Kauno politechnikos instituto viršūnė

Iš Alpinizmo vikis.

Peršokti į: navigaciją, paiešką
Viršūnės pavadinimas – KPI (Kauno Politechnikos Institutas)
Vrangos slėnio schema su lietuviškom viršūnėm

KPI.jpg

Vieta – Pietvakarių Pamyras, Šachdaros/Vachano kalnagūbris
Aukštis – 5879m
Viršūnės pavadinimo kilmės istorinės aplinkybės, žinios apie pavadinimą – Viršūnė pavadinta Kauno politechnikos instituto vardu
Pirmojo įkopimo data - 1984-08-06.
Įkopimo maršrutas: Vakarų kontrforsu, 2B sunkumo kategorija
Įkopimo charakteristika:
Maršruto ilgis – 2200m
Aukščių skirtumas – 780m
Vidutinis įkopimo statumas – 30 laipsnių
Įkalta kablių: ledo – 6
Įkopimo dienų skaičius – 1
Įkopimo valandų skaičius – 5
Laikas: išėjimo iš bazinės stovyklos – 1984-08-05, įkopimo į viršūnę – 1984-08-06, sugrįžimo į bazinę stovyklą – 1984-08-06
Audrius Bloškys

Pirmojo įkopimo dalyviai

Jūratė Bajorienė Valiukaitė, 1955, vadovas
Stasys Navickas, 1951, dalyvis
Stasys Navickas
Audrius Bloškys, 1962, dalyvis
Olegas Ūsikas, dalyvis

Dėl viršūnės pavadinimo

Didelė dalis ekspedicijos dalyvių buvo KPI darbuotojai, studentai arba KPI auklėtiniai.1980-1984 metai KPI alpinizmo sportui skyrė nemažai dėmesio ir lėšų. KPI taip pat prisidėjo finansiškai prie šios ekspedicijos organizavimo. Jau išvykstant į ekspediciją buvo galvojama vieną viršūnę pavadinti KPI vardu. Su tuo mielai sutiko ir pirmaįkopėjai.

Įkopimo aprašymas

Iš bazinės stovyklos, kuri yra Vnukuto ir Čondžirav upių santakoje, reikia eiti link viršūnės dešiniuoju Čondžirav upės krantu. Nuo bazinės stovyklos iki Čondžirav ledyno – 3,5 val. Toliau eiti ledynu iki šoninės morenos apie 2,5 val. Nuo bazinės stovyklos iki nakvynių vietos apie 6 val.kelio.Iš nakvynių vietos link viršūnės reikia eiti ledynu Rygos perėjos (5650m) link. Ledyno viduryje – pavojingi ledo plyšiai. Ledokritis apeinamas iš kairės į dešinę. Ledynu reikia eiti su “katėmis”. Praėjus ledokritį, pasukti į kairę uolų link. Prieš išeinant nuo ledyno link uolų yra nukreipiantysis turas. Toliau eiti per sudūlėjusiais uolas 800-1000m ir išeiti prie 10m uolų sienelės. Sienelę reikia įveikti vidiniu kampu (5-6m). Toliau per sudūlėjusias uolas prieiti kontrolinį turą. Nuo kontrolinio turo eiti link sniego šlaito. Praėjus 40m sniego šlaitu prieinam prie 30-35 laipsnių statumo ir 60 m ilgio ledo šlaito. Šią maršruto dalį reikia įveikti, naudojant ledo kablius saugai. Toliau išeinam į keterą, kuri veda į viršūnę. Dešinėje pagal judėjimo kryptį pusėje – pavojingi ledo karnyzai. Kontrolinis turas – šiek tiek toliau nuo pačios viršūnės, ant uolų. Nusileidimas nuo viršūnės Pietiniu šlaitu, link Rygos perėjos. Toliau reikia leistis pakilimo taku. Nusileidimas nuo viršūnės iki nakvynių vietos apie 1,5 val.

Asmeniniai įrankiai
Google AdSense