Lietuvos alpinizmo bibliografija

Iš Alpinizmo vikis.

Peršokti į: navigaciją, paiešką

Turinys

Knygos

Nr. autorius pavadinimas miestas leidykla metai puslapiai tiražas komentaras
 1. J.Krikštopaitis. Pirmasis aukštuminis žygis 1964 2 egz Foto aplankas, skirtas Pirmajai lietuvių aukštuminei ekspedicijai; aplanke žygio aprašymas (4 p.), 23 nuotraukos (30X24 cm), 10 dalyvių portretų. (Vienas egz. saugomas K.M. Čiurlionio muziejuje Kaune, kitas – autoriaus bibliotekoje).
 2. J.Krikštopaitis Snieguotosios viršūnės. Keletas žodžių apie alpinizmą. Vilnius: Valst. polit. ir mokslinės literatūros leidykla 1959 70 p.,(su 48 nuotraukų kompozicija).
 3. J.Krikštopaitis Didžiuoju Pamyro keliu. Vilnius: Valst. polit. ir mokslinės literatūros leidykla 1962 79 p. (su 84 nuotraukų kompozicija).
 4. J.Krikštopaitis В горах расцвели эдельвеисы // Советская Литва. Альманах. Bосьмая книга. Вильнюс: Госиздат. xудожественной литературы Лит. ССР 1962, с. 180-185
 5. Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija 1 T Leidykla "Mintis", Vilnius 1966 Alpinizmas 49p.
 6. Klasifikacinė TSRS viršūnių lentelė pagal 1968 metų būklę (rusų kalba) Alma-Ata Užsakymas 527 Tiražas 300 UG05324 (išvardintos tuo metu TSRS buvusios viršūnės lietuviškais pavadinimais).
 7. Sudarytojas A.Kubilius Kalnai lieka rymoti Leidykla "Mintis", Vilnius 1970 Tiražas 7000 Leidinio Nr. 11462 7A6.3 Ka 221
 8. LTSR ALPINIZMO FEDERACIJOS INFORMACINĖ MEDŽIAGA Vilnius 1973 Tiražas 190 egz paruošė A. Kubilius, K.Monstvilas, J.Daugvila tech. Redaktorius: A.Urbonas leidinio Nr. 199. Užs. Nr. 609. LV 11075
 9. LIETUVOS TSR ALPINIZMO FEDERACIJOS INFORMACINĖ MEDŽIAGA IR METODINIAI NURODYMAI ALPINISTŲ KVALIFIKACIJAI KELTI Vilnius 1974 Tiražas: 250 paruošė A.Kubilus, J.Daugvila tech. redaktorius: A.Urbonas leidinio Nr. 219 LV 03071. Užs. Nr. 424.
 10. LIETUVOS TSR ALPINIZMO FEDERACIJOS INFORMACINĖ MEDŽIAGA IR METODINIAI NURODYMAI ALPINISTŲ KVALIFIKACIJAI KELTI Vilnius 1975 Tiražas: 250 egz. paruošė: J.Daugvila, A.Kubilius, A.Tūbelytė. Leidinio Nr. 237 Užs. Nr. 612. LV. 11876 Tech. redaktorius: A.Urbonas
 11. Lietuviškoji tarybinė enciklopedija 1 T. Vilnius "Mokslas" 1976 Akstinas Gediminas 114 p Alpinizmas 170 p. (J. Krikštopaitis).
 12. LIETUVOS TSR ALPINIZMO FEDERACIJOS INFORMACINĖ MEDŽIAGA Vilnius 1977 Tiražas 250 egz sudarė Cicėnas.Leidinio Nr. 304 užs. Nr. 50 Tech. redaktorius: A.Paulauskas.
 13. Vytautas Narvilas Duokime žmonėms kalnus Vilnius "Vaga" 1977 tiražas 15 000 egz. Spaudė K. Požėlos spaustuvė, Kaunas Leidinio Nr. 8748.N 70803 - 242 / M 852(10)-77 U-77 7A6.3 Na213
 14. Volker Krause, Uwe Jensen, Werner Rump Pamir- zwei Handbreit unterm Himmel, Sportverlag Berlin 1977 (vokiečių kalba) apie 1972 metais į Komunizmo viršūnę kopusius kartu su vokiečiais Lietuvos alpinistus.
 15. LIETUVOS TSR ALPINIZMO FEDERACIJOS INFORMACINĖ MEDŽIAGA Vilnius 1980 Tiražas 200 egz. Paruošė R.Cicėnas, tech. redaktorius A.Paulauskas. Leidinio Nr.399.
 16. Sudarė A.Kubilius Kalnų takais (Straipsnių rinkinys) Vilnius "Mintis" 1981 119 p. Tiražas 7000 34 iliust 75.82Ka 231.
 17. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO KOMITETAS PRIE LTSR MT LIETUVOS TSR ALPINIZMO FEDERACIJOS INFORMACINĖ MEDŽIAGA Vilnius - 1981 paruošė P.Koncė, R.Neverauskas, A.Gudelis Tiražas 200 egz.
 18. LIETUVOS TSR ALPINIZMO FEDERACIJOS INFORMACINĖ MEDŽIAGA Vilnius 1982 Tiražas 200 egz. paruošė P.Koncė. Leidinio Nr. 433 užs. Nr. 1121 Tech. redaktorius: A.Paulauskas.
 19. R.Augūnas Kalnų viršūnėmis Vilnius, 1983 LV 11049 Tiražas 4500 Užsak. Nr. 522(R. Augūno meninės fotografijos parodos katalogas)
 20. Tarybų Lietuvos Enciklopedija. 1. T. Vilnius „Mokslas“ 1985 Akstinas Gediminas 33p Alpinizmas 51 p. (J.Krikštopaitis).
 21. LIETUVOS TSR VALSTYBINIS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO KOMITETAS ALPINIZMAS Metodinės rekomendacijos Vilnius, 1989 parengė Šaduikis Vilius tiražas 180.
 22. Lietuvos ryto vienkartinis leidinys Parengė S.Antanaitytė, J.Litvinavičius, G.Vainauskas 1991 Rinko ir maketavo UAB Viltis. Steigimo liudijimas: 782 Spausdino Spindulys tiražas 8000
 23. Apie Lietuvos žemę. Kaunas: Šviesa 1992 54-56 p. J.Krikštopaitis, Pamyro pionierius (sutrumpintas iš Mokslo ir gyvenimo, 1969, Nr. 10) 62-63 p. J.Krikštopaitis, Lietuviški vardai kalnų žemėlapiuose. (sutrumpintas iš Mokslo ir gyvenimo, 1970, Nr. 11).
 24. A.Jakštas Everesto glėbyje Vilnius "Vyturys" 1992 237,(1) p., 16 iliustr. lap.- (Atradimų pasaulyje) ISBN 5-7900-0703-1 Ja219 UDK 087.5:796.5.
 25. Romualdas Augūnas Tas didelis mažas pasaulis Leidėjas Kauno meno fondas 1998 Spausdino SPAB spaustuvė "Spindulys" SL 2236 užsak. 251
 26. Kazimieras Ambrasas Kilimandžaras (Pasaulio Altorius) UAB „Judex“ leidykla 2000 176 p. Tiražas 2000. ISBN 9986-948-33-9 UDK 910.4(6) Am 31
 27. Vladas Vitkauskas Everestas manoji lemtis UAB Vilniaus universiteto leidykla 2002 168 p. ISBN 9986-19-432-6 UDK 796.52(235)
 28. Romualdas Augūnas Žmonės kalnuose 2002 204 p. Spausdino "Spindulys" ISBN 9955-438-09-6 UDK 77.04(474.65).(084) Au 41
 29. Antanas Poška Sud. Augustas Kubilius Piligrimystei pašauktas Vilnius: Mintis 2003
 30. Algirdas Kumža Himalajai vienos ekspedicijos dienoraštis Nepalas - Tibetas kviten - traven 2004 (Ukrainiečių kalba).
 31. Algirdas Kumža Himalajai Vienos ekspedicijos dienoraštis Vilnius 2005 Tiražas 1000 egz Išleido UAB “SRS Dizainas” ISBN 9955-9647-2-3 UDK 910.4(515) Ku-176. Nuotraukos autoriaus [1].
 32. Leidinį parengė I.Petrokienė, A.Jakštas, red. A.Pakėnas Lietuvos sporto muziejus. Kaunas 2007 Spausdino UAB ARX BALTICA tiražas 500 ISBN 978-9955-638-87-2 UDK 796:069(474.5) Li331 (Alpinizmas 12-17 p.)
 33. Juozas Antanavičius Tarp muzikos, mokslo ir kalnų. Vilnius 2010 Sudarytoja Rūta Gaidamavičiūtė 680 p. tiražas 400 UDK 78.072+378.6:78](474.5)
 34. Ka221 "Kalnams pašaukus", sudarytojas Vitalius Stepulis Vilnius Petro ofsetas 2011. - 288p. iliustr. ISBN 978-609-420-193-6
 35. Gerimantas Statinis G.Akstino viršūnė. Senojo ledkirčio istorija. Vilnius: leidykla "Edukologija", 2012.328p. ISBN 978-9955-20-761-0 St-114 UDK 796.5(474.5)(092)
 36. Romualdas Kęstutis Augūnas Čiurlionis Donelaitis Lietuva Lietuvos alpinistų ekspedicija į Pamyrą 1964. Nacionalinis fotografijos meno fondas 2014-62p. ISBN 978-609-95329-1-2 UDK796.52(474.45)(091)(084) AU4

Video medžiaga

 1. . Alpinistai remontuoja Rio simbolį: https://www.youtube-nocookie.com/embed/VxlKZereog0?rel=0
 2. . Nepriklausomybės akto signatarės spaudos konferencija (2016.11.16) apie Lietuvos alpinistus Himalajuose: http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15259&p_k=1&p_a=media_object_viewer&guid=B45226B3-4CE7-4871-BA66-7EEDFBBB9146
 3. . Литовский альпинист Кястутис Балейшис о пике Альгимантаса Видугириса. 18.08.2017
 4. . Labas rytas Lietuva 2017.08.22
 5. . Radijo stotis ALKAS (Kęstučio Baleišio interviu): http://alkas.lt/2017/09/07/kelioniu-kompasas-naujos-lietuviskos-virsunes-tian-sanio-kalnuose-video/
 6. . Spaudos konferencija seime 2017.09.08
 7. . LRT laidoje PANORAMA: http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013674920/tian_sanio_virsukalnems_j_basanaviciaus_ir_a_vidugirio_vardai#wowzaplaystart=1017000&wowzaplayduration=151000
 8. . Vytauto Bukausko filmas: Akcija „100 Tėvynės kalnų“.

Žygis per dešimties Europos valstybių aukščiausias viršūnes: https://saugykla.telia.lt/Shares/Home.aspx?ShareID=303bd2d5-b749-425f-a586-b6fe39f879fc

 1. . Įvyko spaudos konferencija LR Seimo rūmuose tema "Lietuvos alpinistai - atkurtos Lietuvos šimtmečiui".2018.07.20. Konferencijos įrašas: http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15259&p_k=1&p_a=media_object_viewer&guid=45191D76-A378-40F2-9F72-844E1D32E242
 2. . Apie žygį PV Pamyre 2018 m.: https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013701203/labas-rytas-lietuva-ii-dalis
 3. .Apie PV Pamyrą: https://www.15min.lt/video/pamyro-lietuva-simtmecio-zygis-nepramintais-kalnu-takais-154474

Straipsniai internetinėje žiniasklaidoje

 1. http://www.ve.lt/naujienos/laisvalaikis/keliones/kalnu-virsunese-salta-nakvyne-plysiu-labirintai-ir-pagirios/ ; apie lietuvių ekspedicijos (vad. Saulius Vilius) dalyvių kopimą į Šišą Pangmą (8027 m.) 2004.07.03
 2. www.delfi.lt 2005-07-13 Lietuvių ir estų alpinistus lydi nesėkmės. ELTA Pranešimas apie ekspediciją į Gašerbrum II
 3. www.delfi.lt 2005-07-13 Lietuvos alpinistai kops į aukščiausią Tian Šanio kalnų viršūnę. BNS Apie ekspediciją į Pobedos viršūnę.
 4. www.anonsas.lt 2005-07-13 Lietuvos alpinistai pasiryžę įveikti aukščiausią Tian Šanio viršukalnę BNS Apie ekspediciją į Pobedos viršūnę.
 5. www.delfi.lt 2005-08-22 Lietuvos alpinistai įkopė į aukščiausią Tian Šanio kalnų Pergalės viršukalnę. BNS
 6. www.omni.lt 2005-08-22 Lietuvos alpinistai įkopė į aukščiausią Tian Šanio kalnų Pergalės viršukalnę. BNS
 7. www.delfi.lt 2005-09-01 Iš alpinistinio dienoraščio D.Augūnaitė Interviu su Saulium Vilium.
 8. http://ru.delfi.lt/news/live/v-gorah-tyan-shanya-poyavilas-vershina-imeni-tysyacheletiya-litvy.d?id=23524605 2009.08.11
 9. Apie Vytauto Bukausko grupes kopimą (2010.10.29) į Fudži: http://vytautas.com/articles/20101029.jpg
 10. http://www.delfi.lt/sportas/kitos-sporto-sakos/geriausia-lietuvos-alpiniste-pirma-karta-tapo-moteris.d?id=38857565 Apie Garlaitę,2010.11.22
 11. http://www.delfi.lt/news/daily/crime/paaiskejo-lietuviu-alpinistu-zuties-aplinkybes.d?id=60589133 Apie nelaimę Alpėse.2013.02.04
 12. Algimantas Jucevičius: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-03-27-algimantas-jucevicius-didziausia-pergale-iseiti-is-namu/97457
 13. Apie Editą Nichols: http://kelionesirpramogos.lt/?p=10676 2013.06.04
 14. Serija straipsnių apie Ernestą Markšaitį: http://www.delfi.lt/temos/ernestas-marksaitis/?page=1 2013.06.25-2015.02.27
 15. https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/skambuciai-is-auksciau-alpinisto-nesustabde-56-348737 2013.06.27
 16. Apie ekspediciją PV Pamyre: http://kelionesirpramogos.lt/?p=10972 2013.10.27
 17. Apie geriausią Rusijos alpinistą Denisą Urubko (interviu): http://www.kelionesirpramogos.lt/?p=11116 2013.12.06
 18. http://www.lrytas.lt/gyvenimo-budas/keliones-ir-poilsis/taivano-ir-pietu-korejos-kalnuose-pasakiski-vaizdai.htm#.UtUvZ_R5MYk 2014.01.13 Apie V. Bukausko įkopimus. Ligita Valonytė
 19. http://www.delfi.lt/news/daily/emigrants/apie-prazutingiausia-incidenta-ant-everesto-slaitu-is-lietuves-lupu.d? id=64578228 2014-04-18 Apie incidentą Himalajų kalnuose ir Editą Nicols
 20. http://www.delfi.lt/gyvenimas/istorijos/tragiskai-zuvusio-alpinisto-tevas-noreciau-paziureti-saudziusiems-i-akis.d?id=65106381 2014.06.23. Apie Markšaičio žūtį . Deimantė Zailskaitė
 21. R. Mesnerio interviu 70-mečio proga: http://www.russianclimb.com/russian/messner_70.html
 22. http://www.lrytas.lt/gyvenimo-budas/keliones-ir-poilsis/solidus-alpinistu-jubiliejus-paminetas-rekordine-ekspedicija.htm Foto raportažas apie 2014 m. ekspediciją
 23. http://www.lrytas.lt/gyvenimo-budas/keliones-ir-poilsis/lietuviskos-virsukalnes-tadzikijoje-i-kelias-stovyklos-link.htm Foto raportažas apie 2014 m. ekspediciją
 24. http://kelionesirpramogos.lt/?p=12434
 25. http://www.lrytas.lt/gyvenimo-budas/keliones-ir-poilsis/lietuviskos-virsukalnes-tadzikijoje-ii-kopimas.htm Foto raportažas apie 2014 m. ekspediciją
 26. http://www.lrytas.lt/gyvenimo-budas/keliones-ir-poilsis/lietuviskos-virsukalnes-tadzikijoje-iii-stovyklos-kasdienybe.htm Foto raportažas apie 2014 m. ekspediciją
 27. http://narodnaya.tj/obshestvo/656--q-q-50- Apie 2014 m. ekspediciją Tadžikijos spaudoje
 28. http://news.tj/ru/news/litovskie-alpinisty-vnov-pokorili-pik-litvy-na-pamire Apie 2014 m. ekspediciją Tadžikijos spaudoje
 29. http://vz.lt/?PublicationId=533b99a6-1802-448a-8a44-bbfb7a858404 Verslo žinios 2014.12.05 Apie 2014 m. ekspediciją ir Vilių Šaduikį. Jurgita Kviliūnaitė
 30. http://www.delfi.lt/gyvenimas/laisvalaikis/alytiskis-alpinistas-antra-karta-atsisveikino-su-kalnais-po-to-kai-juose-antrasyk-gime.d?id=66611436 Alytaus naujienos 2014-12-08 Apie kalnų žygeivį iš Alytaus Algimantą Mickevičių. Saulė Pinkuvienė
 31. http://lzinios.lt/lzinios/Keliones/lietuviskoms-virsukalnems-pamyre-50-metu/192993 Lietuvos žinios, 2014.12.12 Jūratė Mičiulienė
 32. http://www.lrytas.lt/-14289260171427357205-%C5%BEaliasis-pragaras-pravirkd%C4%97-keliautojus-i%C5%A1-lietuvos.htm
 33. Apie 2014 m ekspediciją į PV Pamyrą: http://apzvalga.eu/ant-pasaulio-stogo.html
 34. Apie geriausią Lietuvos alpinistą G.Simutį: http://kelionesirpramogos.lt/?p=12103 2014.12.03
 35. Apie kopimą į Čiurlionio viršūnę: http://kelionesirpramogos.lt/?p=12434 2015.09.03
 36. Apie alpinistą Kastį Zubovą: http://nemunas.net/?p=30&nid=296 2015.09.24
 37. Apie kalnų dieną: http://day.lt/sventes/straipsniai/kalnu_diena
 38. Kalnų dienos šventė Klaipėdoje http://www.scaladream.com/naujienos/tinklarastis/item/kalnu_diena_musu_klube/462 2015.12.11
 39. Artūras Bazys: http://www.alfa.lt/index.php/straipsnis/49962049/alpese-zuvusio-lietuvio-kolegos-jis-nebijodavo-rizikuoti-priimti-sprendimu 2015.03.04
 40. DELFI apie Artūrą Bazį: http://www.delfi.lt/temos/arturas-bazys/ 2015.01.04 ir anksčiau.
 41. Apie žūtį Tian Šanyje: Apie https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/kirgizijoje-zuvusios-lietuves-palaikai-bus-grazinti-i-lietuva-56-519106 1915.07.31
 42. Apie lietuvius Tian Šanyje: http://kauno.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/lietuviu-pedasakai-tian-sanyje-703631 2015.08.01
 43. Apie Artūrą Bazį: http://lietuvosdiena.lrytas.lt/nelaimes/teva-prazude-plyta-o-sunu-kalnai.htm 2016.01.05
 44. http://lietuvosdiena.lrytas.lt/nelaimes/prancuzijos-alpese-zuvo-kriminalines-policijos-biuro-pareigunas.htm
 45. http://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/pareigunai-gedi-kalnuose-zuvusio-kriminalisto-arturo-bazio.htm
 46. http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/per-sniego-griuti-alpese-zuvo-alpinistai-arturas-bazys-ir-milda-jasaityte-o-zygintas-minelga-issigelbejo-56-563077
 47. http://kauno.diena.lt/naujienos/kriminalai/nelaimes/tragedija-alpese-zuvo-du-lietuviai-727459
 48. http://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/stipresne-uz-kriminalisto-aistra-buvo-tiktai-mirtis.htm 2016.01.09
 49. Saulius Damulevičius Himalajuose rugsėjo 30 d.įkopė į Manaslu viršūnę (8163 m. 8-ji pasaulio viršūnė). Plačiau: http://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/kelioniu-pulsas/alpinistui-sauliui-damuleviciui-pavyko-pasiekti-viena-pavojingiausiu-pasaulyje-mansalu-kalno-virsune-637-691079
 50. http://www.delfi.lt/perpasauli/naujienos/i-viena-pavojingiausiu-pasaulio-virsuniu-ikopes-s-damulevicius-nuolat-kovojau-su-savimi.d?id=72632826
 1. http://www.15min.lt/galerija/sauliaus-damuleviciaus-kelione-i-viena-pavojingiausiu-virsukalniu-manaslu-103491#galerija/103491/2502431
 1. http://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/kelioniu-pulsas/alpinistas-saulius-damulevicius-15min-konferencijoje-mirties-zona-prasideda-nuo-7-km-aukscio-637-699483
 2. http://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/kelioniu-istorijos/i-dangu-lipantis-dainius-babilas-kalnuose-atsigauna-visi-jutimai-kuriuos-turi-639-715249 2016.11.21
 3. .Tadas Jeršovas: https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/kelioniu-istorijos/alpinistas-t-jersovas-po-iveikto-everesto-maratono-tai-sunkiau-nei-kopti-i-kalna-639-809870 (2017.06.09)
 4. Apie alpinistinį filmą: http://www.delfi.lt/gyvenimas/istorijos/filmavimo-aikstele-kalnuose-dvigubas-issukis-filmo-apie-alpinistus-kurejams.d?id=75304613 2017.07.24
 5. Labas rytas Lietuva Apie ekspediciją KARAKOLAS-2017, 2017.08.22
 6. https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/galerija/tian-sanio-kalnuose-slypincio-ledyno-grozis-129296#galerija/129296/3296090 2017.08.25
 7. . https://www.15min.lt/galerija/darius-gelazius-ir-inga-gelaziene-pamyro-kalnuose-130218#galerija/130218/3323846 2017.09.05
 8. . Apie ekspedicijos KARAKOLAS-2017 dalyvius: https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/kelioniu-pulsas/tian-sanio-kalnu-didybe-su-zaliu-arbatinuku-ir-lietuviskais-pakausiais-637-846540
 9. . https://en.delfi.lt/lithuania/society/lithuanian-climbers-name-tian-shan-peaks-after-basanavicius-vidugiris.d?id=75707421 2017.09.08
 10. . https://www.delfi.lt/gyvenimas/istorijos/75-m-keliautojas-a-jucevicius-lepuneliai-ar-istizeliai-i-kalnus-nebegrizta.d?id=75748499 2017.09.13
 11. . https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/kelioniu-pulsas/alpinistas-saulius-damulevicius-ikope-i-viena-graziausiu-himalaju-virsukalniu-ama-dablam-637-870602 2017.10.21
 12. . Apie Algimantą Jucevičių: http://kelionesirpramogos.lt/algimantas-jucevicius-senatves-zmogaus-gyvenime-nera/ 2018.01.14
 13. . https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/kelioniu-pulsas/dar-viena-nezinios-diena-gelbetojai-toliau-iesko-kirgizijoje-nuo-uolos-nukritusio-lietuvio-637-927732 2018.02.18
 14. . Apie nelaimę Tian Šanio kalnuose: https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/kelioniu-pulsas/po-nelaimes-kirgizijos-kalnuose-grizes-alpinistas-kestutis-skrupskelis-isgirdau-sauliaus-klyksma-ir-jis-nukrito-637-928148 2018.02.19
 15. . Apie Saulių Saikauską: http://www.respublika.lt/lt/naujienos/sportas/kitos_sporto_sakos/kilni_alpinistu_misija_baigesi_tragedija/ 2018.02.21
 16. . Apie Saulių: https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/kelioniu-istorijos/bendrazygiai-apie-zuvusi-alpinista-sauliu-saikauska-jis-mylejo-kalnus-ir-lietuva-639-934012 2018.03.03
 17. . Lietuvos alpinistų padėka už mūsų alpinistų gelbėjimo darbus buvo pagarsinta Kirgizijoje: (2018.07.19) https://kaktus.media/doc/377431_pomnite_spasennogo_litovskogo_alpinista_v_gorah_on_priehal_blagodarit_mchs.html
 18. .Apie lietuviškas viršūnes:https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/kelioniu-pulsas/lietuviu-alpinistai-sieks-oficialiai-registruoti-lietuviskus-virsukalniu-pavadinimus-637-1003890
 19. .Apie Himalajus: https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/kelioniu-istorijos/kaip-buvo-ikopta-i-neimanomus-kalnus-kartais-ir-paties-kalno-nepavykdavo-rasti-639-1039704 (2018.10.09)
 20. . Apie alpinistą B. Varsackį: https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/laisvalaikis/teisejo-mantija-i-kalnus-iskeites-60-metis-teisininkas-uzkope-visad-sugiedame-himna-1038-1067242 (2018.12.01)
 21. .Tadas Jeršovas: https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/kelioniu-pulsas/keliautojas-tadas-jersovas-apie-issukius-kalnuose-637-1070200 (2018.12.05)
 22. . Apie Darių Vaičiulį: https://www.delfi.lt/sportas/dakaras/darius-vaiciulis-i-dakara-keliaus-is-antarktidos-nusprende-igyvendinti-svajone.d?id=79778817 (2018.12.05)
 23. . Apie LAA: https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/kelioniu-pulsas/paskelbtas-metu-alpinistas-ir-ivertinti-ispudingiausi-lietuviu-pasiekimai-kalnuose-637-1071880 (2018.12.09)
 24. . Apie Aivaro Sajaus kopimą: https://www.planetmountain.com/en/news/alpinism/sharphu-ii-in-himalaya-climbed-spencer-gray-aivaras-sajus.html

