaliausko gimtadieniu.

Sveikiname vieną iš solidžiausių senjorų Klube.


2017-01-11 Su gražia Gimtadienio švente sveikiname Laimutę Siaurukaitę Gylienę.

Tegul Tavo šypsena dar ilgai puošia senjorų susibūrimus, tegul stiprėja nuo senovės lietuviška Tavo Rėkučių bendruomenė.


Artėja Naujieji 2017 metai. Sveikiname mielas senjores ir senjorus ir linkime, kad jie būtų džiaugsmingi, gausūs įdomiais prasmingais įvykiais, kad būtų geresni už nueinančius. Laimingų Naujųjų Metų!!!


2016-10-20 Sveikiname Tamarą Zubkevič Jukkel sulaukus gražaus jubiliejaus. Linkime sveikatos, sėkmės ir laimės kartu su artimaisiais.
2016-07-08 Sveikiname Jefrosiniją Kondrašovą Augūnienę
su gražiu jubiliejumi. Linkime ir toliau kartu su Romualdu būti Lietuvos senjorų vedliais ir subūrėjais. O svarbiausia: linkime geros sveikatos ir sėkmės.
2015-12-24 Sveikiname Stasį Strylą su gražiu jubiliejumi.
2015-12-02 Sveikiname Joną Erdvilą Adomaitį (Ervį), sulaukusį reikšmingo jubiliejaus. Linkime pergalės kovoje su klastinga liga, prisimenant Tavo pergales sudėtinguose įkopimuose. Linkime sėkmingos artimųjų, ypač Rūtos, globos. Mes pasiilgome Tavo nepakartojamos "Pumpos"...
2015-11-11 Sveikiname Gailutę Gabšytę su gražiu jubiliejumi.
2015-11-10 Su džiaugsmingu Jubiliejumi sveikiname Vilių Šaduikį - nepailstantį alpinizmo asą, organizatorių, didingų kelionių entuziastą, Lietuvos Alpinizmo asociacijos garbės narį.
2015-10-05 Sveikiname Genovaitę Dambrauskienę (Kisieliūtę) su gražiu jubiliejumi.
2015-08-28 Sveikiname Giedrių Bernatonį patyrusį alpinistą, daugkartinį Lietuvos alpinizmo čempioną, vienintelį Lietuvoje "Bezengi Žvaigždžių" kavalierių ir Senjorų klubo vadovą su gražiu jubiliejumi.
2015-08-19 Sveikiname Danutę Skučienę-Šukytę, pirmą Lietuvos ir Pabaltijo moterį, įkopusią į septynis kilometrus viršijančią viršūnę, Lietuvos alpinizmo čempionę su gražiu jubiliejumi.
2015-05-09 Sveikiname Aldoną Juozapavičienę-Vosyliūtę su gražiu jubiliejumi.
2015-05-05 Sveikiname Vitą Šukienę su gražiu jubiliejumi.
2015-04-14 Sveikiname Aleksandrą Vasiljevičių Petrovą su brandžiu 85-mečiu.
2015-01-17 Sveikiname Efrosiniją ir Romualdą Augūnus su AUKSINIU alpinistinių vestuvių jubiliejumi.
Su artėjančiais Naujaisiais 2015 Metais sveikiname klubo narius ir visus alpinistus. Prisimename
netektis, bet kartu džiaugiamės ir didžiuojamės, kad šiais metais Viliaus Šaduikio senjorų grupė
Pamyre ir Giedriaus Bernatonio - Kaukaze šauniai kopė ir pakėlė visų alpinizmo veteranų
prestižą. Visiems linkime tvirtos sveikatos ir realių svajonių apie kalnus!
2014-12-25 Sveikiname Aleksiejų Karpovą su gražiu jubiliejumi.
2014-03-29 Sveikiname Kristiną Katinienę su gražiu jubiliejumi.
2014-03-01 Kazimierą Monstvilą su brandžiu jubiliejumi.Sveikiname vieną iš aktyviausiųjų Lietuvos kalniečių pradininkų, įžymųjį geologą senjorą. Ilgiausių metų !
2014-01-23 Zitą Eloną Gelžinytę Lašienę su gražiu jubiliejumi
2013-09-28 Augustą Kubilių su gražiu jubiliejumi.
2013-09-24 Arūną Šukį su gražiu jubiliejumi.
2013-05-06 Algimantą Petrauską su giedriu 70-mečiu žiedlapiams klojant takus...
2012-10-02 Vaclovą Paplauską su gražiu jubiliejumi.
2012-10-02 Eglę Kirvelytę su gražiu jubiliejumi.
2012-08-30 Reginą Nijolę Radžiūnienę su nuostabiu jubiliejumi.

