Algimantas Uginčius

Iš Alpinizmo vikis.

Peršokti į: navigaciją, paiešką


Turinys

Biografija

Aš, Algimantas Konstantinas Uginčius gimiau 1938-06-14 Ukmergėje, kariškio šeimoje. Tėvas buvo Lietuvos kariuomenės I-jo DLK Gedimino pulko vyr. leitenantas, motina - namų šeimininkė. 1946-1953 m. mokiausi Ukmergės pradinėje ir I-je vidurinėje mokykloje, 1953-1957 m. Ukmergės Vl. Žvirblio pedagoginėje m-je, kurią baigiau su pagyrimu įgydamas pradinės klasės mokytojo kvalifikaciją. Toliau stojau į Vilniaus valstybinio universiteto gamtos fakultetą, kurį baigiau 1962 m., įgydamas inžinieriaus geologo kvalifikaciją. 1962-64 m. pagal paskyrimą dirbau techniku -geologu Vilniaus hidrogeologinėje ekspedicijoje. 1964 m. pradėjau dirbti Lietuvos Geologijos mokslinio tyrimo instituto Litologijos ir naudingų iškasenų skyriuje jaun. moksliniu bendradarbiu, iki 1971 m. tyrinėjau Lietuvos Baltijos pajūrio paplūdimių ir priekrantinių-jūrinių sąnašynų smėlių mineralinę sudėtį, susidarymo aplinkybes, sąnašų srautus. Šia tema atspausdinau keletą straipsnių. Nuo 1971 m. dalyvavau tyriant vidutinio-viršutinio devono terigeninę formaciją Pietų Pabaltijy. Buvo ruošiami mineraloginiai kriterijai litostratigrafiniam pjūvių skirstymui, atliekamos paleogeografinės rekonstrukcijos, nustatinėjamos tarpformacinės ir regioninės pertraukos. Kompleksinių tyrimų dėka pavyko suskirstyti Upninkų seriją Lietuvoje litostratigrafiškai į Kuklių ir Butkūnų svitas. Dirbdamas institute įstojau į neakivaizdinę aspirantūrą, pasirinkdamas Pietinio Pabaltijo vidurinio-viršutinio devono raudonspalvės terigeninės formacijos sudėties, litologijos ir paleogeografijos tyrimų tematiką. 1996 m. apgyniau disertaciją tema: "Baltijos sineklizės vidurinio-viršutinio devono raudonspalvė terigeninė formacija (litologija ir susidarymo sąlygos)", už kurią man suteiktas gamtos mokslų daktaro laipsnis. 2001 m., kartu su dr. V. Narbutu išleidome monografiją "Lietuvos vidurinio devono terigeniniai kopleksai". 1985 m. perėjau dirbti į LGMTI kerno saugyklą, vyr. geologu, kur atliekama svarbiausių Lietuvos gręžinių kerno revizija ir paruošimas ilgalaikiam saugojimui mechanizuotoje kerno saugykloje, dalyvavau ruošiant riedulių muziejų bei kitas muziejines ekspozicijas, išleidau kartu su dr. V. Baltrūnu: - Vievio riedulių ekspozicijos ir Lietuvos geologijos muziejaus bukletus ir kt. 1986-1997 m. pravesdavau geologines lauko praktikas Vilniaus pedagoginio instituto (universiteto) studentams Vilniaus apylinkėse ir Š. Lietuvoje. 1997-2000 m. VPU Geografijos katedroje dirbau vyr. asistentu, vėliau - lektoriumi. Dėsčiau kristalografijos, mineralogijos ir petrografijos pagrindus, istorinę geologiją. Dirbdamas katedroje sudariau geologinių periodų mokomąjį suvestinio stratigrafinio pjūvio stendą su įvairių geologinių sluoksnių originalių uolenų pavyzdžiais. 1998 m. Geologijos instituto Taryba atestavo vyresn. moksliniu bendradarbiu, ten Litologijos ir geologinių procesų skyriuje dirbau iki 2001 m.

Alpinistinė kvalifikacija: I-as atskyris.

Įkopimai

1965 "Adylsu" a/s; Via Tau, 1B; Kaukazas.

1966 "Ulu Tau" a/s; Gumači, 1B; Kičkidar, 2A; Tiutiubaši, 2A; pik Zimnij, 1B; Via Tau, 2B; Kaukazas.

1968 "Bezengi" a/s; pik Semionovskij, 1B; Bašcha-Auz, 2A, 2B; Gidan Tau, 2B; Kaukazas.

1969 "Uzunkolas" a/s; Myrdy, 2A (vad.); Filtras, 2B; Čiornyje bašni, 3A; Čat Baši, 3A; Kirpič, 3B; Kaukazas.

1970 "Uzunkolas" a/s; Myrdy, 2A; Gvandra, 3A; Piramida, 3B; Š. Dolomitai, 3B; Kaukazas.

1971 "Dombajus" a/s; Sulachat, 2A; Zub Sufrudžu, 3A; Belalakaja, 3A (vad.); Hercogo v., 4A;n Mažasis Dombajus, 4A; Dombajaus rajono gelbėjimo būrių varžybose - II vieta; Kaukazas.

1972 "Cėjus" a/s; Tur choch, 1B; Adai Choch, 4B; Bevardė, 4B; Dolomitai -tr., 4A (vad.); Dvyniai, 5A -respublikos čempionate 3 vieta, Kirpič, 4B; Songuti Choch, 4A; Ulargas, 3B; Ušba P., 5A -respublikos čempionate 2 vieta; Kaukazas.

1973 Blokas, 3A; Maskvos viršūnė, 3B (vad.); Argas, 4B; 5A (vad.), Dutandonas, 5A; Fanų kalnai.

Turistiniai žygiai

Dalyvavimas turistiniuose slidžių žygiuose:

1969 m. žygis Potaranuose, 5 s. k. (vad. G. Čižauskaitė).

1970 m. žygis Poliariniame Urale, 5 s. k. (vad. G. Čižauskaitė).

1974 m. žygis Kamčiatkoje, 5 s. k. (vad. G. Čižauskaitė).

Visi 3 žygiai laimėjo Lietuvos turizmo čempionatus.

Šaltiniai

Kalnų takais, sudarė A.Kubilus.Mintis 1981

Asmeniniai įrankiai
Google AdSense