2019

 1. . Apie D. Vaičiulį: https://www.15min.lt/gazas/naujiena/autosportas/antradienio-vakara-tiesiogiai-is-limos-pokalbis-su-dakaro-panku-alpinistu-dariumi-vaiciuliu-25-1082176 (2019.01.03)
 2. .Apie J.Jorudo komandos žygį: https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/kelioniu-istorijos/pamyro-lietuva-simtmecio-zygis-nepramintais-kalnu-takais-639-1103508?c=pasaulis-kiseneje&fbclid=IwAR3nauzg2RFQtR5QF5lcNK8JDhO73oIXaRKbINgV0ask6Hc1kZBhyFDUqcU (2019.02.15)

Straipsniai periodinėje spaudoje

Nr. leidinys nr data pavadinimas autorius komentaras

Iki 1959 imtinai

 1. Jaunimo gretos Nr. 06 (140) 1956-06 Drąsiųjų sportas G.Akstinas Apie kopimą į Nakrą Tau viršūnę.
 2. Sportas Nr. 90 (177) 1957-11-12 Didžiojo Dombajaus viršūnėse G.Akstinas
 3. Sportas Nr. 100 (187) 1957-12-13 Alpinistai susirinko Maskvoje V.Vosylius.
 4. Sportas Nr. 8 (199) 1958-01-24 Elbruso papėdėje St.Dubinskas.
 5. Sportas Nr. 9 (200) 1958-01- Elbruso papėdėje St.Dubinskas.
 6. Sportas Nr. 66 (257) 1958-08-19 Drąsiųjų keliai P.Rototajevas.
 7. Sportas Nr. 69 (260) 1958-08-29 Lietuviai kopia į Elbrusą P.Rototajevas.
 8. Sportas Nr. 90 (281) 1958-08-29 Užbos viršūnės traversas G.Akstinas.
 9. Sportas Nr. 91 (282) 1958-08-29 Užbos viršūnės traversas G.Akstinas.
 10. Švyturys Nr. 10 1959-05 Viršūnės ir pavojai G.Akstinas Apie kopimą į Užbą.
 11. Sportas Nr. 80 (375) 1959-07-23 Ir alpinistai įkūrė federaciją A.Šteinas.
 12. Sportas Nr. 85 (380) 1959-08-06 Užuojautos žuvus G.Akstinui, F.Mieliauskui ir V.Vosyliui
 13. Tiesa Nr. ( ) 1959-08-07 G.Akstinas, F.Mieliauskas, V.Vosyliui. Grupė draugų. (Nekrologas).
 14. Sportas Nr. 86 (381) 1959-08-08 Nekrologas. Grupė draugų.
 15. Kauno tiesa Nr.210 (2343) 1959-09-04 Žmonės miršta, bet jų siekimai -ne! A.Romanovas Laiškas Kauno tiesai.
 16. Kalba Vilnius Nr.45 1959-09-06 Gedimino Akstino vardo viršūnė K.Monstvilas.
 17. Sportas Nr. 108 (403) 1959-09-29 Gediminui Akstinui atminti K.Miliukas.
 18. Sovetskij sport 1959-09-31 Drasaus alpinisto atminimui (rusų k.)autorius nenurodytas. Apie Akstino viršūnės pavadinimą.
 19. Kauno tiesa Nr.238 (2371) 1959-10-07 Ekspedicija į G.Akstino viršūnę. M.Melinskaitė.
 20. Sportas Nr. 112 (407) 1959-10-08 Šturmas prasidėjo K.Monstvilas. Į viršūnę, kuri vadinsis Gedimino Akstino vardu.
 21. Sportas Nr. 115 (410) 1959-10-15 Pabaltijo alpinistų varžybos. D.Makauskas.
 22. Sportas Nr.117 (412) 1959-10-20 Sveikinimas alpinistam. A.Sniečkaus ir M.Šumausko telegrama pavadinus viršūnę G.Akstino vardu.
 23. Kauno tiesa Nr.258 (2398) 1959-10-30 Užkariautos kalnynų viršūnės M.Melinskaitė Ekspedicija Tian-Šanio kalnuose.
 24. Kauno tiesa Nr.259 (2399) 1959-10-31 Užkariautos kalnynų viršūnės M.Melinskaitė Ekspedicija Tian-Šanyje, įkopimas į G.Akstino ir Lietuvos alpinistų viršūnes.
 25. Tiesa Nr. 1959-11-01 Viršukalnė “Dangaus kalnuose” P.Normantas Kopimas į Akstino viršūnę.
 26. Tiesa Nr. 1959-11- Viršukalnė “Dangaus kalnuose” P.Normantas Kopimas į Akstino viršūnę.
 27. Kalba Vilnius Nr. 45 1959-11-06 Gedimino Akstino vardo viršūnė K.Monstvilas.
 28. Sportas Nr. 125 (420) 1959-11-07 Į Tian Šanį kopia draugystė Alimo Romanovo pranešimas.
 29. Sovetskaja Kirgizija Nr. 270 (9424) 1959-11-18 “Ant Terskei- Alatoo” (rusų kalba) A. Romanov. Apie pirmą kopimą į Akstino viršūnę.
 30. Sovetskaja Kirgizija Nr. 302 (9456) 1959 Laiškas iš Lietuvos (rusų kalba) V.Viršilas,M.Melinskaitė, P.Normantas, K.Monstvilas. Padėka kirgizų alpinistams už įkopimo į Akstino viršūnę organizavimą.

1960

 1. Sportas Nr. 28 (470) 1960-03-05 Į Surch-Kuko viršūnę J.Šilinis.
 2. Sportas Nr. 36 (478) 1960-03-24 Karpatų viršūnėmis D.Makauskas.
 3. Sportas Nr. 44 (486) 1960-04-12 Rungtyniauja alpinistai A.Plentinis.
 4. Sportas Nr. 95(537) 1960-08-11 Lietuviai kopia į Elbrusą V.Viršilas.
 5. Sportas Nr. 138 (580) 1960-11-19 Susitikimas su Kazbeku. J.Janušauskaitė.
 6. Sportas Nr. 149 (591) 1960-12-17 Apie knygą “Snieguotos viršūnės” (autorius nenurodytas).
 7. Sportas Nr. 150 (592) 1960-12-20 Medaliai alpinistams. (autorius nenurodytas).
 8. Sportas Nr. 153 (595) 1960-12-27 Foto “Aukštyn” A.Šteinas.

1961

 1. Dvisavaitinis kalendorius 1961m Sausio mėn. K.Kiličiausko straipsnis apie Alimo Romanovo 1959 m organizuotą kopimą į bevardę viršūnę ir jos pavadinimą G.Akstino vardu. Nuotrauka alpinistai kalnuose
 2. Sportas Nr. 5 (604) 1961-01-11 A.Poliakovas. M.Palukaitytės vertimas iš žurnalo „Vokrug sveta“
 3. Sportas Nr. 6 (605) 1961-01-13 A.Poliakovas M.Palukaitytės vertimas iš žurnalo „Vokrug sveta“
 4. Sportas Nr. 7 (606) 1961-01-17 A.Poliakovas M.Palukaitytės vertimas iš žurnalo „Vokrug sveta“
 5. Sportas Nr. 53 (651) 1961-05-06 Rungtyniauja Pabaltijo alpinistai. A.Šteinas.
 6. Sportas Nr.126 (725) 1961-10-21 Apie Eigerio sieną J.Novotnas.
 7. Sportas Nr.131 (729) 1961-11-02 Viršūnės šturmuojamos sėkmingai Interviu su alpinizmo federacijos pirmininku V. Viršilu.

1962

 1. Sportas Nr. 8 (761) 1962-01-20 Tian Šanis mūsų akimis V.Viršilas.
 2. Sportas Nr. 61 (815) 1962-05-26 Artėja alpinijada V.Viršilas.
 3. Sportas Nr. 73 (836) 1962-06-23 Kopiame į Elbrusą V.Viršilas.
 4. Sportas Nr. 87 (848) 1962-07-26 Jiems pasidavė Elbrusas Sporto inf.
 5. Sportas Nr. 116 (877) 1962-10-02 Lietuviai antri R.Augūnas.
 6. Sportas Nr. 126 (887) 1962-10-25 Susitikimas su kalnų tigru R.Augūnas.

1963

 1. Sportas Nr. 41 (955) 1963-04-06 Nesiskirsime su kalnais Sporto inf.
 2. Sportas Nr. 49 (693) 1963-41-25 Alpinistų dvikovė A.Šteinas.
 3. Sportas Nr. 52 (966) 1963-05-04 Rungtyniavo alpinistai R.Augūnas.
 4. Sportas Nr. 100 (1014) 1963-08-20 Alpinistų įkopimai V.Viršilas.
 5. Sportas Nr. 129 (1043) 1963-10-26 Šlovingų metų ženklelis A.Poliakovas.

1964

 1. Sportas Nr. 4 (1073) 1964-01-11 Auksas- inžinierių ketveriukei A.Auštrevičius.
 2. Sportas Nr. 19 (1088) 1964-02-15 Ruoštis sunkiausiam kopimui Autorius nenurodytas.
 3. Sportas Nr. 52 (1121) 1964-05-05 Ruošiantis sezonui R.Augūnas.
 4. Sovetskaja Litva Nr. 205 (6454) 1964-09-02 Pokoriteli Pamirskich veršin Interviu su K.Monstvilu apie įkopimą į Lietuvos, Čiurlionio, Donelaičio viršūnes Pietvakarių Pamyre rusų kalba.
 5. Sovetskaja Litva Nr. 211 (6460) 1964-09-09 Gory zovut. J.Antanavičius Straipsnis apie alpinistų įkopimą į Lietuvos viršūnę. Rusų kalba.
 6. Tiesa Nr. 215 (6568) 1964-09-13 Pamyro keteroje J.Krikštopaitis Apie įkopimus į Čiurlionio, Donelaičio ir Lietuvos viršūnes.
 7. Lietuvos pionierius Nr. 1964-09-25 Tolimajame Pamyre. V.Šaduikis Apie pirmąją aukštuminę ekspediciją.
 8. Kauno tiesa Nr.236 (3911) 1964-10-04 Aukščiau už arus. A.Kubilius, J.Okulič-Kazarinas Apie pirmąją aukštuminę ekspediciją ir įkopimus į Lietuvos, Čiurlionio ir Donelaičio viršūnes. J.Okulič-Kazarino nuotrauka.
 9. Sportas Nr. ( ) 1964-11-10 Pabaltijo čempionai L.Miškinis, J.Antanavičiaus nuotrauka. Apie Pabaltijo čempionato rezultatus.
 10. Švyturys Nr. 20 (380) 1964-10-30 Pirmame viršelyje, Tarybų Lietuvos alpinistai viršukalnėje, antrame viršelio puslapyje, tekstas. Ketvirtame viršelyje, alpinistų žygio epizodai R.Augūno nuotraukos ir tekstas.

1965

 1. Sportas Nr. 7 (1233) 1965-01-19 Uolomis į Lietuvą R.Augūnas.
 2. Sportas Nr. 8 (1234) 1965-01-21 Uolomis į Lietuvą R.Augūnas.
 3. Sportas Nr. 9 (1235) 1965-01-23 Uolomis į Lietuvą R.Augūnas.
 4. Sportas Nr. 10 (1236) 1965-01-26 Uolomis į Lietuvą R.Augūnas.
 5. Sportas Nr. 11 (1237) 1965-01-28 Uolomis į Lietuvą R.Augūnas.
 6. Sportas Nr. 32 (1258) 1965-03-18 Alpinistai ruošiasi R.Augūnas.
 7. Sportas Nr. 53 (1279) 1965-05-06 Kovoje su uolomis R.Augūnas.
 8. Sportas Nr. 80 (1306) 1965-07-08 Ten kur blizga sniegas R.Augūnas.
 9. Tiesa Nr. 194 (6853) 1965-08-19 Alpinistai nepasimeta ir nugali A.Kubilius Apie įkopimą į Lenino viršūnę.
 10. Sportas Nr. 98 (1324) 1965-08-19 "Lenino" viršūnė - įveikta "Sporto" inf.
 11. Komjaunimo tiesa Nr. 162 (5234) 1965-08-20 Viršūnės šturmas baigtas sėkmingai A.Gailius Apie įkopimą į Lenino viršūnę.
 12. Kauno tiesa Nr. ( ) 1965-09-28 Antrasis Lenino viršūnės šturmas V.Viršilas
 13. Sportas Nr. ( ) 1965 „Lenino“ viršūnė- įveikta „Sporto“ inf.
 14. Sportas Nr. 116 (1342) 1965-09-30 Iki pasimatymo kalnai L.Tapinas.
 15. Sportas Nr. 134 (1360) 1965-11-13 Dych tau pagaliau įveikta. R.Augūnas.
 16. Komjaunimo tiesa Nr. 229 (5301) 1965-11-23 Aukščiau tik dangus V.Šaduikis Apie įkopimą į Lenino viršūnę.
 17. Švyturys Nr.21 (405) 1965-11 Dėstytojas V.Viršilas, inžinieriai D.Šukytė ir V.Šaduikis. Gana neįprastai jie atrodo, tiesa? A.Varankos, R.Augūno ir A.Šteino reportažas.

1966

 1. Sportas Nr. 37 (1417) 1966-03-24 40 dienų ant pasaulio stogo A.Šteinas.
 2. Sportas Nr. 38 (1418) 1966-03-26 40 dienų ant pasaulio stogo A.Šteinas.
 3. Sportas Nr. 39 (1419) 1966-03-29 40 dienų ant pasaulio stogo A.Šteinas.
 4. Sportas Nr. 54 (1434) 1966-05-05 Ant uolėtų Nemunėlio krantų A.Šteinas.
 5. Sportas Nr. 76 (1456) 1966-06-25 Mus kviečia kalnai L.Tapinas.
 6. Sportas Nr. 114 (1494) 1966-09-22 Kaukazo škicai. L.Tapinas.
 7. Sportas Nr. 117 (1497) 1966-09-27 Kaukazo škicai. L.Tapinas.
 8. Sportas Nr. 135 (1515) 1966-11-12 Alpinistai- Pabaltijo čempionai A.Šteinas.
 9. Sportas Nr. 141 (1521) 1966-11-26 Alpinistai laukia vasaros M.Purys, L.Tapinas.

1967

 1. Sportas Nr. 11 (1547) 1967-01-26 Foto. A.Šteinas.
 2. Sportas Nr. 43 (1579 1967-04-13 Tikslas- 7495 m. V.Viršilas.
 3. Gimtasis kraštas Nr. 1967-04-27 Kalnai šaukia. R.Augūno foto reportažas.
 4. Sportas Nr. 52 (1588) 1967-05-06 Uolose virš Dauguvos L.Tapinas.
 5. Sportas Nr. 90 (1628) 1967-08-03 Tarptautinė alpiniada J.Poliakovas.
 6. Sportas Nr. 92 (1628) 1967-08-08 Žygdarbis gelbstint alpinistus Autorius nenurodytas.
 7. Sportas Nr. 93 (1629) 1967-08-10 Foto konkursui A.Šteinas.
 8. Tiesa Nr. 1967-08-12 Dienos aidai Alpinistai TASS-o informacijos apie Lietuvos alpinistus prie Komunizmo viršūnės komentaras.
 9. Sovetskaja Litva Nr. 187 (7353) 1967-08-12 Na šturm gornych vysot Interviu su K.Monstvilu apie lietuvius gelbėjusius Pamyro kalnuose Kazachijos alpinistus rusų kalba.
 10. Sportas Nr. 127 (1653) 1967-10-28 Iki pasimatymo kalnai! V.Marazas.
 11. Sportas Nr. 135 (1671) 1967-11-16 Lietuvos alpinistai- pirmi V.Viršilas Lietuvos alpinistų įkopimas į Lenino viršūnę.
 12. Sportas Nr. 149 (1685) 1967-12-19 Alpinistų metai. G.Bernatonis.

1968

 1. Sportas Nr. 10 (1702) 1968-01-25 Į Karpatus- per Birštoną D.Vasiliauskas (Su D.Vasiliausko nuotrauka).
 2. Tarybinis studentas Nr. 1968-04-17 ...Per kalnus ir girias J.Vaitkus Apie Vilniaus universiteto turistus ir alpinistus. Dalios Rutkaitytės žūtį.
 3. Sportas Nr. 57 (1749) 1968-05-18 Alpinistai išbandė naują stadioną A.Kubilius.
 4. Jonavos balsas Nr. 1968-06-20 Sėkmingas Jonavos alpinistų debiutas J.Čijunskis.
 5. Jonavos balsas Nr. 1968-09-17 Įkopimų sezonas- įkarštyje J.Čijunskis.
 6. Jonavos balsas Nr. 1968-10-17 Čempionų vardai „Sofrudžu“ nugalėtojam J.Čijunskis. Jonavos alpinistų sekcijos sportinio sezono rezultatai.
 7. Sportas Nr. 1968-12- Drąsiųjų sporto čempionai K.Augustauskas. 1968 m. Lietuvos alpinizmo čempionato rezultatai.
 8. Sportas Nr. 147 (1839) 1968-12-14 Uolų ir ledo karalystėje A.Kubilus.
 9. Sportas Nr. 148 (1840) 1968-12-16 Uolų ir ledo karalystėje A.Kubilus.
 10. Sportas Nr. 149 (1841) 1968-12-18 Uolų ir ledo karalystėje A.Kubilus.
 11. Švyturys Nr. 23 (479) 1968 gruodis Lietuviai Lenino viršūnėje Antanas Varanka, Medardas Purys.
 12. Jonavos balsas Nr. 1968-12-26 Baldininkams- antroji vieta J.Čijunskis. Lietuvos alpinistų 1968 m. įkopimų vertinimas.