Kalnų pievų ir jų spalvingų drugelių vaizdai tegul iškyla ne tik prisiminimuose.

2012-04-30 Algimantą Jucevičių su šviesiu 70 m. jubiliejumi. Sveikiname nenuilstantį kalnų kopiką, kelionių organizatorių, įkopimų vadovą. Jo visapusiška veikla patraukė į kalnus ir dabartinius alpinizmo senjorus, ir perspektyvų jaunimą. Džiaugiamės Jį matydami vadovaujant ir SNAIGĖS žygiams, ir sudėtingoms kalnų ekspedicijoms. Ištvermės ir ilgiausių metų !!!
2012-04-23 Algirdą Subatą su puikiu 70-mečiu nuostabiam pavasariui žydint. Nepakartojamų fotosesijų gamtoje ir tvirtos sveikatos!!!!!!
2012-03-25 Alfonsą Puidoką su gražiu jubiliejumi.
2012-03-24 Ireną Jagminaitę su gražiu jubiliejumi.
2012-03-02 Galiną Petrovą su gražiu jubiliejumi.
2012-02-03 Danutę Gendrolytę Raudienę su gražiu jubiliejum.
2012-01-14 Praną Sabaliauską su gražiu jubiliejumi.
2012-01-11 Eleną Laimutę Siaurukaitę Gylienę su gražiu jubiliejumi.
2011-12-28 Mariją Melinskaitę
su gražiu jubiliejumi.
2011-11-29 Rūtą Adomaitienę
su gražiu jubiliejumi! Karštai sveikiname rimtai tebedirbančią ruošiant Lietuvos sporto specialistus, alpinizmo entuziastę, Ervio bendražygę, šauniąją močiutę, alpinizmo Senjorų klubo pažibą!!!
2011-07-14 Jaroslavą Okulič-Kazariną
su artėjančiu ypatingu jubiliejumi! Senjorai didžiuojasi savo tarpe nuolat matydami Jį - viršūnių asą, kupiną energijos, geros nuotaikos ir pažinimo džiaugsmo. Ilgiausių metų!
2011-07-08 Jefrosiniją Kondrašovą Augūnienę
su gražiu jubiliejumi
2011-06-01 Aldoną Skėraitytę
su gražiu jubiliejumi!
2011-05-15 Kęstutį Virbalį
su gražiu jubiliejumi!
2011-01-08 Aldoną Kreivienę
su gražiu jubiliejumi!
2010-12-02 Ervį Adomaitį
su gražiu jubiliejumi!
2010-11-20 Gražiną Mikušauskaitę Liniauskienę
su gražiu jubiliejumi!
2010-11-11 Gailutę Gapšytę
su gražiu jubiliejumi!
2010-11-10 Vilių Šaduikį
su gražiu jubiliejumi!
2010-10-29 Eleną Šaduikienę
su gražiu jubiliejumi!
2010-10-20 Juozą Muliuolį
su gražiu jubiliejumi!
2010-10-05 Genutę Kisieliūtę Dambrauskienę 
su gražiu jubiliejumi!
2010-08-28 Giedrių Bernatonį 
su gražiu jubiliejumi!
2010-07-25 Juozą Antanavičių 
su gražiu jubiliejumi!
2010-04-14 Aleksandrą Petrovą 
su gražiu jubiliejumi!
2010-02-18 Augį Gučą 
su gražiu jubiliejumi!
2010-02-16 Vytautą Viršilą 
su gražiu jubiliejumi!
2009-10-17 Boleslovą Binkauską 
su gražiu jubiliejumi!
2009-03-01 Kazimierą Monstvilą 
su gražiu jubiliejumi!
2008-09-28 Augustą Kubilių 
su gražiu jubiliejumi!
2008-09-09 Ireną Steponavičiūtę Gedminienę 
su gražiu jubiliejumi!
2008-06-22 Daratą Puidokienę 
su gražiu jubiliejumi!
2008-05-24 Alfonsą Jakštą 
su gražiu jubiliejumi!
2008-04-14 Romualdą Augūną 
su gražiu jubiliejumi!
2008-04-09 Algimantą Kepežėną 
su gražiu jubiliejumi!
Asmeniniai įrankiai
Google AdSense