1969

 1. Mokslas ir gyvenijas Nr. 4 1969 Ar kopė lietuvis į Džomolungmą? Dr. V.Gudelis. Apie jauną alpinistą Končią dingusį prieš pat pirmąjį pasaulinį karą Himalajuose.
 2. Sportas Nr. 52 (1900) 1969-05-06 Alpinistų varžybos A.Šteinas.
 3. Sportas Nr. 53 (1901) 1969-05-08 Lietuvos pirmenybės Latvijoje A.Kubilius (Lietuvos laipiojimo uolomis pirmenybės)
 4. Jonavos balsas Nr. 1969-05-16 Alpinistinės daugiakovės varžybos Č.Jonaitis.
 5. Jonavos balsas Nr. 1969-05-19 Lielupės uolomis J.Čijunskis Pabaltijo ir respublikos laipiojimo uolomis pirmenybės.
 6. Jonavos balsas Nr. 1969-05-29 Respublikinės laipiojimo uolomis pirmenybės J.Čijunskis.
 7. Jonavos balsas Nr. 1969-06-03 Jonavos alpinistai Pabaltino pirmenybėse J.Čijunskis.
 8. Jonavos balsas Nr. 1969-06-16 Pirmosios LSD „Nemunas“ alpinistų varžybos J.Čijunskis.
 9. Jonavos balsas Nr. 1969-06-21 Penki jonaviečiai- alpinistai- finale J.Čijunskis.
 10. Jonavos balsas Nr. 1969-07-15 J.Čijunskis. (Apie Lietuvos alpinizmą)
 11. Sportas Nr. 88 (1936) 1969-07-26 Karakolo slėnyje R.Augūnas.
 12. Mokslas ir gyvenimas Nr. 8 1969-08 Apie aukščiausią pasaulio viršūnę J.Krikštopaitis 57 p.
 13. Sportas Nr. 104 (1952) 1969-09-04 „Žalgirio“ viršūnė R.Augūnas.
 14. Mokslas ir gyvenimas Nr. 10 1969 Pamyro pionierius. J.Krikštopaitis. 15-19 p.
 15. Jonavos balsas 1969-10-11 Alpinistai pradeda sezoną J.Čijunskis.
 16. Sportas Nr. ( ) 1969-11-15 Ne kalnuose gimęs, bet kalnuose užaugęs R.Griniūtė. Apie alpinistą A. Varanką.
 17. Jonavos balsas Nr. 1969-10-19 Jonavos alpinistai-Karakole J.Jonaitis.
 18. Sportas Nr. 134 (1982) 1969-11-15 Kelionė į „Žalgirį“ V.Viršilas. R.Augūno nuotr.
 19. Sportas Nr. 135 (1983) 1969-11-17 Kelionė į „Žalgirį“ V.Viršilas.
 20. Sportas Nr. 136 (1984) 1969-11-19 Kelionė į „Žalgirį“ V.Viršilas.
 21. Jonavos balsas, Nr. 1969-11-27 Draugijos čempionų vardai „Baldininko“ alpinistams. J. Četkauskas.
 22. Mokslas ir gyvenimas Nr. 12 (147) 1969-12 11-16 p. Lietuvos alpiniada J.Krikštopaitis.
 23. Jonavos balsas Nr. 1969-12-16 Gedimino Akstino atminimui J.Čijunskis.

1970

 1. Švyturys Nr. 1970 Tikslas- „Žalgiris“. M.Purys.
 2. Jonavos balsas Nr. 1970-01-06 „Baldininkas“- geriausia alpinistinė sekcija respublikoje. J.Čijunskis.
 3. Darbas ir poilsis Nr. 3 1970-03 Kur baltieji kalnai. R.Augūnas.
 4. Sportas Nr. 1970-05-04 Prie Lielupės "Sporto" inf. Lietuvos alpinistų laipiojimo uolomis varžybos.
 5. Sportas Nr. 60 (2061) 1970-05-23 Iki susitikimo kalnuose. J.Bačinskas.
 6. Jonavos balsas Nr. 1970-05-28 Laipiojimo uolomis pirmenybėse. Č.Jonaitis.
 7. Jonavos balsas Nr. 1970-06-09 Alpinistinės daugiakovės varžybos. Č.Jonaitis.
 8. Sportas Nr. 68 (2069) 1970-06-11 Atkaklumas nugali viską Autorius nenurodytas.
 9. Sportas Nr. 1970-06-16 Prieš kelionę "Sporto" inf respublikinės alpinistinės daugiakovės varžybos Jonavoje.
 10. Sportas Nr. 1970-06-18 Alpinizmo technikos egzaminas "Sporto" inf. respublikinės alpinistinės technikos varžybos Kernavėje.
 11. Jonavos balsas Nr. 1970-07-02 Jaunųjų alpinistų varžybų finalas. Č.Jonaitis.
 12. Sportas Nr. 78 (2079) 1970-07-04 Naujų susitikimų išvakarėse. Autorius nenurodytas.
 13. ? 1970. 09. 05 Po penkerių metų. J.Čijunskis. Apie Lietuvos alpinizmą per penkeris metus.
 14. Literatūra ir menas Nr. 1970-10-10 Kalnuos palikę Lietuvos vardus. J.Antanavičius. Apie lietuviškas viršūnes Pietvakarių Pamyre).
 15. ? 1970-10-20 Susitiko alpinistai. Č.Jonaitis Nemuno draugijos alpinistų sezono užbaigimas.
 16. Sportas Nr. 135 (2136) 1970-11-14 Makauskas- TSRS čempionas! A.Kubilius.
 17. Sportas Nr. 1970- Alpinistai paskelbė čempionus.
 18. Mokslas ir gyvenimas Nr. 11 1970-11-Lietuviški vardai žemėlapiuose. J.Krikštopaitis 18-21 p
 19. LM Nr. 1970-12-0 Į kalnus kopia drąsūs žmonės J.Skliutauskas. Apie knygą „Kalnai lieka rymoti".
 20. Vakarinės naujienos Nr. Kalnai lieka rymoti G.Žaliukas Apie knygą „Kalnai lieka rymoti".

1971

 1. Jonavos balsas Nr. 1971-01-07 Geri metai mūsų alpinistams J.Jonaitis.
 2. Sportas Nr. 2 (2158) 1971-01-07 Alpinistai paskelbė čempionus Autorius nenurodytas.
 3. Jaunimo gretos Nr. 1 1971-01 Aukštis 7495 metrai. A.Varanka
 4. Komjaunimo tiesa Nr. 1971-02-21 Viršukalnė po viršukalnės. A.Škiudaitė. (Apie alpinistą B.Binkauską).
 5. Sportas Nr. 46 (2203) 1971-04-22 Alpinistai ruošiasi V.Viršilas.
 6. Sportas Nr. 50 (2207) 1971-05-01 Pavasaris kalnų parke R.Griniūtė. Alpinistai ruošiasi kopti į Komunizmo viršūnę.
 7. Sportas Nr. 52 (2209) 1971-05-06 Lietuviai prie Lielupės V.Viršilas.
 8. Jonavos balsas Nr. 1971-05-13 Laipiojimo uolomis pirmenybėse Č.Jonaitis.
 9. Jonavos balsas Nr. 1971-06-08 Alpinistinės daugiakovės varžybose Č.Jonaitis.
 10. Jonavos balsas Nr. 1971-06-12 Alpinistinės daugiakovės varžybose geriausiai jonaviečiai. Č.Jonaitis.
 11. Literatūra ir menas Nr. 25 (1283) 1971-06-19 Mirė Konstancija Brundzaitė LIETUVOS TSR KOMPOZITORIŲ SĄJUNGOS VALDYBA 1964 m. konservatorijos baigimui K.Brundzaitė pateikė simfoninę poemą "Baltosios viršūnės" žuvusių alpinistų atminimui.
 12. Sportas Nr. 79 (2236) 1971-07-08 Užuojauta K.Zubovui žuvus.
 13. Kauno tiesa Nr. 159(7500) 1971-07-09 Konstantinas Zubovas. Nekrologas Grupė draugų.
 14. Tiesa Nr.155 (8640) 1971-07-09 Drąsųjį alpinistą palydint (K.Zubovo laidotuvės).
 15. Sportas Nr. 80 (2237) 1971-07-10 Atsisveikinus su alpinistu Grupė draugų. (K.Zubovo laidotuvės).
 16. Sportas Nr. 1971-07-17 Į Pamirą V.Viršilas Į Dušanbę išskrido Lietuvos alpinistai, pasiruošę kopti į Komunizmo viršūnę.
 17. Sportas Nr. 1971-07-22 Į Komunizmo viršūnę Autorius nenurodytas.
 18. Sportas Nr. 1971-07-29 Fedčenkos ledyne Sporto inf.
 19. Sportas Nr.176 (8661) 1971-08-03 Vėl į kalnus V.Šaduikis. Vadovas V.Šaduikis apie ekspediciją į Komunizmo viršūnę.
 20. Sportas Nr. ( ) 1971-08-14 Žygis pradėtas V.Viršilas Apie ekspediciją į Komunizmą.
 21. Sportas Nr.102 (2259) 1971-08-31 Komunizmo viršūnė įveikta! „Sporto“ Inf.
 22. Tiesa Nr. 214 (8699) 1971-09-16 Ten, kur dangų remia kalnai Vilius Šaduikis. straipsnis apie Lietuvos alpinistų įkopimą į Komunizmo viršūnę.
 23. Jonavos balsas, 1971-09-18 Lietuvos alpinistų triumfas J.Čijunskas. apie įkopimą į Komunizmo viršūnę.
 24. Sportas Nr. 112 (2269) 1971-09-23 Alpinisto atminimui J.Arbačiauskas.
 25. Sportas Nr. 116 (2273) 1971-10-02 Sniego ir ledynų karalystėje A.Kubilius apie įkopimą į Komunizmo viršūnę.
 26. Sportas Nr. 117 (2274) 1971-10-05 Sniego ir ledynų karalystėje A.Kubilius apie įkopimą į Komunizmo viršūnę
 27. Sportas Nr. 118 (2275) 1971-10-07 Sniego ir ledynų karalystėje A.Kubilius apie įkopimą į Komunizmo viršūnę.
 28. Sportas Nr, 119 (2276) 1971-10-09 Sniego ir ledynų karalystėje A.Kubilius apie įkopimą į Komunizmo viršūnę.
 29. Sportas Nr. 120 (2277) 1971-10-12 Sniego ir ledynų karalystėje A.Kubilius apie įkopimą į Komunizmo viršūnę.
 30. Sportas Nr. 121 (2278) 1971-10-14 Sniego ir ledynų karalystėje A.Kubilius apie įkopimą į Komunizmo viršūnę
 31. Sportas Nr. 122 (2279) 1971-10-16 Sniego ir ledynų karalystėje A.Kubilius apie įkopimą į Komunizmo viršūnę.
 32. Jonavos balsas Nr. 1971-10-05 Alpinistų sąskrydis Č.Jonaitis (Nemuno alpinistų sąskrydis Neries ir Šventosios santakoje).
 33. Gimtasis kraštas Nr. 44 (248) 1971-10-28 Į pačią aukščiausią R.Augūnas. (apie įkopimą į Komunizmo viršūnę).
 34. Jonavos balsas Nr. 128 1971-10-28 Kalnai lieka rymoti A.Jakštas.
 35. Jonavos balsas Nr. 1971-10-30 Kalnai lieka rymoti A.Jakštas.
 36. Jonavos balsas Nr. 1971-11-02 Kalnai lieka rymoti A.Jakštas.
 37. Jonavos balsas Nr. 1971-11-04 Kalnai lieka rymoti A.Jakštas.
 38. Jonavos balsas Nr. 1971-11-06 Kalnai lieka rymoti A.Jakštas.
 39. Jonavos balsas Nr. 1971-11-11 Kalnai lieka rymoti A.Jakštas.
 40. Sportas Nr. 147 (2304) 1971-12-16 Komunizmo viršūnės nugalėtojai- LTSR čempionai. V.Viršilas.
 41. Į komunizmą Nr. 147 (3028) 1971-12-14 Į aukščiausiąją viršūnę A.Jakštas.
 42. Į komunizmą Nr. 148 (3029) 1971-12-16 Į aukščiausiąją viršūnę A.Jakštas.
 43. Į komunizmą Nr. 149 (3030) 1971-12-18 Į aukščiausiąją viršūnę A.Jakštas.
 44. Į komunizmą Nr. 150 (3031) 1971-12-21 Į aukščiausiąją viršūnę A.Jakštas.
 45. Į komunizmą Nr. 151 (3032) 1971-12-23 Į aukščiausiąją viršūnę A.Jakštas.
 46. Į komunizmą Nr. 152 (3033) 1971-12-25 Į aukščiausiąją viršūnę A.Jakštas.
 47. Į komunizmą Nr. 153 (3034) 1971-12-28 Į aukščiausiąją viršūnę A.Jakštas.
 48. Į komunizmą Nr. ( ) 1971- - Jam paklūsta viršūnės J.Laurinavičius Apie alpinistą A.Jakštą.
 49. Mokslas ir gyvenimas Nr. 12 (171) 1971-12 Žygis į aukščiausią šalies viršūnę J.A.Krikštopaitis, V.Stepulis. 30-34p. Apie lietuvių kopimą į Komunizmo viršūnę.

1972

 1. Sportas Nr. 11 (2522) 1972-01-25 Laukia naujos aukštumos Federacijų ataskaitos Lietuvos alpinizmo federacijos ataskaitinis.
 2. Sportas Nr. 47 (2258) 1972-04-1 Pakeliui į Kazbeką. V.Viršilas.
 3. Sportas Nr. 85 (2396) 1972-07-18 Kalnų pakviesti R.Augūnas.
 4. Sportas Nr. 90 (2401) 1972-07-29 Prasidėjo Komunizmo viršūnės šturmas (TASS).
 5. Sportas Nr. 93 (2464) 1972-08-05 Milžinai pasiduoda Autorius nenurodytas.
 6. Sportas Nr. 94 (2465) 1972-08-08 Alpinistai išeina į kalnus E.Girčys.
 7. Gimtasis kraštas Nr. 1972-08-17 Lietuvos alpinistai įkopė į Komunizmo viršūnę
 8. Sportas Nr.101 (2412) 1972-08-24 Į pačią aukščiausią J.Antanavičius 1972 m. įkopimas į Komunizmo viršūnę.
 9. Sportas Nr.102 (2413) 1972-08-26 Į pačią aukščiausią J.Antanavičius 1972 m. įkopimas į Komunizmo viršūnę
 10. Sportas Nr.103 (2414) 1972-08-28 Į pačią aukščiausią J.Antanavičius 1972 m. įkopimas į Komunizmo viršūnę.
 11. Sportas Nr.110 (2419) 1972-09-14 Į pačią aukščiausią J.Antanavičius 1972 m. įkopimas į Komunizmo viršūnę.
 12. Sportas Nr.111 (2420) 1972-09-16 Į pačią aukščiausią J.Antanavičius 1972 m. įkopimas į Komunizmo viršūnę.
 13. Sportas Nr.112 (2423) 1972-09-19 Kaukaze ir Alpėse A.Kubilius.
 14. Sportas Nr.120 (2431) 1972-10-07 Kviečia Ariogala J.Arbačiauskas.
 15. Švyturys Nr. 19 (571) 1972-10 Ant milžino kupros R.Augūno foto reportažas Trečia Pabaltijo alpinijada Kaukaze.
 16. Gimtasis kraštas Nr. 43 (299) 1972-10-26 Užkerėjo kalnų šauksmas. R.Žilevičius Pasakojimas apie Šilutės alpinistus.
 17. Sportas Nr.134 (2445) 1972-11-11 Materhorno papėdėje Sporto interviu su D.Makausku.
 18. Sportas Nr.149(2460) 1972-12-16 Nugalėtas „Raganų lizdas“ G.Bernatonis Susumuoti Pabaltijo alpinizmo sezono rezultatai.
 19. Jonavos balsas, Nr. 1972-12-27 A. Jakštas- Pabaltijo čempionas J.Čijunskis. Pabaltijo alpinistinio sezono užbaigimas.
 20. Mokslas ir gyvenimas Nr. 12 1972 Požeminis Uralas J.Krikštopaitis 31-34 P
 21. Nemunas Nr. 12 1972 Pergalės metraštis A.Dargis Apie įkopimą į Komunizmo viršūnę.

1973

 1. Jaunimo gretos Nr. 1 1973-01 Viršūnę šaukia J.Antanavičius
 2. Mokslas ir gyvenimas Nr, 2 1973 Devyniese ant Ušbos A.Jurgelionis 23-26 p
 3. Mokslas ir gyvenimas № 12 1973 Šiaurės motyvai J.Krikštopaitis. 31-36 p
 4. Į komunizmą Nr. 75 (3263) 1973-06-30 Ušbos uolomis A.Jakštas.
 5. Į komunizmą Nr. 7 (326 ) 1973-07-03 Ušbos uolomis A.Jakštas.
 6. Sportas Nr. 91 (2558) 1973-08-07 Aukštuose kalnuose.. V.Šaduikis apie įkopimus Fanų kalnuose.
 7. Tiesa Nr. 200 (9294) 1973-08-26 Vilniaus viršūnė Pamyre ELTA
 8. Vakarinės naujienos Nr.? 1973-09-15 Pamiro kalnuose Vilniaus viršūnė V.Šaduikis Apie įkopimus Fanų kalnuose.
 9. Švyturys Nr. 23(599) 1973-12 Vilnius-aukščiau debesų A. Baublio ir V.Šaduikio reportažas Apie kopimą į Vilniaus viršūnę.
 10. Sportas Nr. 144 (2611) 1973-12-13 Medaliai laimėti kalnuose V.Viršilas.
 11. Sportas Nr.? 1973 Meilei nuotoliai nebaisūs. Sporto interviu, R.Griniūtė kalbasi apie alpinizmą su K. Monstvilu.
 12. Sportas Nr. 149 (2616) 1973-12-25 Lietuvos perėjos beieškant A.Babieža Apie perėjos pavadinimą Lietuvos vardu.
 13. Sportas Nr.? 197 Jam paklūsta viršūnės J.Laurinavičius interviu su A Jakštu.

1974

 1. Gimtasis kraštas Nr. 1974- Atostogos kalnuose R.Augūnas Lietuvių alpinijada Čiurlionio, Donelaičio, Lietuvos viršūnių Šachdaros kalnagūbrio rajone.
 2. Švyturys Nr. 1 (601) 1974-01 Tarp aisbergų Gražinos Čižauskaitės reportažas Žygis arktikoje ties aštuoniasdešimtąja lygiagrete.
 3. Mokslas ir gyvenimas Nr. 4 ( ) 1974-04-31 Fanų kalnai V.Stepulis Ant viršelio V.Stepulio nuotrauka. 34 p
 4. Sportas Nr. 73 (2692) 1974-06-22 Trisdešimtmečio vasara- ypatinga R.Liepa Sporto korespondento R.Liepos interviu su Alpinizmo federacijos pirmininku K.Monstvilu.
 5. Švyturys Nr. 13 (613) 1974-07 Prizas iš vėjų malūnų salos L.Aleksejūno ir R.Augūno reportažas Apie laipiojimo uolomis varžybas Saremo saloje.
 6. Sportas Nr. 95 (2714) 1974-08-13 Įveiksime bet kokius kalnus V.Viršilas Pietvakarių Pamyro ekspedicija.
 7. Sportas Nr. 1974-08-17 Naujas maršrutas į „Lietuvą“ V.Viršilas Apie ekspediciją Pietvakarių Pamyre.
 8. Švyturys Nr. 22 (622) 1974-11 Lietuviški vardai Pamyre Romualdo Augūno foto reportažas.
 9. Sportas Nr. 137 (2756) 1974-11-21 Kalnai paklūsta. V. Viršilas Alpinizmo sezono rezultatų apžvalga.
 10. Sportas Nr. 154 (2773) 1974- Trečią kartą paeiliui K.Monstvilas Pabaltijo alpinizmo čempionato rezultatai.

1975

 1. Vakarinės naujienos Nr. 1975-11-24 Nugalėti viršūnę I.Archipovaitė (Interviu su Vilniaus miesto alpinizmo federacijos pirmininku Viktoru Čepkevičium.
 2. Mokslas ir gyvenimas, Nr. 1 1975 Nesulaikomo ledo srautas J.Krikštopaitis 12-15 p
 3. Sportas Nr. ( ) 1975-12-20 Medalius išsidalino alpinistai V.Viršilas.

1976

 1. Švyturys Nr. 6 (654) 1976-03 Kalnai suartina žmones Romualdo Augūno foto reportažas Pirmame viršelyje R.Augūno kalnų nuotrauka.
 2. Kauno Tiesa Nr. 5 (8876) 1976-01-08 Alpinistų ketvirtadieniai O.Jurėnaitė.
 3. Sportas Nr. ? ( ) 1976-08-24 Himalajai: vėl pergalė, vėl aukos Sporto inf. apie ekspediciją į Everestą.
 4. Sportas Nr. 108 (3035) 1976-09-11 Vilniaus perėja Tianšanio žemėlapyje B.Vaičiulis
 5. Sportas Nr. ?( ) 1976-09-28 Kviečia kalnai V.Budnikas Apie pavojus kalnuose.
 6. Vakarinės naujienos Nr. 1976-10-18 Alpinizmo trenerių seminaras L.Archipovaitė. Apie TSRS alpinizmo trenerių seminarą Vilniuje.
 7. Sportas Nr. 140 (3067) 1976-11-27 Medaliai iškovoti kalnuose A.Šukys 1976 m. Lietuvos alpinizmo čempionato rezultatai
 8. Mokslas ir gyvenimas Nr. 11, 1976 Karakulis J.Krikštopaitis. 6 p
 9. Sportas Nr. ( ) 1976-12-18 Pirmi prie Baltijos Apie pabaltijo alpinizmo čempionatą.

1977

 1. Komjaunimo tiesa Nr. 1977-05-24 Du puslapiai iš alpinistų gyvenimo R.Cicėnas. Apie Šatajevo knygą „Sunkumo kategorija“
 2. Sportas Nr. 1977-11-08 Pamyre- Maironio viršūnė R.Augūnas
 3. Tiesa Nr. 271 (10586) 1977-11-22 Dešimt įveiktų viršūnių V.Viršilas Išvardintos viršūnės lietuviškais vardais.
 4. Kauno tiesa Nr. 1979-12-01 Sezonui pasibaigus K.Virbalis Apie Lietuvos alpinistų kopimus.
 5. Vakarinės naujienos Nr. 1977-12-26 Kalnuose - lietuviški autografai TASS Apie K.Virbalio, ir brolių Romualdo ir Eugenijaus Bajorų įkopimą į Kauno viršūnę.

1978

 1. Mokslas ir gyvenimas Nr. 2 (245) 1978-02 Balto kelio E.Sliesoriūnienė Apie Tadžikiją-paminėti Lietuvos alpinistų įkopimai Pamyre.
 2. Mokslas ir gyvenimas Nr. 3 (246) 1978-03 Baltoji kalnų pabaisa J.A.Krikštopaitis (straipsnis apie sniego ledo lavinas).28-29 p.
 3. Sportas Nr. 1978-04-18 Malonus pranešimas K. Donatas Kaunas, Maironis, Rasa- nauji viršūnių pavadinimai Pamyre.
 4. Komjaunimo tiesa Nr. 1978-07-05 Aukščiau debesų R Cicėnas. Sezono planai.
 5. žurn. Švyturys 1978-07-? Nr.13 Kalnų vardai - Maironis, Kaunas, Rasa. Vytautas Dovydaitis
 6. Sportas Nr. 94 (3331) 1978-08-12 Įkopė į viršukalnę V.Viršilas Z.Blažaitis, A.Misiukevičius, A.Petrauskas, E. Imantas įkopė 6 k. maršrutu į Čapdaros viršūnę
 7. Sportas Nr. 1978-08-16 Naujų susitikimų išvakarėse Sporto interviu Pokalbis apie Lietuvos alpinizmą su K.Monstvilu.
 8. Kauno Tiesa Nr. 254 1978-11-03 Nugalėti kalnus, nugalėti save K.Donatas apie D.Makausko kopimo į Komunizmo viršūnę su JAV nacionaline alpinizmo rinktine.
 9. Kauno Tiesa Nr. 255 1978-11-04 Čempionai paaiškėjo Fanų kalnuose. K.Virbalis straipsnelis apie Lietuvos alpinizmo čempionatą. Aukso medaliai įteikti už įkopimą į Čapdaros viršūnę 5B s. k. maršrutu.
 10. Sportas Nr. 142 (3379) 1978-12-05 Medaliai – aukštai… V.Viršilas aprašyti alpinizmo čempionato rezultatai.

1979

 1. Komjaunimo tiesa Nr. 1979-04-11 Moterys kalnų viršūnėse R.Cicėnas Apie pasaulio ir Lietuvos moteris alpinistes.
 2. Kauno tiesa Nr. 1979-05-05 Vilioja kalnai K.Virbalis.
 3. Sportas Nr. 1979-06-21 Klaipėdietis- į Everestą? V.Viršilas
 4. Vakarinės naujienos Nr. 1979-08-07 Vilniaus universiteto viršūnė Trumpa laikraščio informacija apie įkopimą.
 5. Tiesa Nr. 197 (11116) 1979-08-28 Tian- Šanio viršūnės gauna vardus V.Stepulis
 6. Vakarinės naujienos Nr. 1979-09-01 Šešios lietuviškos viršūnės V.Šaduikis
 7. Sportas Nr.106 (3497) 1979-09-11 Naujos lietuviškos viršūnės Tianšanyje V.Viršilas
 8. Kauno tiesa Nr. 1979-09-13 Iš kalnų sugrįžo alpinistai K.Virbalis
 9. Sportas Nr. 124 (3515) 1979-10-23 Atsisveikino su kalnais R.Teišerskis 141 keliautojas šiais metais įkopė į G.Akstino viršūnę
 10. Gimtasis kraštas Nr. 44 (664) 1979-11-01 R.Augūno foto reportažas.
 11. Sportas Nr. 1979-11-08 Vadovavo kaunietis K.Virbalis D.Makauskas vadovavo VFR alpinistams kopiant į bevardę viršūnę Fanų kalnuose.
 12. Kauno tiesa Nr. ( ) 1979-11-17 „Kalnų aidas“ K.Virbalis Apie D.Makausko su VFR alpinistais kopimą Fanų kalnuose į bevardę viršūnę. Alpinistai ją pavadino „Kalnų aidu“.
 13. Kauno tiesa Nr. ( ) 1979-11-17 Bronza- „Inkaro“ alpinistams. V.Kaziūnas.
 14. Komjaunimo tiesa Nr. 1979-11-24 Alpinistų pergalės K.Virbali Apie alpinistinį sezoną.
 15. Kauno tiesa Nr. ( ) 1979-12-01 Sezonui pasibaigus K.Virbalis Apie alpinistų įkopimus 1979 m.
 16. Mūsų statybos Nr. 1979-12-07 Alpinistų laimėjimai R.Cicėnas Apie statybos sporto klubo alpinistus. (Tresto „Vilniaus statyba“ laikraštis)
 17. Sportas Nr. 1979-12-11 Dosnūs kalnai V.Viršilas Susumuoti 1979 metų Lietuvos alpinizmo čempionato rezultatai.
 18. Už tarybinį mokslą Nr. 1979-12-19 Alpinizmo sekcija atkurta A.Gudelis
 19. Sportas Nr. ( ) 1979-12-25 Į naujas aukštumas R.Cicėnas Apie alpinizmo federacijos ataskaitinį susirinkimą.

1980

 1. Kauno tiesa Nr. 1980-01-15 Alpinistai išsidalijo medalius V.Viršilas. Apie Balticum 79 Kaune.
 2. Vakarinės naujienos Nr. 1980-02-07 Kalnai kviečia Apie alpinistų pasakojamus įspūdžius Vilniaus planetariume.
 3. Kauno tiesa Nr. 1980-03- Kaip pasiruošta K.Virbalis Apie alpinistinę daugiakovę Elektrėnuose.
 4. Už tarybinį mokslą Nr. 1980-03-26 Alpinistai pasirodė gerai A.Gudelis.
 5. Kauno tiesa Nr. 1980-03-29 Kaip pasiruošta K.Virbalis Apie Elektrėnuose surengtas alpinistinės daugiakovės pirmenybes.
 6. Už tarybinį mokslą Nr. 1980-04-21 Alpinistų startai A.Gudelis
 7. Švyturys Nr.8 (752) 1980-04 Vilniaus universiteto viršūnė Tian Šanyje R.Augūnas Apie kalnų viršūnes lietuviškais vardais.
 8. Kauno tiesa Nr. ( ) 1980-04-26 Mūsų alpinistai- treti K.Virbalis.
 9. Kauno tiesa Nr. 1980-04-30 Alpinistų krosas R.Virbalis Apie lietuvių dalyvavimą alpinistų krose Maskvoje.
 10. Nemunas Nr. 4 1980 Kalnams pašaukus. J.Vaitkus Apie alpinistą K.Zubovą.
 11. Sportas Nr. 53 (3597) 1980-05-01 Apie sportą muzikiniame fone R.Griniūtė. Apie alpinistą J.Antanavičių.
 12. Sportas Nr. ( ) 1980-05-08 Visada gražus spektaklis A.Subatos nuotraukos apie laipiojimo varžybas Panevėžyje malūno sienomis.
 13. Kauno tiesa Nr. ( ) 1980-05-08 Prie seno malūno K.Virbalis Respublikos laipiojimo uolomis varžybos Panevėžyje.
 14. Už tarybinį mokslą Nr. 1980-05-28 Alpinisčių atminimui A.Gudelis Lietuvos alpinistai dalyvavo Maskvoje 8 slpinisčių, žuvusių Lenino viršūnėje 1974 metais, atminimo varžybose.
 15. Vakarinės naujienos Nr. 1980- Uolomis į pripažinimą V.Viršilas Informacija apie sezono rezultatus.
 16. Mokslas ir gyvenimas Nr. 8 1980 Apie Everesto nugalėtojus J.Krikštopaitis 31 p.
 17. Tiesa Nr.191 (11410) 1980-08-20 Kalnų nugalėtojai K.Virbalis Lietuvos alpinistai 96 kartus kopė į viršūnes; Z.Blažaitis įvykdė sporto meistro normą.
 18. Jaunimo gretos Nr. 10 1980-10 Kaip peržiemoti vasarą. A.Gudelio foto reportažas.
 19. Kauno tiesa Nr. ( ) 1980-10-29 Medaliai, pasiekti viršukalnėse K.Virbalis. Apie respublikos alpinistų pirmenybes.
 20. Komjaunimo tiesa Nr. 1980-11-12 LTSR vėliava- Lenino viršūnėje V.Šaduikis Apie O.Tamulėnaitės ir A.Bauskio įkopimą.
 21. Kauno tiesa Nr 1980-11-13 Ištiesk pagalbos ranką R.Cicėnas Lietuvos alpinistai įgyja kalnų gelbėtojų profesiją.

1981

 1. Sportas Nr. 1981-01-13 Akis į akį su kalnais D.Makauskas pasakoja apie tarptautinę alpinistų stovyklą
 2. Sportas Nr. 1981-01-08 Uolomis į pripažinimą V.Viršilas
 3. Sportas Nr. 8 (3707) 1981-01-17 Per upes, per kalnus, taigą ir dykumas R.Gogelis
 4. Už tarybinį mokslą Nr. 1981-02-25 Alpinistus lydėjo sėkmė A.Ramūnas
 5. Už tarybinį mokslą Nr. 1981-03-25 Politechnikos alpinistai - treti" A.Gudelis
 6. Už tarybinį mokslą Nr. 1981-05-06 Alpinistai pasirodė gerai A.Gudelis KPI alpinistai dalyvavo Maskvoje "8 memoriale".
 7. Sportas Nr. 117 (3816) 1981-10-01 Nusipelnė garbingą vardą K. Virbalis D.Makauskas – „Sniego tigras“.
 8. Už tarybinį mokslą Nr. 1981-10-14 Alpinistų derlius A.Ramūnas Alpinistinio sezono uždarymas Kačerginėje.
 9. Sportas Nr. 1981-10-22 Visi medaliai iš Kaukazo V.Viršilas Dvidešimt antro Lietuvos alpinizmo čempionato rezultatai
 10. Mokslas ir gyvenimas Nr. 8 1981 Dar kartą apie lietuviškus vardus kalnuose J.Krikštopaitis 38 p
 11. Vakarinės naujienos Nr. 1981-12-10 Kalnai, kalnai. S.Kosas Apie alpinistų vakarą respublikinėje bibliotekoje, kuriame įvyko susitikimas su Ušbos ir Pergalės viršūnių nugalėtojais.
 12. Komjaunimo tiesa Nr. 1981-12-16 Ekspedicijos viršininkas J.Makuninas Apie Dainiaus Makausko kopimą į Pergalės viršūnę.

1982

 1. Tiesa Nr. 1982-01-03 Kelionės po žeme S.Valys Pirmasis sąjunginis turistų sąskrydis Šiaurės Osetijoje
 2. Kauno tiesa Nr. 1982-01-06 Pakartotas maršrutas K.Vietaitis Lietuvos alpinistai - Pabaltijo čempionai.
 3. Už tarybinį mokslą Nr. 1982-03-17 Ar kopsime į Komunizmo viršūnę? V.Gelumbauskas Pokalbis su A.Gudeliu ir R.Simučiu.
 4. Sportas Nr. ( ) 1982-03-25 Žiema Elbrusas- tvirtovė. V.Gelumbauskas apie įkopimą į Elbrusą žiemą.
 5. Kauno tiesa Nr. 81 (10765) 1982-04-08 Kaukazo kalnų pavilioti... K.Virbalis Apie įkopimą į Elbrusą.
 6. Kauno tiesa Nr. Prie Bauskės ir Bachčisarajaus. K.Virbalis. Apie laipiojimo uolomis varžybas.
 7. Komjaunimo tiesa Nr. 1982-06-02 Alpinistų metraštis Česlovas Kudaba Profesorius. Apie "Kalnai lieka rymoti" ir "Kalnų takais" knygas.
 8. Komjaunimo tiesa Nr. 1982-06-30 Į miniatiūrinius Everestus. A.Guigaitė Apie laipiojimo uolomis pirmenybes Bauskėje
 9. Kauno tiesa Nr. ( ) 1982-07-24 Eugenijus Bajoras Grupė draugų. Nekrologas E.Bajorui žuvus kopiant į Korženevskajos viršūnę.
 10. Sportas Nr. 86 1982-07-24 Eugenijus Bajoras LTSR alpinizmo federacija Nekrologas E.Bajorui
 11. Banga Nr. 40 (761) 1982-10-14 Kai pavilioja kalnai. Alvydas Peištaras Apie alpinistinę kelionę į Dombajų.
 12. Tiesa Nr. ( ) 1982-11-17 Kalnai ir žmonės. V.Armalis Apie R.Augūno personalinę foto parodą LTSR parodų rūmuose.
 13. Sportas Nr. 135 (3990) 1982-11-18 Alpinisto akimis. R.Griniūtė Apie R.Augūno foto parodą Vilniaus dailės parodų rūmuose.
 14. Sportas, Nr. 135 (3990) 1982-11-18 Ketvirtis amžiaus kalnuose V.Šaduikis Apie federacijos nueitą kelią per ketvirtį amžiaus.
 15. Vakarinės naujienos Nr. 1982-11-26 Kalnų pavilioti. V.Čepkevičius Apie alpinizmo federacijos 25-metį.
 16. Literatūra ir menas Nr. ( ) 1982-11-27 Keliai į viršūnes. J.Antanavičius Apie alpinizmą ir R.Augūno foto parodą Vilniaus dailės parodų rūmuose.
 17. Švyturys Nr. 20 1982 Kelias į kalnus V.Šaduikis, V.Gelumbausko nuotraukos.
 18. Sportas Nr. 1982-12-28 Alpinistų sezonas V.Viršilas

1983

 1. Kauno tiesa Nr. ( ) 1983-02-05 be pavadinimo R.Neverauskas apie Lietuvos alpinizmo federacijos 25 mečio minėjimą Kaune. V.Gelumbausko nuotraukoje D.Makauskas žiemą Elbruse.
 2. Kauno tiesa Nr. ( ) 1983-02-12 Lietuvos alpinistams pagerbti. Autorius nenurodytas
 3. Komjaunimo Tiesa Nr. 40 (9695) 1983-02-26 Kalnų draugai- ištikimiausi L.Peleckis. Interviu su A. Briedžiu.
 4. Mokslas ir gyvenimas Nr. 2 1983 Nuvainikuotasis Elbrusas J. Krikštopaitis 32 p
 5. Komjaunimo tiesa Nr. 1983-06-02 Alpinistų metraštis Č.Kudaba Apie knygas: „Kalnai lieka rymoti“ ir „Kalnų takais“
 6. Komjaunimo tiesa Nr. 1983-06-11 Griūtis. A.Gudelis. R.Augūno nuotrauka. Eugenijaus Bajoro atminimui.
 7. Komjaunimo tiesa Nr. 1983-08-11 Griūtis. A.Gudelis. Eugenijaus Bajoro atminimui.
 8. Kauno tiesa Nr. 1983-10-19 Kantrybė- pagrindinė alpinisto savybė A.Gudelis
 9. Sportas Nr. 1983-10-22 Draugų pakviesti į Alpes V.Šaduikis
 10. Tiesa Nr. 1983-11-22 Alpinistų medaliai A.Balsys
 11. Už tarybinį mokslą Nr. 1983-12-07 Alpinistų sezonui pasibaigus A.Gudelis
 12. Sportas Nr. "Balticum - 83" A. Avulis

1984

 1. Sportas Nr. 1 (4164) 1984-01-03 Dėmesio vertas Džigitas. A.Avulis 1983 m. alpinistinių įkopimų čempionato rezultatai.
 2. Kauno tiesa Nr. 23 (11307) 1984-01-27 Alpinistai renkasi į memorialą A.Augustinavičiūtė
 3. Kauno tiesa Nr. 1984-02-05 Pamilę kalnus. R.Šinkūnas. Apie personalinę R.Augūno foto parodą.
 4. Švyturys Nr. 6 (846) 1984-03 Virš Europos stogo A.Subatos reportažas Elektrėnų alpinistai Elbruse.
 5. Už tarybinį mokslą Nr.14 (1436) 1984-04-04 Kalnų viršūnėms- lietuviškus vardus. A.Gudelis
 6. Už tarybinį mokslą Nr. 1984-05-23 Stačiomis uolų sienomis R.Kripaitytė Alpinistai laipioja Lielupės šlaitais.
 7. Mokslas ir gyvenimas Nr. 8 1984 Moterys alpinistų tarpe J.Krikštopaitis 35 p
 8. Komjaunimo tiesa Nr.108 (10013) 1984-06-06 Pergalės kaina. A.Gudelis Apie 1974 m. Lenino viršūnėje žuvusias aštuonias alpinistes
 9. Kauno tiesa Nr. 150 (11434) 1984-06-30 Tik iš pirmo žvilgsnio visi kalnai vienodi A.Gudelis Apie Lietuvos alpinizmo rinktinės ekspediciją į Pamyro kalnus.
 10. Tiesa Nr. 278 (12697) „Tiesos“ interviu Su Lietuvos alpinizmo federacijos pirmininku kalbasi R.Delkus.
 11. Sportas Nr. 1984-07-31 Kas pirmas įkopė į Everestą? A.Gudelis
 12. Kauno tiesa Nr. 177 (11461) 1984-08-02 Kalnai paklūsta valingiausiems A.Gudelis
 13. Sportas Nr. 95 (4258) 1984-08-09 Į Pamyro viršūnes A.Gudelis
 14. Sportas Nr. 1984-08-16 Naujos lietuviškos viršūnės. V.Šaduikis
 15. Sportas Nr.111 1984-09-15 Metodiniai leidiniai apie sportą Alpinizmas. Mazgai, virvės panaudojimo būdai Apie A.Gudelio, D.Makausko, R.Simučio metodinį leidinį alpinistams I.Domarkienė.
 16. Kauno tiesa Nr. 235 (11519) 1984-10-11 Alpinistinį sezona palydėjus. L.Ambraška
 17. Sovetskij sport Nr. 244 (11263) 1984-10-23 Į žvalgybą eina alpinistai Ju.Makunin Apie alpinistų žvalgyba Tian Šanyje. Ekspedicijos vyr. treneris D.Makauskas (rusų kalba).
 18. Kauno tiesa Nr.256 (11540) 1984-11-06 Bėgimas džiauksmą teikia V.Žurnia Bėgime Kauno HES- KKI dalyvavo ir alpinistai vadovaujami A.Gudelio.
 19. Už tarybinį mokslą Nr.36 (1458) 1984-11-14 Įveiktoms viršūnėms lietuviški vardai. R.Kripaitytė
 20. Sportas Nr. 136 (4299) 1984-11-15 Pamyro viršūnėms – lietuviški vardai. A.Gudelis Įveikta 12 bevardžių viršūnių, 9 suteikti lietuviški vardai: Lituanikos, Dariaus ir Girėno, Brolių Bajorų, KPI, K.Baršausko, Šiaulių, Vytauto, Mildos, Audros.
 21. Sportas Nr. 140 (4303) 1984-11-24 Nusileidus nuo viršūnių V.Šaduikis Apie Lietuvos alpinizmo čempionatą.
 22. Sovetskij sport Nr.276 (11295) 1984-12-01 Lietuviški viršūnių pavadinimai S.Vaintraubas (rusų kalba).
 23. Kauno tiesa Nr.278 (11562) 1984-12-04 Alpinistai prisimena praėjusį sezoną ir ruošiasi naujam L.Ambraška.
 24. Tiesa Nr.278 (12697) 1984-12-04 Kada paklūsta kalnai. R.Delkus Pokalbis su V.Šaduikiu

1985

 1. Sportas Nr.15 (4334) 1985-02-02 Medaliams reikėjo ištvermės ir išradingumo V.Markevičius Perėjos pavadintos lietuviškais vardais.
 2. Kauno tiesa Nr.90 (11674) 1985-04-17 Gera pradžia L.Ambraška Alpninstinė daugiakovė Elektrėnuose.
 3. Kauno tiesa Nr. 223 (11807) 1985-09-27 Alpinizmo vystymosi perspektyvos. Liucijus Ambraška kalbina Algį Gudelį.
 4. Sportas Nr. 1985-11-21 Tolimoje užbaikalėje R.Gogelis Keliautojai ėjo per „Lietuvos turistų“ perėją
 5. Komjaunimo tiesa Nr. 23 (10386) Tradicinė alpinistų šventė. L.Šliožytė (Info apie Pabaltijo alpinistų rezultatus).
 6. Sportas Nr. 1985-12-07 Alpinistai išsidalino medalius V.Viršilas
 7. Sportas Nr. 1985-12-24 Aukštuose kalnuose – su svečiais R.Griniūtė D.Makauskas į Elbrusą lydėjo Juitirą Miurą

1986

 1. Į komunizmą Nr. 88 (5281) 1986-07-22 Sunkiausioji viršūnė. J.Laurinavičius pasakojimas apie A. Jakšto gyvenimą.
 2. Sportas Nr. 107 (4582) 1986-09-06 Kopimas sienomis. V.Šaduikis Apie kopimą į Čatyno viršūnę.
 3. Komjaunimo tiesa Nr. 1986-10-25 Geriausias respublikos alpinistas A.Plentinis Pokalbis su A.Gudeliu.
 4. Sportas Nr. ( ) 1986-12-06 Prie aukso- per ledo kauburį V.Viršilas Apie alpinistinio sezono rezultatus.
 5. Sportas Nr. 149 (4624) 1986-12-16 Žalgiriečiams - sidabras. (Apie Pabaltijo alpinizmo čempionato rezultatus).

1987

 1. Kauno tiesa Nr.? 1987-07-03 Po ilgos pertraukos. Gediminas Antanynas (Apie būsimą Lietuvos alpinistų, Kauno KPI alpinistų rinktinės dalyvavimą TSRS alpinizmo čempionate).
 2. Kauno tiesa Nr. 172 (12356) Kalnų trauka. Algis Gudelis (Apie treniruotinį įkopimą į Čatyno viršūnę prieš TSRS alpinizmo čempionatą).
 3. Kauno tiesa Nr. 1987-08-22 Šalies čempionate - IV vieta. Vytautas Jankus (Apie Lietuvos alpinistus TSRS alpinizmo čempionate užėmusius IV vietą).
 4. Sportas 1987-08-22 Įveikta Lenino viršūnė.
 5. Sportas Nr.? 1987 Moterys meta pirštinę vyrams. V.Viršilas (LTSR alpinizmo čempionato rezultatai).
 6. Komj tiesa Nr. 1987-09-19 Perskeltojo šulinio link L.Šliožytė Apie Lietuvos alpinistus šalies čempionate (uolų klasėje) užėmusius ketvirtą vietą.
 7. Sportas, Nr. 123 (4734) 1987-10-17 Sunkus kelias aukštyn, arba kaip įrodyti, kad siena lipi geriau už kitus. V. Viršilas (Apie TSRS alpinizmo čempionatą).
 8. Komjaunimo tiesa Nr. 1987-10-20 Alpinizmas padeda gyventi K. T. kor. Pokalbis su V.Parfionenko, A.Kuršinu ir A.Gudeliu.

1988

 1. Gimtasis kraštas Nr. 1988-01-7-13 Alpinistai kloja bažnyčios stogą. K.Ramonas
 2. Komjaunimo tiesa Nr. 12 (10917) 1988-01-19 Į talką pasikvietė alpinistus. V.Usinavičius (Alpinistai kloja bažnyčios stogą).
 3. Kauno tiesa Nr. 17 1988-01-21 Išbandyti save. Jūratė Misiūtė (Trumpa alpinizmo istorija, kvietimas sportuoti alpinizmą)
 4. Sportas Nr. ( ) 1988-02- Alpinistai pasvėrė savo derlių K.Baleišis Apie Kaune įvykusį alpinizmo federacijos ataskaitinį- rinkiminį susirinkimą.
 5. Komjaunimo tiesa Nr. 1988-04-05 Ką tyli kalnai B.Janulevičiūtė. Pokalbis su alpinistais J.Bajoriene, A.Gudeliu ir R.Simučiu.
 6. Sportas Nr. 65 (4852) 1988-05-31 Grumtynės su uolomis. J.Čijunskas (Apie LTSR laipiojimo uolomis čempionatą).
 7. Sportas Nr. ( ) 1988-06- Jai nusilenkė Everestas. R.Griniūtės pokalbis su Vanda Rutkevič.
 8. Komjaunimo tiesa Nr. 143 (9253) 1988-06-22 Kalnų pavilioti. Regina Mundrytė (Kalbina V.Rutkevič ir J.Kukučką).
 9. Sportas Nr. 75 (4862) 1988-06-23 Architektas, kuris negali gyventi be kalnų R.Griniūtė Pokalbis su A.Bertuliu.
 10. Komjaunimo tiesa Nr. 121 1988.06.23 Nenumaldoma trauka. Juozas Pakalnis (Apie V.Rutkevič ir J.Kukučkos viešnagę).
 11. Sportas Nr. 82 (4869) 1988-07-09 Keliai, kuriais vaikšto alpinistai R Griniūtė
 12. Sportas Nr. 1988-07-18 Vilniuje- alpinizmo „žvaigždės“ V.Šaduikis Apie V.Rutkevič ir J.Kukučkos viešnagę Lietuvoje.
 13. Sportas Nr. 124 (4911) 1988-10-18 Į Himalajus vėl susiruošė lietuviai Sporto inf.
 14. Sportas Nr. ( ) 1988-11-19 Mekoje kurį labiausiai traukia alpinistus. V.Šaduikis Apie R.Neverausko, D.Makausko ir V.Šaduikio pirmą išvyką į Himalajus.
 15. Komjaunimo tiesa Nr. 246 1988-12-27 Neolimpinė, tačiau... L.Šliožytė Kalbina Lietuvos alpinizmo federacijos pirmininką V.Šaduikį.

1989

 1. Vakarinės naujienos Nr. 9 (9419) 1989-01-11 Dainuojantis alpinistas L.Valatkienė Apie A.Kubilių, yra nuotrauka su sūnumi Martynu.
 2. Sportas Nr. 18 (4961) 1989-02-11 Kalnuos mano siela... Pirmame puslapyje Algirdo Subatos keturios nuotraukos.
 3. Jonavos balsas, Nr. 84 (5126) 1989-07-20 Kelias į „Nemuną“ J.Čijunskis apie alpinistinius įkopimus 1971 m. Kaukaze.
 4. Jonavos balsas Nr. 85 (5125) 1989-07-20 Kelias į „Nemuną“ J.Čijunskis apie alpinistinius įkopimus 1971 m. Kaukaze.
 5. Jonavos balsas, Nr. 86 (5128) 1989-07-25 Kelias į „Nemuną“ J.Čijunskis apie alpinistinius įkopimus 1971 m. Kaukaze
 6. Gimtasis kraštas Nr. 1989-07-13-19 Pirmoji Lietuvos-JAV alpinistų ekspedicija L.A. Apie numatomą K.Baleišio, J.Daugvilos, D.Makauslo, R.Simučio ir V.Šakuikio išvyką į JAV kalnus.
 7. Komjaunimo tiesa Nr. 1989-07-28 Alpinistų vasara L.Šliožytė
 8. Komjaunimo Tiesa, Nr. 1989-08-01 1992 metai: Lietuvos alpinistai pakeliui į Everestą? B.Juršė
 9. Sportas Nr. 1989-08-03 Kordiljerus rašom, Himalajai minty R.Griniūtė
 10. Sportas Nr. 1989-08-26 Būrys didėja V.Šaduikis Lietuviai Kaskadų kalnuose
 11. Tiesa Nr. 1989-08-27 Lietuvos alpinistų viešnagė Amerikoje J.Lukošėvičius
 12. Komjaunimo tiesa Nr. 1989-08-31 Alpinistai- restauratoriai A.Voščikaitė Apie Kauno alpinistus, restauruojančius Įgulos bažnyčią).
 13. Sportas Nr. ( ) 1989-09-02 Veikia ne tik kalnuose R.Grinbergienė Apie V.Šaduikio susitikimus Sietle JAV
 14. Draugas Nr. 180 1989-09-15 Vilioja kalnų viršūnės A.Bertulis Lietuvos alpinistai Amerikoje
 15. Sportas Nr. ( ) 1989-09-16 Alpinistų viešnagė V.Šaduikis Apie sėkmingus įkopimus Kaskadų kalnuose.
 16. ? Nr. 1989-09-21 „Tėviškės“ draugija gavo pranešimą iš Seattl'o (JAV): Lietuvos alpinistai įkopė į Mount Shuksan A.Požarskas
 17. Sportas Nr. 117 (5060) 1989-10-05 Po Amerikos kalnus su Lietuvos trispalve R.Griniūtė Apie grįžusių iš Amerikos alpinistų spaudos konferenciją.
 18. Tiesa Nr. 1989-10-05 Trispalvė virš Amerikos viršukalnių F.Telksnys
 19. Komjaunimo tiesa Nr. 1989-10-07 Pėdos Kordiljeruose Užrašė L.Šliožytė Pokalbis su alpinistais, grįžusiais iš JAV
 20. Sportas Nr. 119 (5062) 1989-10-10 Alpinistai- „Komunizmo“ viršūnėje A.Subatos nuotraukos
 21. Sportas Nr. 1989-10-12 Lietuvos kalnietis R.Grinbergienė Apie D.Makauską.
 22. Komjaunimo tiesa Nr.223 1989-11-23 Mėnuo tarp ledynų Užrašė L.Šliožytė Apie įkopimus į Komunizmo ir Korženevskajos viršūnes.
 23. Nr. 1989-11-23 Kaip surengti pirmą pasaulio lietuvių ekspediciją į Himalajus R.Simutis
 24. Sportas Nr. 1989-11-25 Kelias į Amerikos kalnus V.Šaduikis
 25. Pasaulio lietuvis Nr. 1989-12 Lietuvių alpinistų horizontuose A.Nakas Apie Lietuvos alpinistus ir jų viešnagę JAV.
 26. Šeima Nr.12 1989-12 Šeimos portretas Ontoro ledyne P.Koncė Apie kopimą į Akstino viršūnę.

1990

 1. Nr. 1990-01-31 Žmonės, pakibę ant sienų V.Mundrys, nuotraukos P.Lileikio Apie alpinistus atliekančius Lietuvoje darbus dideliame aukštyje.
 2. Respublika Nr. 1990-03-07 Kas ji- bevardė viršūnė? M.Strumskis
 3. Respublika Nr. 1990-03-28 Pasaulio lietuviai Himalajuose? Lietuvos alpinistų federacija
 4. Sportas Nr. 51 (5151) 1990-05-03 Alpinistų siekiai Pokalbis su alpinizmo federacijos pirmininku V.Šaduikiu
 5. Sportas Nr. 1990-06-16 Atgal- negalima, sustoti- draudžiama. Sporto informacija apie alpinizmo įtraukimą į Pasaulio lietuvių žaidynių programą.
 6. Vasario 16 Nr. 11 (28) 1990-06-14-28 Sniegynų tigras V.Markevičius Apie Dainių Makauską prieš jam ekspediciją į Daulagiri. R.Augūno nuotraukos.
 7. Nr. 1990-07-31 Lietuviai kops į Everestą R.Griniūtė
 8. Sportas Nr. 1990-08-18 Milžino paunksmėje J.Daugvilos informacija apie Lietuvos- JAV alpinistų ekspedicijos eigą prie Chan-Tengri.
 9. Tiesa Nr. 177 1990-08-22 Alpinistų žygis ELTA Lietuvos ir užsienio lietuvių įkopimas į Chan Tengri viršūnę.
 10. Lietuvos rytas Nr. 154 (11559) 1990-08-31 Kada Everesto viršūnėje suplevėsuos Trispalvė? L.Linkuvienė. Apie pasiruošimą ekspedicijai.
 11. Sportas Nr. 1990-08-30 Ar padės lietuviški lašiniai? R.Bernotas Apie JAV -Lietuvos alpinistų, grįžusių iš Chan-Tengri, spaudos konferenciją.
 12. Lietuvos rytas Nr.175 (11580) 1990-10-06 Lietuvių iššūkis Everestui A.Linkus Apie ruošimąsi ekspedicijai.
 13. Sportas Nr.119 (5219) 1990-10-11 Everestas laukia lietuvių R.Bernotas Apie būsimą ekspediciją.
 14. Tiesa Nr. 211 (14429) 1990-10-11 Su trispalve- į Everestą. M.Augulytė Apie ruošimąsi ekspedicijai.
 15. Vakarinės naujienos Nr. 1990-10-11 Lietuviai rengiasi į Everestą R.Mundrytė.
 16. Nr. 1990-10-12 Sniegynų tigrai rengiasi Everestui autorius nenurodytas V.Šaduikis, D.Makauskas, A.Bertulis jau tapo ekspedicijos dalyviais.
 17. Lietuvos rytas Nr. 1990-10-13 Everestas buvo ranka pasiekiamas A. Linkus Apie M.Šalčiaus draugo Juozo Karibūto kelionę prie Everesto.
 18. Tiesa Nr. 1990-10-13 Į publicistinį Everestą M.Augulytė Apie V.Šaduikiui „National geografhy“ išduotą bendradarbio pažymėjimą.
 19. Respublika Nr. 1990-11-07 Kalnus gaubia paslaptis „laisvosios Europos“ radijo pranešimas apie D.Makausko žūtį.
 20. Kauno tiesa Nr.228 (13312) 1990-11-13 Negrįžo brolelis, negrįžo. Nekrologas D.Makauskui bičiuliai ir bendražygiai.
 21. Sportas Nr. 1990-11-13 Dainius Makauskas Lietuvos alpinizmo fededacija Nekrologas
 22. Respublika Nr.260 (291) 1990-11-13 Mirtis Himalajuose F.Telksnys Apie D.Makausko žūtį.
 23. Kauno laikas Nr.23 1990-11-14 Negrįžo brolelis, negrįžo...(Apie D.Makausko žūtį).
 24. Lietuvos rytas Nr. 197 (11602) 1990-11-16 Nepalik draugo kalnuose... A.Linkus Apie D,Makausko žūtį
 25. Sportas Nr. 1990-11-17 Tragedija kalnuose Karlosas Bliucheris Apie D.Makausko žūtį
 26. Šiaurės Atėnai Nr. 1990-11-28 Kenotafas A.Patackas Apie D.Makausko žūtį
 27. Kauno tiesa Nr. 253 (13337) 1990-12-18 Laiškai į Himalajus. V.Markevičius. Apie Dainių Makauską.
 28. Kauno tiesa Nr. 254 (13338) 1990-12-19 Laiškai į Himalajus. V.Markevičius Apie Dainių Makauską. Paskutinis laiškas.
 29. Respublika Nr. 1990-12-19 Dienos iki Everesto. F.Telksnys Interviu su Lietuvos alpinizmo federacijos prezidentu V.Šaduikiu.
 30. Sportas Nr. 1990-12-22 Ant UJAA slenksčio. R.Bernotas Interviu su Lietuvos alpinizmo federacijos prezidentu V.Šaduikiu
 31. Lietuvos rytas Nr. 1990-12-22 Alpinistams atriša rankas Informacija apie Lietuvos alpinistų siekimą įstoti į UJAA.

1991

 1. Kauno laikas Nr. 1991-01-05 Visi keliai veda į Everestą. S.Bukauskas Nuotrauka J.Bajorienės.
 2. Vestnik gor Nr. 1 1991 Расказывает Карлос Бухель D.Makausko žūties aplinkybės rusų kalba
 3. Vestnik gor Nr. 3 1991 Sovetskije alpinisty v Gimalajach, 1990 god Apie D.Makausko kopimą ir žūtį Himalajuose rusų kalba.
 4. Kauno tiesa Nr. 1991-02-12 1. Tito gimimo diena V.Beitnaras Laidojant Titą aplankyti alpinistų kapai.
 5. Jonavos balsas Nr. 1991-02-28 Kelias į Everestą- kaip Lietuvos į nepriklausomybę J.Čijunskis. Apie pasiruošimą ekspedicijai bei atrankos varžybas.
 6. Lietuvos aidas Nr. 1991-03-29 Aukščiau tik Dangus ir Laisvė R.Griniūtė Apie ekspedicijos į Everestą planavimą.
 7. Respublika Nr. 1991-03-30 Virš visos žemės, aplink žemę, virš žemės Apie būsimą žygį į Everestą pasakoja V.Šaduikis.
 8. Lietuvos rytas Nr. 54 1991-04-09 Alpinistų prezidentai susitarė A.Matulevičius V.Šaduikis ir E.Myslovskis pasirašė bendradarbiavimo sutartį.
 9. Lietuvos rytas Nr.61 1991-04-19 Viesulas virš Elbruso A.Matulevičius. Apie kopimą į Elbrusą žiemos sąlygomis
 10. Vytis Nr. 1991-05- Žygis bus. Danutė Šapokaitė (Griniūtė) Apie Alekso Bertulio ir Viliaus Šaduikio susitikimus vyriausybėje dėl ekspedicijos).
 11. Vytis Nr. 1991-05-14-20 Kas yra kalnas: vyras ar moteris? Apie garsųjį alpinistą Reinholdą Mesnerį.
 12. Kauno tiesa Nr. 100 (13445) 1991-05-23 Atlikta... V.Markevičius D.Makauksko nuotrauka iš Amerikos.
 13. Kauno laikas Nr.106 1991-06-04 Nuo Kauno iki Everesto: Jūratė Bajorienė. Saulius Bukauskas (Kalbina J.Bajorienę, besiruošiančią kopimui į Everestą).
 14. Kauno laikas Nr.107 1991-06-05 Nuo Kauno iki Everesto: Stasys Navickas. Saulius Bukauskas (Kalbina S.Navicką, besiruošiantį kopimui į Everestą).
 15. Kauno laikas Nr.108 1991-06-06 Nuo Kauno iki Everesto: Alfredas Lukšas. Saulius Bukauskas (Kalbina A.Lukšą, besiruošiantį kopimui į Everestą).
 16. Kauno laikas Nr.109 1991-06-07 Nuo Kauno iki Everesto: Jonas Pleskus. Saulius Bukauskas (Kalbina J.Pleskų, besiruošiantį kopimui į Everestą).
 17. Kauno laikas Nr.110 1991-06-08 Nuo Kauno iki Everesto: Rimvydas Simutis. Saulius Bukauskas (Kalbina R.Simutį, besiruošiantį kopimui į Everestą).
 18. Sportas Nr. 1991-06-14 Kam išsipildys svajonės? V. Kasperavičius V.Šaduikio interviu apie ruošimąsi Everesto ekspedicijai.
 19. Vytis Nr. 1991-06-18-24 O Nevuliai atsiųs medaus. Danutė Šapokaitė (Griniūtė) Apie pasiruošimą Everesto ekspedicijai.
 20. Pasaulio lietuvis Nr. 1991-06-07 Lietuvių ekspedicija į Evereatą pasiruošusi A.Nakas (Informacija apie ruošiamą ekspediciją ir kvietimas paremti).
 21. Draugas Čikaga Nr. 1991-06 Ar lietuviai nugalės Everestą A.Nakas Apie ekspedicijos įdėją ir jos rėmimą
 22. Vilnius: dienraščio „Lietuvos rytas" leidinys 1991 Nepalas // Everestas J.Krikštopaitis 3 p.
 23. Respublika Nr. 1991-07-07 Everestas nutolsta F. Telksnys
 24. Kauno tiesa Nr. 1991-07-17 Bruzdesys kalno papėdėje O.Strikulienė Apie teismą, kai D.Makauskas negrįžo iš kalnų.
 25. Respublika Nr. 1991-08-04 Everestas nutolsta. F.Telksnys Apie ekspedicijos planų koregavimą.
 26. Mokslas ir gyvenimas Nr. 8 (406) 1991- Himalajų iššūkį priima Lietuva J.A.Krikštopaitis. 2-3 p
 27. Vytis Nr. 1991-06 Juos tik taip gąsdino P. Kutkaitis Pokalbis su alpinistu V.Šaduikiu.
 28. Vytis Nr. 1991-07-1-7 Virš kalno dvasia. P. Kutkaitis. Pokalbis su alpinistu V.Vitkausku.
 29. Vytis Nr. 1991-09-08-15 Į pasimatymą su Everestu. Interviu su V.Šaduikiu.
 30. Lietuvos rytas Nr. 153 1991-09-25 Everestas pabrango keturis kartus K.Klimaitis 4 žmonių žvalgybinės grupės kelionė į Nepalą
 31. Respublika Nr. 1991-10-01 Trispalvė kyla į Himalajus F.Telksnys Apie pasaulio lietuvių ekspediciją į Everestą.
 32. Kurier Wilenski Nr. 1991-11-25 Zdobyc Mount Everest! Henrik Mažul Pokalbis su V.Šaduikiu apie kopimą į Everestą.
 33. Vytis Nr. 36 1991-11-26-12-04 Everesto dienoraštis V.Šaduikis Apie žvalgybinę ekspediciją prie Everesto.
 34. Dienovidis Nr.38 1991-09-27 Nemaste, sere Evereste Z.Baranauskaitė Apie žvalgybinę ekspediciją prie Everesto.
 35. Respublika Nr. 1991-09- Trispalvė kyla į Himalajus. F.Telksnys Interviu su V.Šaduikiu.
 36. Lietuvos rytas Nr. 185 1991-11-09 Everestą saugo geležinė uždanga ir vėjas S.Bukauskas. Įspūdžiai grįžus iš žvalgybinės ekspedicijos.
 37. Dienovidis Nr.46 (54) 1991-11-22-29 Himalajų ruduo A.Pelesaitės pokalbis su V.Šaduikiu.
 38. Turizmo horizontai Nr. 1991-08- Ilgas kelias į Everestą. Apžvalginis straipsnis apie ruošiamą žvalgybinę ekspediciją.

1992

 1. Lietuvos rytas Nr. 1992-01-11 Nuoširdžiai dėkojame Pasaulio lietuvių ekspedicijos į Himalajus rėmėjams Lietuvos alpinizmo federacija, UAB Los centras
 2. Tiesa Nr. 18 (14771) 1992-01-28 Trispalvė kils į Everestą J.Michnevičius Pokalbis su V.Šaduikiu
 3. Kauno laikas Nr. 1992-02-28 Kelionę reikia pradėti jausmais... J.Žagelis Apie žuvusius Lietuvos alpinistus.
 4. Šiaurės Atėnai Nr. 27 (122) 1992-07-03 Paskutinis Karūnos bokštas Zita Baranauskaitė. Čiurlionio anūko Konstantino Zubovo žygiai į viršukalnes.
 5. Lietuvos sportas Nr. 3 1992-07-03 Pirmiau Everestas, paskui Kolumbo regata Danutė Šapokaitė pokalbis su Aleksu Bertuliu.
 6. Lietuvos rytas Nr. 130 (565) 1992-07-04 Ruduo- Everesto šturmo metas A.Matulevičius
 7. Lietuvos aidas Nr. 1992-08-19 Į alpinizmo olimpą. D.Grinbergas Nuotrauka S.Laukio. (Apie ekspedicijos narių palydas).
 8. Respublika Nr. 1992-08-19 Ta gyvenimo proza- pinigai. M.Krukauskas Nuotrauka B.Talaikio. Apie ekspedicijos problemas.
 9. Lietuvos rytas Nr. 162 (597) 1992-08-20 Everesto šturmas: iššūkį priima ir lietuviai E.Ganusauskas.
 10. Lietuvos aidas Nr. 1992-08-21 Ant pasaulio stogo D.Grinbergas Ekspedicija į Everestą.
 11. Lietuvos rytas Nr.180 1992-09-15 Everestas E.Ganusauskas. Spec. korespondentas pasakoja apie rugpjūčio 20 d. šturmuoti Everesto išskridusius alpinistus.
 12. Lietuvos rytas Nr. 181 1992-09-16 Everestas E.Ganusauskas
 13. Lietuvos rytas Nr. 1992-09-26 Kliūtys prieš lemiamą Everesto šturmą: valstybių sienos, nuplauti keliai, sniego krušos Lietuvos rytui praneša A.Bertulis
 14. Lietuvos aidas Nr. 1992-09-26 Lietuviai priartėjo prie Everesto LA inf.
 15. Lietuvos rytas Nr. 203 (638) 1992-10-16 Iš Himalajų jokios- žinios, tačiau į Lietuvą sugrįžti alpinistams reikės E.Ganusauskas Apie lietuvių ekspediciją į Everestą
 16. Lietuvos rytas Nr. 212 (647) 1992-10-29 Šiaurinė Everesto pusė nepakluso ir Lietuvos alpinistams E.Ganusauskas
 17. Lietuvos rytas Nr. 1992-11-03 Everestą šturmavę alpinistai jau Lietuvoje Autorius nenurodytas.
 18. Lietuvos aidas Nr. 1992-11-04 Everestas lietuvių neatstūmė R.Griniūtė Lietuvių ekspedicijai grįžus iš Himalajų.
 19. Tiesa Nr.223 1992-11-13 Everesto šturmo šiokiadieniai J.Michnevičius. Interviu su V.Šaduikiu apie kopimą į Everestą.
 20. Vakarinės naujienos Nr. 1992-11-13 Everestas svečių nepriėmė S.Ramoška. Pokalbis tik grįžus iš ekspedicijos.
 21. Lietuvos aidas Nr. 1992-11-21 Trys dienos iš Everesto dienoraščio V.Šaduikio dienoraštis.
 22. Mažoji Lietuva Nr. 40 (178) 1992-11-23 Everesto dvelksmas V.Juozapavičus Apie 1992 m. lietuvių ekspediciją į Everestą.
 23. Kauno laikas Nr. 232 1992-11-27 Iš Everesto dienoraščio J.Bajorienė.
 24. Lietuvos rytas Nr. 233 1992-11-27 Everestas E.Ganusauskas
 25. Lietuvos rytas Nr. 234 1992-11-28 Everestas E.Ganusauskas
 26. Lietuvos rytas Nr. 235 1992-12-01 Everestas E.Ganusauskas
 27. Veidas Nr. 9 1992-12-10 Dialogas, pakvietus Everestui Giedrius Janonis Pokalbis su Vladu Vitkausku lietuvių Everesto ekspediciją.
 28. Veidas Nr. 10 1992-12-12 Dialogas, pakvietus Everestui Giedrius Janonis Pokalbis su Vladu Vitkausku lietuvių Everesto ekspediciją.
 29. Kaišiadorių aidai Nr. 102 (6138) 1992-12-24 „Everesto glėbyje“ A.Jakšto knyga apie Everestą. J.Laurinavičius.
 30. Draugas. Čikaga Nr. 1992-12 Lietuvių ekspedicija Everesto viršūnėn. A.Nakas. Interviu su Aleksu Bertuliu.

1993

 1. Veidas Nr. 3 1993-01-21 „Dieve, ir tai- viskas?!” Parengė D. Šepetytė. Pokalbis su A. Jakštu.
 2. Lietuvos aidas Nr. 1993-02-18 Kraujo takas Elbruso šlaite R.Griniūtė Apie A.Bojaro žūtį.
 3. Moksleivis Nr. 1 1993-01 Neturi teisės paslysti. (Su foto) B.Jauniškis kalbasi su V.Šaduikiu.
 4. Šiaurės Atėnai Nr. 1993-03-19 Atsitraukimas? Z.Baranauskaitė A.Jakšto įkopimai kalnuose ir jo knygą „Everesto glėbyje“
 5. Mokslas ir gyvenimas Nr. 5-6 1993 Himalajai: vizija ar tikrovė J.Krikštopaitis 8-9p.
 6. Lietuvos rytas Nr.75 1993-04-22 Antras iššūkis Everestui: į aukščiausią pasaulio viršūnę vėl kopia Lietuvos alpinistas. E.Ganusauskas.
 7. Lietuvos rytas Nr. 82 1993-05-01 Antras iššūkis Everestui: lemiamos šturmo dienos čia pat E.Ganusauskas.
 8. Lietuvos rytas Nr. 92 1993-05-15 Everestas: aukų vardai žinomi, nugalėtojai kol kas neįvardijami. E.Ganusauskas.
 9. Lietuvos rytas Nr. 95 (786) 1993-05-20 Lietuvos vėliava Everesto viršūnėje E.Ganusauskas (apie Vlado Vitkausko įkopimą į Everestą).
 10. Tiesa Nr. 97 (15105) 1993-05-22 Lietuvos alpinistas įveikė Everestą O.Mickevičiūtė
 11. Tiesa Nr. 101 (15109) 1993-05-28 Everesto jubiliejus V.Šaduikis
 12. Tiesa Nr. 10 ( ) 1993-06-01 Grįžo Everesto nugalėtojas O.Mickevičiūtė
 13. Tiesa Nr. 107 (15115) 1993-06-05 Prisiminimai apie Everestą O.Mickevičiūtė
 14. Lietuvos aidas Nr. 1993-06-05 „Didžiausia nelaimė-neturėti tikslo“ R.Griniūtė Pokalbis su V.Vitkausku.
 15. Lietuvos aidas Nr. 1993-06-05 Kopimas į Everestą R.Grinbergienė
 16. Lietuvos rytas Nr. 108 1993-06-08 Gegužės 10 dieną pirmas lietuvis Vladas Vitkauskas įkopė į aukščiausią pasaulio viršūnę- Everestą.
 17. Respublika Nr. 112 (1000) 1993-06-26 Džomolungma- Deivė, Pasaulio Motina J.Ivanauskaitė Apie V.Vitkausko įkopimą į Evereatą.
 18. Respublika Nr. 1993-07-02 Everestas nugalėtas... Žasliuose J.Lenčiauskas. apie alpinistą A.Jakštą
 19. Kauno diena Nr. 128 (13981) 1993-07-07 Vieta, iš kur kas ketvirtas...negrįžta. Arūnas Ivaškevičius (Kalbina V.Vitkauską).
 20. Veidas Nr. 26 1993-07-08 Everestas G.Janonis (Apie V.Vitkausko kopimą į Everestą).
 21. Tiesa Nr. 1993-07-15 Alpinistas jau turi rėmėją ELTA „Utenos gėrimų“ gen. direktorius E.Šaltis remia V.Vitkauską.
 22. Kaišiadorių aidai Nr. 1993-07-21 Žaslietis sako: „Tai žygdarbis!“ Kalbėjosi J.Laukaitis. Interviu su A.Jakštu.
 23. Kauno laikas Nr. 139 (679) 1993-07-23 Žmogus, tapęs kalnu. Audronė Vaitkutė (Kalbina V.Vitkauską).
 24. Draugas. Čikaga 1993-08 V.Vitkausko pergalė Evereste! A.Nakas.
 25. Šiaurės Atėnai Nr 1993-10-09 Portretas ledynų fone. Z.Baranauskaitė. Apie A.Skėraitytę.
 26. Pasaulio lietuvis Nr. 1993-09 Lietuvos trispalvė Evereste! A.Nakas. Interviu su V.Vitkausku.
 27. Lithuania in the Wold Nr. 1993-11-12 Amber for Mount Everest G. Janonis Apie V.Vitkauską.
 28. Lietuvos rytas Nr. 1993-12-17 Alpinistai sveikina naujus čempionus ir nepamiršta žuvusiųjų. V.Šaduikis Apie Pabaltijo šalių alpinistų čempionatą.

1994

 1. Kaišiadorių aidai Nr. 1994-01-12 Everesto nugalėtojas lankėsi Žasliuose A.Jakštas.
 2. 1994 metų kalendorius "Everestas" Nuotraukos iš Himalajų - Vlado Vitkausko Nuotraukos 11, 111, 1V viršeliuose - Gintaro Balionio Dailininkas Jokūbas Jacovskis Spaudė "Spindulio" spaustuvė, Gedimino 10, Kaunas Užsakymas 1829. Tiražas 5500 egz. SL 261  1993 "Du Ka".
 3. Lietuvos rytas Nr. 90 1994-05-10 Žygis į Everestą nenublanksta ir po metų E.Ganusauskas V.Vitkausko apdovanojimas Gedimino ordino pirmojo laipsnio medaliu.
 4. Lietuvos aidas Nr. 1994-06-01 Prieš Makinlio šturmą G.Zemlickas Lietuvos vėliava -į pasaulio žemynų viršūnes.
 5. Tiesa Nr. 123 (15385) 1994-06-24 Dar vienas lietuvis nugalėjo Makinlį ELTA Įkopė Mindaugas Kuzminskas
 6. Tiesa Nr. 126 (15388) 1994-06-29 Po Makinlio- Kilimandžaras? A.Vainytė
 7. Lietuvos rytas Nr. 125 1994-06-28 Alpinistas Vladas Vitkauskas: darausi stiprus, kai einu į kalnus E.Ganusauskas
 8. Lietuvos rytas Nr. 127 1994-06-30 Alpinistas Vladas Vitkauskas: darausi stiprus, kai einu į kalnus E.Ganusauskas
 9. Lietuvos rytas Nr. 128 1994-07-01 Alpinistas Vladas Vitkauskas: darausi stiprus, kai einu į kalnus E.Ganusauskas
 10. Panevėžio rytas Nr. 126 1994-06-29 Alpinistas, negalėdamas pasivaikščioti po Anykščių šilelį, piešia kalnus T.Kontrimavičius Apie A.Jakštą
 11. Lietuvos rytas Nr. 131 1994-07-07 Mano idėja- Lietuvos vėliava visų žemynų aukščiausiose viršūnėse E.Ganusauskas
 12. Panevėžio balsas Nr. 132 1994-07-12 Dideli atradimai „Šilelyje“ L.Kepalaitė Apie A.Jakštą.
 13. Bičiulystė Nr. 28(186) 1994-07-14-20 Susitikimas „Šilelyje“ D.Grabauskienė A.Jakštas seminare Anykščiuose.
 14. Mokslas ir gyvenimas Nr. 10 1994 Lituani in terra montana J. Krikštopaitis, V.Šaduikis 24-25 p
 15. Diena Nr. 1994-12-17 Pasaulio viršukalnių nugalėtojas vėl gimtinėje G.Nenartavičius V.Vitkauskas įkopė į Vinsono viršūnę 5134 m.

1995

 1. Gimtasis kraštas Nr. 5 (1451) 1995 Lietuvos vėliavoje bus išsiuvinėtas penktos pasaulio viršūnės vardas Vladas Apie įkopimą į Kilimandžarą.
 2. Mokslas ir gyvenimas Nr. 1995 Kilimandžaras V.Stepulis.
 3. Lietuvos rytas Nr. 1995-02-15 Lietuvos laisvės liudijimas Kilimandžaro viršukalnėje. E.Ganusauskas Apie įkopimą Afrikoje.
 4. Lietuvos aidas Nr. 1995- Ant užgesusio Kilimandžaro kraterio J.Jankauskas V.Stepulio įkopimas
 5. Kaišiadorių aidai Nr.21 (6364) 1995-03-15 Vladas Vitkauskas: „Kalnai- mano darbas“.
 6. Pirmadienis Nr. 15 (117) 1995-04-10-16 Pirmadienis Žasliuose. V.Zaikauskas Apie alpinistus A.Jakštą ir V.Vitkauską).
 7. Kaišiadorių aidai Nr.43 (6386) 1995-05-31 Ant Juozapinės kalvos J.Laukaitis Vladas Vitkauskas ir Alfonsas Jakštas aukščiausioje Lietuvos vietoje

1996

 1. Šeima Nr. 1996 Sugrįžimai J.Mačiukevičius V.Vitkauskas, A.Jakštas Juozapinėje.
 2. Diena Nr. 1996-01-22 V.Vitkauskas vėl rengiesi šturmuoti viršukalnę A.Aleksejūnas
 3. Diena Nr. 1996-02-12 Kelionės tikslas -Akonkagva G.Nenartavičius V.Vitkausko akcija „Lietuvos vėliava -pasaulio viršūnėse.
 4. Diena Nr. 47 (473) 1996-02-27 Nelaimė suluošino, bet nenugalėjo A.Anužis Apie A.Jakštą
 5. Diena Nr. 80 (506) 1996-04-05 Su trispalve -į aukščiausias viršūnes V.Ikamas V.Vitkauskas įkopė į Akonkagvą.
 6. Lietuvos aidas Nr.107 (7090) 1996-06-01 "Lietuvos aido kalendorius" -Sukanka 70 metų, kai Marijampolėje gimė Gediminas Akstinas, sportinio alpinizmo Lietuvoje iniciatorius.
 7. Bičiulystė Nr. 1996-07-11-17 Jūra tampa prieinama žmonėms ratukuose K.Lenkšas Apie A.Jakštą.
 8. Šiaulių kraštas Nr. 1996-08-16 Monblanas- baltų keterų viršūnė L.Kazlauskaitė Apie kopimą į Monblaną.
 9. Diena Nr. 1996-09-12 Kops į Džoulagarį ELTA Apie R.Kripaitytę.
 10. Lietuvos ryto priedas kelionės Nr.21 1996-10-16 Alpių kalnų sniegynus ir ledo takus galėtų įveikti net kūdikiai R.Jakučiūnaitė Apie įkopimą į Monblaną.
 11. Julius Nr. 5 1996-11-09 Moteris ir dvylika jos vyrų J.Pocius Apie Rūtos Krypaitytės kopimą į Dhaulagirį (8167).
 12. Neliūdėk! Nr. 45 (189) 1996-11-06-12 Alpinistė R.Kripaitytė: nevalia likimo už ausų tampyti A.Brasaitė Apie kopimą į Dhaulagirį.
 13. Lietuvos ryto priedas kelionės Nr. 25 1996-11-13 Žuvusio alpinisto žmona nebijotų vaikų leisti į kalnus I.Laužikaitė Apie Krymo kalnuose žuvusį A.Gudelį.
 14. Kelionės, Lietuvos ryto priedas Nr.28 1996-12-04 Apgaulingi ledynai neretai atima viltį pasiekti viršūnę.
 15. Lietuvos aidas Nr. 242 1996-12-11 Alpinistai prisiminė ir įvertino vasaros žygius V.Šaduikis

1997

 1. Sportivnyj turizm Ni. 1-2 (10-11) 1997 Litovskij poklon Monblanu R.Jakubčiūnaitė Apie lietuvių kopimą į Monblaną 1996 (rusų kalba.)
 2. Lietuvos žinios Nr. 17 1997-04-25 Vieno neatsargaus žingsnio kaina A.Aleksejūnas Apie alpinistą A.Jakštą.
 3. Kauno diena Nr. 191 (15218) 97-08-16 Prasidėjo dingusių Lietuvos alpinistų paieškos. Vilnius (ELTA) Giedrės Abraitytės ir Alfredo Lukšo paieška.
 4. Kauno diena Nr. 193 (15220) 1997-08-19 Lietuvos alpinistų imta ieškoti tik po kauniečių kolegų aliarmuojančių skambučių V.Gustaitytė Apie G.Abraitytės ir A.Lukšo dingimą.
 5. Kauno diena Nr. 214 (15241) 1997-09-12 Šeši studentai įveikė šešias perėjas A.Andriuškevičius Apie kopimą į Elbrusą.
 6. Kauno diena Nr. 229 (15256) Lietuvos alpinistų paslaptį saugo kalnai V.Gustaitytė Apie G.Abraitytę ir A.Lukšą dingusius Tian-Šanyje.
 7. Kėdainių garsas Nr. 1997-08-21 Priartėjęs dangaus žydrumas L.Kazlauskienė. Apie alpinistą A.Jakštą.
 8. Laikinoji sostinė Nr. 168 (490) 1997-08-28 Dingusių alpinistų likimą gaubia nežinomybė E.Pakrosnienė Apie iš kalnų negrįžusius Giedrę Abraitytę ir Alfredą Lukšą.
 9. Studijų aidai Nr. 1997-10-02 Elbruse plėvesavo KTU vėliava E.Nedobežkinas.
 10. Literatūra ir menas Nr. 1997-10-11 Lietuvių rašytojai kopia į kalnus D.Striogaitė
 11. Kauno diena Nr.254 (15281) 1997-10-29 Baltijos gintaras- alpinisto V.Vitkausko dovana kalnams

1998

 1. Respublika Nr. 1998-01-28 Respublika surado ir prakalbino alpinistų nelaimės liudytoją Žurnalistinis tyrimas apie tragediją prie Pobedos, kai negrįžo Giedre Abraitytė ir Alfredas Lukšas.
 2. Lietuvos rytas Nr. 24 1998-01-30 Paslaptį žino tik kalnai, o ne sensacijų ieškotojai A.Mozūraitytė. V.Vitkauskas, V.Šaduikis. Apie G.Abraitytės ir A.Lukšo žūtį
 3. Mokslas ir gyvenimas Nr. 02 1998-02 Kalnai, suteikę pieglobstį Nepriklausomybės siekiui J.A.Krikštopaitis
 4. Kauno diena Nr. 1998-02-12 Netektys nenumalšina troškimo vėl ir vėl kopti į kalnus V.Gustaitytė Apie Lietuvos alpinistų memorialą
 5. Respublika Nr. 1998-02-14 Panevėžietė įkopė į Akonkagvą J.Pocius Rūta Kripaitytė įkopė į aukščiausią Andų viršūnę/
 6. Lietuvos ryto šeštadienio priedas Nr. 13 (166) 1998-03-28 Po tragedijos alpinistą sapnai grąžina virš bedugnės I.Laužikaitė Apie alpinistą A.Jakštą.
 7. Kauno diena Nr. 75 (15407) 1998-04-02 Jo vardą saugoja kalnai. Irena Jacevičienė Straipsnis apie Gediminą Akstiną.
 8. Mokslas ir gyvenimas Nr. 2, 6-7 1998 Kalnai, suteikę prieglobstį Nepriklausomybės siekiui J.Krikštopaitis 29 p
 9. Lietuvos aidas Nr. ( ) 1998-06-12 Nuo Elbruso iki Tytuvėnų. V.Šaduikis.
 10. Kauno diena Nr.142 (15474) 1998-06-20 Alpinistai veteranai susitiko Tytuvėnuose T.Vasiliauskas.
 11. Ūkininko patarėjas Nr. ( ) 1998-06-30 Alpinistų sąskrydyje Tytuvėnuose prisiminti žuvę kalnuose drąsuoliai T.Vasiliauskas.
 12. Kauno diena Nr.186 (15518) 1998-08-12 Kalnų fotomenininkas švenčia jubiliejų. KD inf. Apie alpinisto Romo Augūno foto parodą Kaune.
 13. Lietuvos rytas Nr. 1998-08-18 Veržlų gyvenimo žingsnį sustabdė Kaukazo kalnai E.Ganusauskas Audriaus Marazo žūtis.
 14. Respublika Nr. 1998-08-19 Per dešimtmetį Lietuva neteko jau ketvirto alpinisto G.Balnis Audriaus Marazo žūtis.
 15. Lietuvos žinios Nr. 1998-08-19 Žuvo jaunas alpinistas. A.Aleksejūnas Audriaus Marazo žūtis.
 16. Vakarinis Akistata Nr. 1998-08-21 Audriaus Marazo žūtis.
 17. Kauno diena Nr. 197 (15529) 1998-08-25 Gyvenimas, nesutilpęs invalido vežimėlyje J.Lenčiauskas Apie A.Jakštą.
 18. Šeima Nr. 1998 Alpinistas invalido vežimėlyje I.Janonytė- Buitkuvienė Apie A.Jakštą 52,53 p..
 19. Kauno žinios Nr. 25 (102) 1998-12-11 Lietuvis, įkopęs į aukščiausias pasaulio viršukalnes Danutė Marcinkevičienė Apie V.Vitkauską.
 20. Atgimimas Studija Nr. 42 1998-11-27 Lietuva -tarp aštuonių didžiųjų! L.Armonaitė Interviu su V.Vitkausku.
 21. Kauno diena Nr. 286 (15618) 1998-12-07 "Mano Dvasia - tenai: sniegynuose, erdvėje..." Danutė Marcinkevičienė Apie V.Vitkauską.
 22. Kauno diena Nr. 300 (15632) 1998-12-23 Troškimas būti viršukalnių žmonėmis V.Gustaitytė Lietuvos alpinizmo istorija ir dabarties analizė.

1999

 1. Lietuvos rytas Nr.64 1999-03-20 Į Makinlio viršūnę su maišeliu I.Laužikaitė.
 2. Lietuvos žinios Nr.68 1999-03-25 Kalnai - rojus nerimstančiai sielai. Zina Paškevičienė (Kalbina R.Kripaitytę).
 3. Lietuvos rytas Nr. 1999-04-02 Kalnuose tualetus atstoja maišeliai I.Laužikaitė Lietuviai rengia ekspediciją į aukščiausią Šiaurės Amerikos kalną.
 4. Brigita 1999-04-03 Nedėk į kuprinę ilgesio. Jaunius Pocius (Kalbina R.Kripaitytę).
 5. Gyvenimo būdas, Lietuvos ryto priedas Nr.158 1999-07-10 Pakeliui į viršūnę - bemiegės naktys ir šalti makaronai. Irma Laužikaitė (Kalbina V.Barkevičių, kopimas į Makinlį)
 6. Kauno diena Nr. 224 (15861) 1999-09-25 Negrįžusiems iš kalnų. V.Gustaitytė Apie paminklo alpinistams konkursą
 7. Marijampolės kronika Nr. 34 (75) 1999-08-27-09-02 Paslaptinga meilė kalnams pražudė gerą gydytoją, stiprią alpinistę. L.Zavistauskinė Apie prieš dvejus metus prie Pobedos žuvusią alpinistę Giedrę Abraitytę, yra paminklo nuotrauka.
 8. Dienovidis Nr. 37-38 1999-10-22-11.04 Pynė A.Zurba Apie alpinistą A.Kubilių.
 9. Akistata Nr. 81 (705) 1999-10-22 Gyvenimas ir mirtis viršūnėse J.Miodušauskas Apie kalnuose žuvusius alpinistus ir apie A.Jakštą bei V.Vitkauską.
 10. Lietuvos rytas Nr. 269 1999-11-18 Kelias į pergalę- su mirties skoniu A.Celešiūtė Entuziastų pasakojimai apie savo išgyvenimus kalnuose: I.Grumadaitė, S.Navickas.
 11. Lietuvos aidas Nr. 1999- Interviu su V.Stepuliu A.Ališauskas.

2000

 1. Lietuvos rytas Nr. 177 2000-07-29 Kalnų grožio užburtų keliautojų tyko mirtini pavojai. I.Laužikaitė Apie Algimantą Jucevičių; yra nuotraukos.
 2. Laisvalaikis Nr. 2000-10-26 Lietuviškos viršūnės gali likti tik jų pirmeivių užrašuose R.Žukauskienė Apie lietuviškų viršūnių pavadinimų įteisinimą.
 3. Mokslas ir gyvenimas Nr. 11 2000 Everestas nežada atskleisti savųjų paslapčių, J.Krikštopaitis 40-41 p.
 4. Lietuvos ryto šeštadienio priedas Nr. 51 (366) 2000-12-30 Alpinistas laimėjo dvikovą su mirtimi, Gintautas Cibas. Apie alpinistą Gintarą Zavadckį.

2001

 1. Lietuvos rytas Nr. 87 2001-04-14 Atšiauri tundra keliautojams neatleidžia net mažų klaidų. D.Musteikytė. Apie lietuvių keliautojų žygį į Priešpoliarinį Uralą.
 2. Gyvenimo būdas Nr. 2001-06-30 Svetimų išpažinčių naštą vyskupas nusimeta kalnuose. D.Musteikytė. Apie Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį.
 3. Respublika Nr. 2001-07-17 Nuo Makinlio viršūnės ketvirtą kartą dairėsi lietuviai R.Žukauskienė. Apie V.Gaučo ekspediciją į 6193 m Makinlio viršūnę.
 4. Kelionės ir pramogos Nr. 4 (21) 2001-08 Aliaska nuo Makinlio viršūnės. Tekstas ir nuotraukos V.Gaučio Aprašytas keturių lietuvių įkopimas į Makinlio viršūnę.
 5. Laisvalaikis Nr. 2001-08-02 Į Tian Šanį- pirmtakų takais. R.Žukauskienė Apie alpiniadą Karakolo tarpeklyje.
 6. Laisvalaikis Nr. 2001-09-27 Tian Šanyje lietuviai susidūrė su šiltnamio efekto padariniais ir civilizuoto turizmo apraiškomi. R.Žukauskienė.
 7. Kauno diena 2001-10-13 Aukštyn žemyn Vladas Vitkauskas. Darius Sėlenis.
 8. Gyvenimo būdas Nr. 2001-12-22 Pasakiškas saulėtekis – atpildas už kelionės vargus A.Diburienė. Apie Kilimandžarą.
 9. Šaltinis 2001-4(16) Kalnais patikrintas gyvenimas. Aistė Masionytė. Žurnalą leidžia UAB "ANLAUTA" tiražas: 6000 Straipsnis apie Vilių Šaduikį.
 10. Laisvalaikis Nr. 2001-08-02 Į Tian Šanį – pirmtakų takais. R.Žukauskienė. Turiada Tian Šanio kalnuose.
 11. Laisvalaikis Nr. 2001-09-27 Tian Šanyje lietuviai susidūrė su šiltnamio efekto padariniais ir civilizuoto turizmo apraiškomis. R.Žukauskienė 116 kalnų keliautojų grįžo iš Kirgizijos.

2002

 1. Mūzų malūnas Nr. 2002-02-05 Alpinistas, aišku, negali be kalnų Rašytojo, keliautojo, eseisto, alpinisto Vytauto Norvilo...
 2. Savaitgalis Nr. 2002-02-08 Kopimas į Everestą lietuvių alpinistui tapo ir dvasios aukštuma „Tik dabar jaučiuosi nusileidęs nuo Everesto“ sakė V.Vitkauskas Vilniaus rotušėje vasario 4 d.
 3. Bičiulystė Nr. 7 (575) 2002-02-14-20 Ir paveiksluose galima „Mylinčiomis akimis pasaulį matyti“. R.Liaučginas Apie A.Jakštą.
 4. Gyvenimo būdas Nr. 2002-03-23 Žygeivių kelrodis – senas dienoraštis E.Ganusauskas Iš P.Amerikos grįžo V.Vitkauskas, architektas J.Anuškevičius ir geologas Gediminas Motuza.
 5. Julius Nr. 13 (382) 2002-03-30 Aukščiausio pasaulio ugnikalnio šturmas J.Girdvainis V.Vitkausko ekspedicija į Čilę.
 6. Studija Nr. 12 2002-03-29-04.04 Ignotas Domeika: žinomas ir nežinomas L.Armonaitė V.Vitkausko kelionė į Čilę.
 7. Kelionės ir pramogos Nr. 4 (26) 2002 Vėjas virš Akonkagvos Vytautas Gaučys 36- 45p.
 8. Respublika Nr. 2002-05-11 Moteris, kopianti į kalnus solo ir pasikliaujanti tik savimi. A.Jablonskienė. Apie A.Skėraitytę.
 9. Gyvenimo būdas Nr. 2002-06-01 Varginantis žygis nepalieka jėgų grožėtis kalnų vaizdais. I.Laužikaitė Akonkagvos papėdėje knibžda šimtai žmonių.
 10. Bičiulystė Nr. 25 (593) 2002-06-27 Kiekvienas tapė savo paveikslus, o vieną visi. R.Liaučginas (A.Jakštas reabilitacijos centre).
 11. Šeštadienis "Valstiečių laikraščio" savaitgalio priedas Nr. 29 2002 m. Alpinistą nuo mirties kalnuose gelbėjo atgaila Bronius Ušinskas Straipsnis apie V.Vitkausko kelią į aukščiausias žemynų viršūnes.
 12. Kelionės ir pramogos Nr. 10 (32) 2002 Diagnozė: užsikrėtę kalnais ir gyvenimo džiaugsmu. Užrašė A.Šaulytė Pokalbis su Gerdu Sinkevičium apie įkopimą į Materhorno viršūnę.
 13. Kelionės ir pramogos Nr. 10 (32) 2002 Pamyras per akmenis, sniegą ir ledą. G.Žalkauskaitė Įkopimas į Lenino viršūnę.

2003

 1. Ekstra Nr. 4 (217) 2003-01-02 Lietuvis kops į Everestą su estais Roma Griniūtė straipsnis apie Saulių Vilių.
 2. Laikinoji sostinė Nr. 2003-02-12 Mirtys nenuramdo troškimo šturmuoti kalnus A.Urbonaitė Alpinistai negali gyventi be kalnų.
 3. Kelionės ir pramogos Nr.3 (36) 2003- Everestas- siekio simbolis V. Viršilas 10 metų po Vlado Vitkausko įkopimo į Everestą, nuotraukos V.Vitkausko.
 4. Lietuvos rytas Nr. 2003-05-27 Nuo aukščiausios viršukalnės- pas karalių Eltos, BNS ir "Lietuvos ryto" inf.
 5. Respublika Nr. 2003-05-27 Į Everestą įkopė jau du lietuviai Respublikos, BNS inf. S.Vilius Evereste.
 6. Lietuvos rytas Nr. 128 2003-06-04 Alpinistą į viršų stūmė valia Eglė Šilinskaitė (Straipsnis apie Saulių Vilių įkopus į Everestą.)
 7. Kauno diena Nr. 131 (16983) 2003-06-07 Žmogus, perskrodęs debesis Remigijus Jurgelaitis (Apie Sauliaus Viliaus įkopimą į Everestą.)
 8. Lietuvos rytas Nr. 137 2003-06-14 Tarp Sibiro ledynų keliautojai pasijuto tarsi pasakoje. R.Kubilius Apie ekspediciją į Putorano plynaukštę, yra nuotraukos.
 9. Julius Nr. 24 (445) 2003-06-14 Everestas draudžia klysti ir patirti euforiją Autorius nenurodytas
 10. Literatūra ir menas Nr. 2003-06-27 Paulius Normantas: į Everestą- su „Mažąja žmona“ P.Normantą kalbina S.Valiulis
 11. Lietuvos rytas Nr. 2003-09-18 Šiaulietis Pamyro kalnuose įkopė į Šiaulių viršukalne BNS ir "Lietuvos ryto" inf. (Straipsnis apie Saulių Vilių).
 12. Respublika Nr. 2003-09-18 Lietuvis įsiamžino Šiaulių viršūkalnėje Pamyre BNS Apie S.Viliaus kopimą į Šiaulių viršūnę
 13. Sodietė "Valstiečių laikraščio" priedas moterims Nr. 10 (13) 2003 m .Moteris, kurią užbūrė kalnai Loreta Jastramskienė Straipsnis apie Aldoną Skėraitytę
 14. Respublika Nr. 2003-09-27 Alpinistų žemėlapiuose – naujas lietuviškas vardas E.Digrytė Tadžikijoje S.Vilius įkopė į bevardę viršūnę ir pasiūlė ją pavadinti Karaliaus Mindaugo vardu.
 15. Švyturys (Kretingos rajono laikraštis) Nr. 77 (7498) 2003 m. Nuo vištų narvelio iki Monblano viršūnės Stanislava Petraitienė (Straipsnis apie Mindaugo Ivanausko iš Salantų zoologijos sodą ir jo įkopimą į Monblaną).
 16. Kelionių magija Nr. 8 (39) 2003 m. spalis Šiaulietį alpinistą gamta apdovanojo brangakmeniais Jonas Nekrašius. (straipsnis apie Sauliaus Viliaus įkopimus į lietuviškais vardais pavadintas viršūnes pietvakarių Pamyre).
 17. Lietuvos rytas Nr. 238 2003-10-11 Prieš ištikimybės priesaiką- jausmų išbandymas kalnuose L.Valonytė Apie M.Pukelio ir V.Ramelytės kopimą į Energijos viršūnę Pamyre.
 18. Kauno diena Nr. 244 (17096) 2003-10-18 Atostogų pramogos ties pavojaus riba Remigijus Jurgelaitis. Kaunietis verslininkas Darius Vaičiulis užkopė į vieną aukščiausių Himalajų viršukalnių Tho Oyo.
 19. Verslo žinių savaitgalio priedas Nr. 47 (106) 2003-12-12 Poezija iškeista Inga Liutkevienė Apie verslininke Ireną Medžiuviene, buvusią alpinistę.

2004

 1. Respublika Nr. 2004-01-16 Lietuviškų vardų į kalnus nešėjai mini 40-metį M.Kniežaitė Paminėtas Lietuvos, Čiurlionio ir Donelaičio vardų suteikimas Pamyro kalnų viršūnėms.
 2. Respublika Nr. 2004-01-24 Muzikos akademijoje nežinoma, kuo serga jos rektorius Milda Kniežytė straipsnis apie Juozą Antanavičių ir jo alpinistines keliones.
 3. Respublika Nr. 2004-01-27 Alpinistai kops į vieną aukščiausių viršūkalnių „Respublikos“, BNS inf. Apie ruošiamą ekspediciją į Sisią Pangmą
 4. Laikas Nr. 8 (25) 2004-02-20-26 15 lietuvių įveikė Kilimandžarą
 5. Laikinoji sostinė/Lietuvos rytas/ Nr. 31 2004-02-7 Kauno alpinistai rengiasi šturmuoti Himalajų viršukalnes. Vėjūnė Gečiauskienė Apie A.Pesecko ruošimąsi kopti į Šišą Pangmą.
 6. Kelionės ir pramogos Nr. 1-2 (46) 47 p. 2004 m Kalnų pašaukti. (Apie įkopimo į Čiurlionio, Donelaičio, Lietuvos viršūnių 40-ties metų paminėjimą A. Mickevičiaus bibliotekoje Vilniuje.
 7. Keliones ir pramogos Nr. 3 (47) 62 p. 2004 Laisvė Kaukazo nelaisvėje G.Žalkauskaitė, E.Paplauskis Apie keliones ir įkopimus Kaukazo kalnuose.
 8. Valstiečių laikraštis Nr. 20 (8003) 2004-03-10 Lietuvis Altajuje matė sniego žmogaus pėdsakus R.Sabaliauskas V.Gaučys pasakoja apie alpinistinius įkopimus įvairių kalnynų rajonuose.
 9. Respublika Nr. 2004-03-16 Lietuvos alpinistai išbandys „IBM ThinkPad“ „Infotekos“ inf. Apie alpinistus kopsiančius į Sisia Pangma
 10. Respublika Nr. 2004-04-10 Ekspediciją į Himalaujus gelbsti „Pagalbos tiltas“ A.Murauskaitė Apie ekspediciją i Sisia Pangma.
 11. Lietuvos rytas Nr. 94 2004-04-24 Velnio tuzinu paženklintas kalnas lietuvius sutiko žaibais. Irma Laužikaitė S.Viliaus, V.Gaučio, A.Kumžos, A.Jonaičio, E.Šimanausko, S.Rudnicko, M.Leskausko kopimas į Sisą Pangmą.
 12. Valstiečių laikraštis Nr. 33 (8328) 2004-04-24 Gyvas anekdotas. M.Medžiokalnytė Apie alpinisto Sauliaus Viliaus pagerbimą Šiauliuose.
 13. Sostinė Nr. 2004-05-14 Kavinę alpinistai pavertė geografijos pamokų klase M.Kuizinaitė Apie verslininką ir alpinistą Arūną Matuką.
 14. Laikas Nr. 21 (38) 2004-05-21-27 Himalajų suvilioti ELTA fotoinf. Apie sėkmingą lietuvio gydytojo Mindaugo Leskausko įkopimą į Sisia Pangma 8027 m.v.j.l..
 15. Kauno diena Nr. 120 (17277) 2004-05-26 Meditacija trijų kilometrų aukštyje V.Gustaitytė. Chirurgo Dainiaus Pavalkio įkopimai į Grand Paradiso, Marmeladą, Triglavo viršukalnes.
 16. Keliones ir pramogos Nr 6 2004-06 paslaptingoji Šišapangma-nauja patirtis lietuviams V.Gaučį kalbina G.Noreikienė
 17. Respublika Nr. 2004-06-02 Kad pasiekė Himalajų viršūnę, M.Leskauskas vadina komandos pergale A.Murauskaitė
 18. Lietuvos rytas Nr. 12 (?? ) 2004-06-02 Himalajų viršukalnę šturmavę lietuviai grįžo namo. BNS ir Lietuvos ryto inf. M.Leskausko įkopimas į Sisia Pangmą.
 19. Lietuvos rytas Nr. 135 Gyvenimo būdas 2004-06-12 Alpinisto širdį Himalajų ledynuose šildė draugės laiškai Aušra Pilaitienė. Apie M.Leskausko kopimą į Sisia Pangmą.
 20. Kauno diena Nr. 193 (17350) 2004- Himalajų kelyje- lietuvių pėdsakai D. Sėlenis V.Vitkausko, V.Vidūno ir V.Lašo kelionė prie K-2.
 21. Valstiečių laikraštis Nr. 32 (134) 2004-08-21 Himalajų viršūnės nugalėtoją nuvylė Tibeto gyventojai. V.Tavorienė Apie Sisia Pangmą nugalėtoją M.Leskauskąs
 22. Rspublika Nr. 2004-08-25 Lietuviai lietuviškose Tian Šanio viršukalnėse Respublikos, BNS inf.
 23. Laisvalaikis Nr. 2004-08-26 Įkopta į Tian Šanio viršukalnes BNS Informacinis pranešimas apie ekspediciją į lietuviškais vardais pavadintas Tian Šanio kalnų viršukalnes.
 24. Lietuvos rytas Nr. 202 (4162) 2004-09-01 Pražūtingas kelias iš viršūnės. Radviliškietis pradingo Tian Šanio kalnuose B.Matelis Alpinistas V.Povelauskas įkopė į Chan Tengrio viršūnę, deja leisdamasis žemyn dingo be žinios.
 25. Lietuvos rytas Gyvenimo būdas Nr. 205 2004-09-04 Po ištvermės išbandymų kalnuose – puota su kirgizais Ligita Valionytė Apie įkopimą į Žalgirio ir Nemuno viršūnes Tian Šanio kalnuose, yra nuotraukos.
 26. Kauno diena Nr. 2004-09-04 Kilnumas sporte užtarnauja amžiną pagarbą Dainoras Lukas Apie V.Vitkausko apdovanojimą už kilnumą sporte.
 27. Lietuvos ryto šeštadienio priedas Nr. 37 (555) Andų kalnuose lietuviai galynėjosi su gamtos stichija. Ligita Valionytė.
 28. Respublika Nr. 2004-09-10 Tian Šanio kalnuose dingusio alpinisto paieškoms trūksta lėšų M.Kniežaitė Apie Chan Tengryje dingusio alpinisto V.Povelausko paieškas.
 29. Laikinoji sostinė Nr. ( ) 2004-09-14 Laisvalaikio centre bus galima mokytis kopti į viršukalnes. G.Prapuolenytė Apie Kaune pastatytą alpinistų sienelę, yra nuotrauka.
 30. Lietuvos rytas Sostinė Nr. 241 2004-10-16 Kalnų išsiilgę miestiečiai viršukalnes nusprendė šturmuoti Vilniuje. B.Bukotaitė Apie VŠĮ „Kalnų sporto centro“ laipiojimo uolomis sieną, yra nuotraukos.
 31. Valstiečių laikraštis Nr. 86 (8381) 2004-10-30 Negalią patyręs alpinistas tikisi grįžti į kalnus M.Vitkūnas Apie A.Jakštą.
 32. Lietuvos rytas Gyvenimo būdas Nr. 282 2004-12-04 Pakeliui į Ararato viršūnę tenka įveikti karišlių užkardas Aušra Pilaitienė Apie klaipėdiečio Egidijaus Zajeco kopimą į Araratą.

2005

 1. Studijų aidai Nr. 2005-01-27 KTU žygeiviai Lenino viršūnėje A.Matonytė.
 2. Keliones ir pramogos Nr. 3(58) 2005-03 Araratas V.Bukauskas Apie pirmą lietuvių įkopimą i Araratą.
 3. Lietuvos rytas Nr. 75 2005-04-02 Viršūnių trauka – galingesnė už nuovargį ir baimę D.Musteikytė Apie S.Viliaus kopimus į kalnus.
 4. Brigita Nr. 2005-04-02 Mano talismanas man labai patinka G.Milkevičiūtė Apie V.Vitkausko „talismaną“.
 5. Lietuvos rytas Nr. 164 (4428) 2005-07-18 Kelią į viršukalnę užkirto liga BNS ir Lietuvos ryto“ inf. Apie lietuvių estų alpinistų ekspediciją į Gašerbrumo II viršūnę.
 6. Lietuvos rytas Nr. 194 2005-08-23 Lietuviai įkopė į Pergalės viršūnę BNS
 7. Lietuvos rytas Sporto arena Nr. 66 (1029) 2005-08-27 Pavojingas viršūnes įveikia tik atkakliausi alpinistai. D.Musteikytė Apie lietuvių alpinistų ekspediciją į Pobedos viršukalnę, yra nuotraukos.
 8. Kelionių magija Nr. 6 (57) 2005 JAV šiaurės vakarai – kalnų kraštas. Viktorija Tidikis Apie įkopimus JAV šiaurės vakarų kalnuose.
 9. Keliones ir pramogos Nr. 8 (63) 2005 Po Dolomitines Alpes 8 dienos Italijos kalnuose. P.Zipiškis Apie kelionę po Dolomitines Alpes.

2006

 1. Kauno diena Nr. 47 (17811) 2006-02-27 Lemties ženklas - kalnai J.Šakienė Apie žuvusių alpinistų pagerbimą Kaune
 2. "EKS"(rusų kalba) Nr. 41 2006-03 Legenda apie MAKAIBARA arba į Antarktidą po 19 metų S.Šibajev Apie D.Makausko draugo V.Baibara kopimą į Vinsono viršūnę Antarktidoje ir jo bendravimą su D.Makausku.
 3. Kauno diena Nr. 171 (17935) 2006-07-29 Neatlaikė dar viena viršūkalnė V.Petraitis Apie Sauliaus Viliaus įkopimą į Gasherbrum II viršūnę
 4. Kauno diena Nr. 276 (18040) 2006-12-01 Varžybų kalendorius, kur eiti? Alpinizmas. Kalnų turistinės technikos varžybos A.Babiežai atminti

2007

 1. Kauno diena Nr. 16 (18079) 2007-01-20 Kasdienybės everestai. R.Gabartas Apie pokalbį su Vlado Vitakusko žmona Irena
 2. Lietuva pristato 2007-05 Tarptautinis standartinis serialinio leidinio numeris ISSN 1822-1009 Lietuvos "sniegynų tigrai". V.Šaduikis Apie alpinistus D.Makauską ir A.Pesecką
 3. 15 min. Nr. 102 (298) 2007-06-04 Lietuvis šturmuos Broud Piką. Autorius nenurodytas Apie Sauliaus Viliaus išvykimą į Pakistaną
 4. Studijų aidai Nr. 11 (2102) 2007-06-07 KTU absolventai - aistringi alpinistai. "S. a." inf.
 5. Kauno diena Nr. 131 (18194) 2007-06-11 Aukščiausią pasaulio viršūnę pirmą kartą įveikė kaunietis. S.Žemaitytė Apie Dariaus Vaičiulio kopimą į Everestą
 6. Studijų aidai Nr. 13 (2104) 2007-08-30 "Radistas" - tas, kurio smegenys ne pasturgalyje. Kalbėjosi Ligita Zailskaitė. Apie Aldo Baltučio kopimą į Everestą
 7. "Lietuvos ryto" šeštadienio priedas Nr. 44 (714) 2007-11-03 Lietuvių žygį po Kaukazo kalnus apkartino kaukėti plėšikai D.Kauzanas. Apie kopimą į Kazbeko viršūnę ir alpinistų apiplėšimą Svanetijoje.

2008

 1. 15 min Nr. 24 (430) 2008-02-07 Alpinistai kops Himalajuose. (Autorius nenurodytas) Apie lietuvių pasiruošimą kopti į Čo Oju.
 2. Kauno diena Nr. 2008-02-08 Lietuviai šturmuos Himalajų viršukalnę (Autorius nenurodytas)
 3. Savaitė Nr. 10, 2008-03-05 Saulius Vilius: paviliotas kalnų didybės. Ivona Kucharevič. Apie alpinisto S.Viliaus įkopimus daugelyje pasaulio kalnynų.
 4. 15 min Nr. () 2008-07-23, trečiadienis. Kinijos žemėlapyje - naujos lietuviškos perėjos ir viršūnės. (Autorius nenurodytas) Apie lietuvių "Alfa" ekspedicijos įkopimus Kunluno kalnuose.

2009

 1. Naujoji Romuva Nr. 2 2009 Antanas Poška, kelionės - jo lemties kelias. J.A.Krikštopaitis.
 2. Mokslo Lietuva. Nr. 21 (421) 2009 Lietuviškų viršūnių idėjos genami J.A.Krikštopaitis (Autoriaus kalba LMA renginyje 2009-11-05).

2011

 1. Žalgiris Specialus dienraščio "Respublika" priedas Nr.129 2011 Gediminas Akstinas - lietuvių alpinizmo pionierius. Gerimantas Statinis.

2012

 1. Savaitė Nr.5 2012-02-01 Kalnų pašauktas, kalnus nugalėjęs. Arūnas Marcinkevičius. Apie alpinistą Vitalių Stepulį.
 2. Lietuvos rytas Nr.128 (6491) 2012-06-02 Kalnų aistros kaina- gyvenimas be pirštų. Ernesta Vinevičiūtė. Apie R.Noreiką įkopusį į Monblaną, Merą Piką ir Čo Oju.
 3. Kauno diena Nr... 2012-08-25 Kopiant į gražiausią kalną reikėjo saugotis ledo. Darius Sėlenis. Apie šiuo metu JAV gyvenančio lietuvio Aivaro Sajaus kopimą į Alpamajo kalną.
 4. Santara Nr. 78/79 2012 Tarp muzikos, mokslo ir kalnų. J.A.Krikštopaitis.

2013

 1. Naujoji Romuva Nr. 1 (582) 2013 Gediminas Akstinas, Sibiro tremtinys, suradęs laisvės nišą. J.A.Krikštopaitis.
 2. Naujoji Romuva Nr. 3 (584) 2013 Vladas Vitkauskas - alpinistas, susitapatinęs su Lietuvos vėliava. J.A.Krikštopaitis.
 3. Kauno diena Nr.132 (19993) 2013-06-08 Džomolungmą įveikusi lietuvė nesitikėjo, kad bus taip baisu. Su Edita Uksaite-Nichols, pirmąja lietuve, įkopusia į Džomolungmą, kalbėjosi Darius Sėlenis.
 4. Kauno diena Nr. ( ) 2013-06-25 E.Merkšaitis į alpinizmą buvo pasinėręs visa galva. Indrė Pepcevičiūtė.
 5. 15min Nr.24 (1305) 2013-06-28 Skambučiai iš aukščiau nesustabdė. Mykolas Vadišis. Apie islamistų nužudytą alpinistą Ernestą Markšaitį.
 6. Julius/Brigita "Respublikos" leidinys Nr. 37 (978) 2013-09-14 Gedimino Akstino kalnų epopėją tęsia vaikaitis. Giedrė Milkevičiūtė. Apie alpinisto Gedimino Akstino vaikaičio, vizualiųjų menų dailininko Gedimino Akstino kopimą į "Gedimino Akstino" kalną Tian Šanyje.

2014

 1. Kelionės ir pramogos Nr. (162) 2014 Lapkritis. Peržiemotos vasaros savaitės Dangiškuose kalnuose. Gintarė Žalkauskaitė. Apie Vilniaus Gedimino technikos universiteto žygeivių klubo kelionę į Tian Šanį ir įkopimą į Chan Tengrį viršūnę.
 2. Lietuvos žinios Nr. ... 2014-12-12 Lietuviškoms viršūnėms Pamyre - 50 metų. Jūratė Mičiūlienė. Apie 1964 metų pirmą Lietuvos alpinistų aukštuminę ekspediciją Pietvakarių Pamyre.

2015

 1. Kauno diena Nr.161 (20622) 2015-07-16. Alpinizmui sukako jau 150 metų. BNS, KD inf. Straipsnyje nėra nei vieno žodžio apie Lietuvos alpinizmą.
 2. Žmonės Nr. 38 (624) 2015-09-17. Užkopus visos viršūnės - tavo aukščio. Remigija Paulikaitė. Roko Zubovo kopimas į M.K.Čiurlionio viršūnę Pietvakarių Pamyre.

2016

 1. Kauno diena Nr. ( ) 2016-01-04 lt/naujienos/kriminalai/nelaimės/tragedija-Alpėse-žuvo-du-lietuviai.
 2. Sveika Nr.1 2016-01 Kalnietis Žygeivis Algimantas Jucevičius. Jūratė Juršienė.
 3. Savaitė Nr.11 2016-04-17 Pasaulio ragavimas. Birutė Jančienė. Apie tolimas keliones ir kopimą į Monblaną.
 4. Kauno diena Nr.122 (20884) 2016-05-28 Garbės kodeksui ne metas į muziejų. Romas Poderys. Apie Algimantą Jucevičių.
 5. Kauno diena Nr.128 (20890) 2016-06-04 Po žygio Nepalo kalnuose daug labiau vertina tai, ką turi. Darius Sėlenis. Apie Mindaugo Snarskio kelionę Nepalo kalnuose.
 6. Savaitė Nr.30 2016-07-28 Alpinizmas gimė Monblano šlaituose. Manvydas Vitkūnas. Apie alpinizmo ištakas. Taip pat paminėti lietuviai žuvę Monblano šlaituose.
 7. Kauno diena Nr.179 (20941) 2016-08-06 Dramatiška vėliavos kelionė. Darius Sėlenis. Apie A.Jucevičiaus vadovaujamos 77 lietuvių kelionę ir kopimą į Kazbeko viršūnę.
 8. Pajūrio naujienos 2016-12-23 "Žygiuojantis lapinas" iš Salantų įveikė Himalajus. Irena Šeškevičienė. Apie Mindaugo Ivanausko aistrą kalnams.

2017

 1. Iliustruotoji istorija Nr. 5 2017 Žygis į Everestą. Pirmasis lietuvis ant pasaulio stogo. Autorius nenurodytas. Apie Lietuvos alpinistą Vladą Vitkauską.
 2. Kauno diena Nr. 154(21216) 2017-07-08 Kauniečiai ruošiasi į Elbrusą - aukščiausią Europos viršūnę. KD inf.
 3. 70 альпинистов из Литвы и Эстонии начали экспедицию «Каракол 2017» (фото) (rusų kalba: 70 alpinistų iš Lietuvos ir Estijos pradėjo ekspediciją „Karakol 2017“), Turmush.kg, 2017-08-07 12:58

2018

 1. Savaitė Nr. 39 2018-09-27 Keliautojo Gerimanto Statinio ir jo draugų misija. Giedrė Milkevičiūtė.

Įkopimų ataskaitos (rankraščiai)

Šiame skyriuje surašytos Lietuvos alpinistų įkopimų ataskaitos, kurios sezono pabaigoje būdavo pateikiamos Lietuvos, Pabaltijo arba kitokiose varžybose. (Ataskaitos saugomos pas: J.Okulič-Kazariną JOK, V.Viršilą VV, A.Mozūraitytę AM, V.Stepulį VS, A.Pesecką AP).

 1. LTSR alpinizmo federacija. Apie 1960 m alpinistinę ekspediciją į Tian-Šanį, skirtą LTSR 20 garbei. Kaunas, 1960. (Ataskaita apie M.Melinskaitės, E.Adomaičio, A.Kubiliaus, E.Lašovo, A.Norkaus, J.Okulič-Kazarino, K.Racevičiūtės, P.Tulevičiaus įkopimus Ala- Arčios alpinistinėje stovykloje ir ekspediciją į Karakolo tarpeklį, kurios metu buvo įkopta į Lietuvos alpinistų 4050, G.Akstino 4250 ir Ž.Diuklo viršūnes). 64 nuotraukos, 39 puslapiai. JOK.
 2. LTSR alpinizmo federacija. 1961 m. Įkopimo į Ak-Tašą 4930 nauju 3a sunkumo kategorijos maršrutu. (Pamyras) Dalyviai: V.Kriščiūnaitė, D.Šukytė, A.Kubilius, J.Okulič-Kazarinas. 11 nuotraukų, 17 pusl. JOK.
 3. Kauno politechnikos instituto sportinės grupės įkopimo į Teke-Tor viršūnę Tian-Šanyje ataskaita. Įkopimo vadovas- A.Norkus, dalyviai: E.Adomaitis, G.Bernatonis, J.Jurgelionis. 1961m. 49 p. 22 pav.
 4. LTSR alpinizmo federacija. 1962 m. Kaukazas. Tauro sk. alpinistų įkopimo į Dalaro 3979 viršūnę 3b s.k. maršrutu, ataskaita. Dalyviai: V.Krikščiūnaitė, D.Šukytė, A.Kubilius, J.Okulič-Kazarinas. Respublikos pirmenybėse 2 vieta. 9 nuotraukos, 13 psl. JOK.
 5. LTSR alpinizmo federacija. 1963 m. Kaukazas. Įkopimas į Nakros 4257 viršūnę. Vadovas R. Zdanavičius, dalyviai: V. Bangaitis, A. Šteinas. K. Šulija, V. Viršilas. 15 nuotraukų 19 psl. VV.
 6. Lietuvos TSR alpinizmo federacija. 1963 m. Kaukazas. „Laisvosios Ispanijos“ 4200 traversas 4a s.k. maršrutu. Dalyviai: A.Kubilius vadovas, D.Šukytė, B.Binkauskas, J.Okulič-Kazarinas, V.Šaduikis. Respublikos pirmenybėse 2 vieta. 31 nuotrauka, 13 psl. JOK.
 7. LTSR alpinizmo federacija. Pietvakarių Pamyras. Ataskaita apie pirmą aukštuminę alpinistinę ekspediciją (rusų kalba). Vilnius 1964 Ekspedicijos dalyviai: K.Monstvilas vadovas, J.Antanavičius, R. Augūnas, B.Binkauskas, J.A.Krikštopaitis, A.Kubilius, S.Miglinas, J.Okulič-Kazarinas, V.Šaduikis, A.Jurgelionis. Ekspedicijos metu įkopta į bevardes viršūnes, kurios pavadintos lietuviškais Lietuvos 6080, Čiurlionio 5800, Donelaičio 5837 vardais. Ataskaita pateikta lietuviškų viršūnių pavadinimų įteisinimui. 80 nuotraukų, 166 puslapiai. JOK.
 8. Lietuvos TSR alpinizmo federacija. 1964 m. Pietvakarių Pamyras Šachdaros ketera. Įkopimo nauju maršrutu į „Tbilisio V.U.“ vardo viršūnę 4b s. k. maršrutu. 6141 m. v.j.l. Ataskaita. Vadovas J.Okulič-Kazarinas, dalyviai: B.Binkauskas, A.Kubilius, V.Šaduikis. Respublikos pirmenybėse 3 vieta. 4 nuotraukos, 12 pusl. JOK.
 9. Lietuvos alpinizmo federacija. 1967 m. Pamyras Transalajaus kalnagūbris. Ataskaita apie įkopimą į Lenino 7134 viršūnę 5a maršrutu. Dalyviai: J.Okulič-Kazarinas vadovas, E.Adomaitis, A.Dembinskas, A.Kubilius, V.Šaduikis, J.Zamulaitis, K.Zubovas. Pabaltijo pirmenybėse 1 vieta, Respublikos pirmenybėse 1 vieta. 16 pusl. JOK.
 10. Lietuvos alpinizmo federacija. 1968 m. Tianšanė Kirgizijos Ala-Tau. Įkopimas į Dviragę v. 4760 4b s.k. maršrutu. Dalyviai: J.Okulič-Kazarinas vadovas, A.Dembinskas, R.Navickas, J.Zamulaitis. Respublikos pirmenybėse 3 vieta. 3 nuotraukos, 13 pusl. JOK.
 11. LTSR alpinizmo federacija. 1968 m “Karūnos” šešių bokštų 5A sunkumo kategorijos traversas (Tian- Šanis). Vadovas A.Kubilius, dalyviai: B.Binkauskas, V.Šaduikis, A.Varanka.. 20 p. 5 pav.
 12. LTSR alpinizmo federacija. Pirmapraėjimas į bevardę viršūnę 4b s. k. pavadinant ją „Žalgirio“ (4850) vardu. Tian-Šanis.. Vilnius 1969. Vadovas V.Stepulis, dalyviai: D.Stankutė, J.Pečkaitienė, A.Šteinas, V.Viršilas, J.Zamulaitis. 14 nuotraukų, 24 psl. VS.
 13. Lietuvos respublikos alpinizmo federacija. Ataskaita apie alpinistų grupės įkopimą į Karbyševo viršūnę iš pietryčių pusės 4b sunkumo kategorijos maršrutu. 1969m. Dalyviai: J. Antanavičius vadovas, E. Adomaitis, G. Bernatonis, J. Jurgelionis, K. Monstvilas, V. Šaduikis. 3 nuotraukos, 11 psl. JOK.
 14. Įkopimo į vakarinę Mižirgį (5025 m, 5a s. k. Kaukazas) ataskaita. Vadovas R.Zdanavičius, dalyviai: J.Antanavičius, G.Bernatonis, A.Gučas, A.Jurgelionis. 1970 m. 25p. 40 pav.
 15. Lietuvos alpinizmo federacija. Pamyras. Įkopimas į Komunizmo viršūnę (7495 m.v.j.l.) 5b s. k. maršrutu. Kaunas 1971 Įkopimo dalyviai: J.Okulič-Kazarinas vadovas, A.Briedis, J.Jakštas, A.Kubilius, A.Petrauskas, V.Stepulis, A.Varanka, J.Zamulaitis. Ataskaita pateikta Lietuvos alpinizmo pirmenybėms. Respublikos pirmenybėse 1 vieta. 34 nuotraukos, 28 psl. JOK.
 16. Lietuvos alpinizmo federacija. Įkopimo į Pravdos v. (6400), 5A s. k. Pamyre ataskaita. Vadovas- J.Jurgelionis, dalyviai: E.Adomaitis, S.Miglinas, V.Šaduikis. 1971 m. 9 p. 2 pav.
 17. Įkopimo į Archimedo viršūnę šiauriniu ledo kuluaru (3950 m. 3 B s. k.) ataskaita. Vadovas– R. Misiukevičius, dalyviai: R.Songaila, O.Šimaitytė, L.Buika. Kaukazas 1972 m. 10 p. 14 pav.
 18. Lietuvos alpinizmo federacija 1974 K.Donelaičio viršūnė 5837 m. Įkopimas pietinės sienos viduriu nauju 4a sunkumo kategorijos maršrutu. Vadovas B.Binkauskas, dalyviai: V.Bitinas, J.Jurgelionis, V.Stepulis. Įkopimo ataskaita.
 19. Lietuvos alpinizmo federacija. Ataskaita apie “Žalgirio” 1-mos komandos įkopimo į ZAMIN KARORO (JAGNOBO) sienos vakarinį petį vakarų kontraforsu 5B s, k. 3910 m. Vadovas- Z.Blažaitis, dalyviai: V.Čapkevičius, R.Misiukevičius, L.Buika. Pamyro Alajaus kalnynas 1977 m. 13 p. 13 pav.
 20. LTSR alpinizmo federacija. 1979 m. Terskej-Alatoo. Pirmaįkopimo į Vilniaus universiteto 4740 viršūnę per M.Mažvydo 4560 viršūnę, ataskaita. 3B s. k. Vadovas J.Daugvila, dalyviai: A.Mozūraitytė, V.Šaduikis, P.Koncė, K.Karčiauskas. Tain Šanis. 5 psl. AM.
 21. Lietuvos alpinizmo federacija.1984m. Pirmo įkopimo į Audra viršūnę 5449 Pietvakarių Pamyre ataskaita.(rusų kalba) Vadovas Bronius Varsackis, dalyviai: Judita Burokaitė, Audrius Bloškys, Zigmas Staponas. 7 schemos 13 psl. AP.
 22. Lietuvos alpinizmo federacija. 1984m. Pirmo įkopimo į Šiaulių viršūnę 5580 Pietvakarių Pamyre ataskaita (rusų kalba). Vadovas Stasys Navickas, dalyviai: Gediminas Rauba. 2 schemos 14 psl. AP.
 23. Lietuvos alpinizmo čempionatas 1984m. Viršūnė Admiralitietis 5090 5B s.k. Komandos vadovas V.Simutis, dalyviai: A.Rutkauskas, A.Vološkevičius, L.Tučiūtė; komandos treneris A.Šukys 25 pusl. 10 nuotraukų.
 24. Lietuvos alpinizmo federacija.1984m. Pirmo įkopimo į Vytauto viršūnę 5586 Pietvakarių Pamyre ataskaita (rusų kalba). Vadovas Eugenijus Klikūnas, dalyviai: Zenonas Grigas. 5 nuotraukos 14 psl. AP.
 25. Lietuvos alpinizmo federacija.1984m. Pirmo įkopimo į Šiaulių viršūnę 5580 Pietvakarių Pamyre ataskaita (rusų kalba). Vadovas Audrius Bloškys, dalyviai: Rimas Simutis, Rūta Kripaitytė, Jonas Pleskus. 6 schemos 16 psl. AP.
 26. Lietuvos alpinizmo federacija.1984m. Pirmo įkopimo į Lituanikos viršūnę 6004 Pietvakarių Pamyre ataskaita (rusų kalba). Vadovas Bronius Varsackis, dalyviai: Stanislovas Navickas, Judita Burokaitė, Rimvydas Simutis, Algis Gudelis. 6 schemos 15 psl. AP.
 27. Lietuvos alpinizmo federacija.1984m. Pirmo įkopimo į KPI viršūnę 5879 Pietvakarių Pamyre ataskaita (rusų kalba). Vadovė Jūratė Bajorienė, dalyviai: Stasys Navickas, Audrius Bloškys, Olegas Usikas.4 schemos 6 psl. AP.
 28. Lietuvos alpinizmo federacija.1984m. Pirmo įkopimo į Brolių Bajorų viršūnę 5596 Pietvakarių Pamyre ataskaita (rusų kalba). Vadovė Jūratė, dalyviai: Stanislovas Navickas, Algis Gudelis, Rimvydas Simutis, Bronius Varsackis, Vidmantas Paulikas. 10 schemos 21 psl. AP.
 29. Lietuvos alpinizmo federacija.1984m. Pirmo įkopimo į 5586 ir5378 viršūnes Pietvakarių Pamyre ataskaita (rusų kalba). Dalyviai: Algis Gudelis, Jonas Pliaskus. 10 schemos 14 psl. AP.
 30. Lietuvos TSR alpinizmo pirmenybės. Techninė klasė, 1985 m. Kauno Antano Sniečkaus politechnikos instituto “Politechnikos” komandos įkopimo į Krumkolo viršūnę šiaurės ketera (6 s. k.) ataskaita. Vadovas A.Gudelis, dalyviai: S.Navickas, R.Simutis, V.Simutis. 1985 m. 13 p. 7 pav.
 31. 1985-jų metų Lietuvos TSR alpinizmo pirmenybės “B” klasė. Vilniaus alpinistų klubo komandos įkopimo į Turkestano (5200 m.) viršūnę pietų siena nuo Tolstojaus ledyno ataskaita. Vadovas – V.Dulskas, dalyviai: Z.Grigas, V.Paulikas, A.Bloškys. 1985 m. 21 p. 12 pav.
 32. 1987m TSRS uolinių įkopimų čempionato ataskaita (rusų kalba) Įkopimas į Eridag viršūnę 5B s.k. 4100m Kauno alpinistų klubo komandos įkopimas. Vadovas A.Gudelis, dalyviai: V.Paplauskas, E.Pundzius, V.Simutis, R.Simutis, V.Usas; 20p.12 nuotraukų.
 33. Įkopimas į Koštan-Tau 5150 m. 4B. s. k. (Kaukazas, Bezengi Mižirgi tarpeklis). Vadovas A.Bazys, dalyviai: G.Baranauskas, V.Drevinskas, S. Vilius. 1993 m. 3 p. 1 pav.
 34. Lietuvos alpinizmo federacija. Įkopimo į Chan Tengri (6995 m.) viršūnę Tian-Šanyje ataskaita. Kopė Audrius Peseckas (solo) 1993 m. 6 p. 3 pav.
 35. Vlado Vitkausko įkopimo į Everesto (8846 m.) viršūnę Pietryčių ketera (per Pietų balną) ataskaita. 1993 m. 11 p. 10 pav.
Asmeniniai įrankiai
Google AdSense